Ιστορία εταιρείας:

Η εμπορική συμφωνία τροφοδοτεί τις εξαγωγές τζακιού

Η εμπορική συμφωνία τροφοδοτεί τις εξαγωγές τζακιού

Ο υπεύθυνος εξαγωγών της Parkanex Oliver Bartnik θυμάται ότι ταξιδεύει στα σύνορα Αυστρίας-Πολωνίας και περιμένει τον εκτελωνισμό των εισαγωγών της εταιρείας. Αυτό συνέβη, φυσικά, τις ημέρες πριν από την προσχώρηση της Πολωνίας στην ΕΕ, και έχουν αλλάξει πολλά για την εταιρεία από αυτές τις πρώτες ημέρες. Το 1996, ο πατέρας του Bartnik ίδρυσε την Parkanex, η οποία στη συνέχεια επικεντρώθηκε στην εισαγωγή σωλήνων απαερίων από την Αυστρία προς πώληση στην Πολωνία. Σήμερα, η εταιρεία αγοράζει και κατασκευάζει μια σειρά από τζάκια και εξαρτήματα εξαερισμού, καθώς και αυτοτελείς θερμάστρες, για την εγχώρια αγορά — και όλο και περισσότερο για εξαγωγή.

Οι εμπορικές συμφωνίες έχουν ασκήσει επιρροή στις επιχειρήσεις μας, καθώς δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι εξαγωγικές μας αγορές είναι χώρες με εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ.
Oliver Bartnik, Parkanex

Δύο από τις κύριες αγορές εκτός ΕΕ της εταιρείας είναι η Μολδαβία και η Ουκρανία. Οι συμφωνίες σύνδεσης της ΕΕ με τις δύο χώρες ισχύουν από το 2014. Χωρίς τέτοιες συμφωνίες, τα προϊόντα της Parkanex θα υπέκειντο σε δασμούς ύψους 8-10 %, γεγονός που θα επηρέαζε αρνητικά το ανταγωνιστικό πλεονέκτημά τους.

Ταχύς εκτελωνισμός

Μαζί με τους χονδρεμπόρους στην Ουκρανία, η Parkanex πωλεί επίσης σε καταστήματα λιανικής πώλησης στη Μολδαβία, το Ισραήλ και τη Μακεδονία, καθώς και σε κατασκευαστική εταιρεία στο Μαρόκο. Σήμερα, η εξαγωγική αγορά της Parkanex ανέρχεται στο 13 % των συνολικών πωλήσεων και αυτό αυξάνεται σε ετήσια βάση.

Όταν η Parkanex λαμβάνει παραγγελία από την Ουκρανία ή τη Μολδαβία, για παράδειγμα, οι πελάτες στις χώρες αυτές οργανώνουν τις μεταφορές. Τα εμπορεύματα φορτώνονται στο φορτηγό και το φορτηγό μεταφέρεται στην τελωνειακή υπηρεσία. Χρειάζονται 1,5-2 ώρες για τον εκτελωνισμό. «Παρέχουμε πιστοποιητικό EUR.1 στο οποίο αναφέρεται η καταγωγή των προϊόντων», δηλώνει ο κ. Bartnik. Κατά την εξαγωγή των μεταποιημένων προϊόντων της Parkanex, η δημιουργία ενός EUR.1 είναι πολύ απλή, καθώς η εταιρεία είναι ο αρχικός συντάκτης των προϊόντων. Για τα προϊόντα που μεταπωλεί, πρέπει να λαμβάνει δηλώσεις καταγωγής από τους προμηθευτές της.

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον

Η Parkanex επικαιροποίησε τον σχεδιασμό των τζακιών της ώστε να ανταποκρίνεται στα περιβαλλοντικά πρότυπα και πιστοποιήθηκε δεόντως.

Σήμερα, η Parkanex απασχολεί 50 άτομα σε δύο τοποθεσίες στην Πολωνία, πολλά από τα οποία αποτελούν μέρος της εταιρείας από την αρχή. Ο κ. Bartnik βρίσκεται επί του παρόντος σε συνομιλίες για να επεκταθεί στην Ιορδανία και το Καζαχστάν, και οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο μέλλον του Parkanex.

 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις