Företagsberättelse:

Handelsavtal firar exporten av bränslen

Handelsavtal firar exporten av bränslen

Parkanex Exportdirektör Oliver Bartnik återvänder till den österrikisk-polska gränsen och väntar på att företagets import ska klareras. Detta skedde naturligtvis dagarna före Polens anslutning till EU, och mycket har förändrats för företaget sedan dessa tidiga dagar. År 1996 grundade Bartnik Parkanex far, som sedan fokuserade på import av rökrör från Österrike för försäljning i Polen. I dag köper och tillverkar företaget en rad kamera- och ventilationstillbehör samt fristående spisar för den inhemska marknaden – och i allt högre grad för export.

Handelsavtal har varit inflytelserika i vårt företag, eftersom det inte är någon tillfällighet att alla våra exportmarknader är länder som omfattas av EU:s handelsavtal.
Oliver Bartnik, Parkanex

Två av företagets viktigaste marknader utanför EU är Moldavien och Ukraina. EU:s associeringsavtal med båda länderna har funnits sedan 2014. Utan sådana avtal skulle Parkanex produkter omfattas av tullar på 8 – -10 %, vilket skulle inverka negativt på deras konkurrensfördel.

Snabb tullklarering

Tillsammans med grossisterna i Ukraina säljer Parkanex även till detaljhandelsbutiker i Moldavien, Israel och Makedonien och till ett byggföretag i Marocko. I dag är Parkanex exportmarknad 13 % av den totala försäljningen, vilket ökar från år till år.

När Parkanex tar emot en beställning från Ukraina eller Moldavien, t.ex. organiserar kunder i dessa länder transporter. Varorna lastas på lastbilen och lastbilen går till tullmyndigheten. Det tar 1.5–2 timmar att klarera tullen. ”Vi tillhandahåller ett varucertifikat EUR.1 som anger produkternas ursprung”, säger Michel Bartnik. Vid export av Parkanex egna tillverkade produkter är det mycket enkelt att skapa en EUR.1, eftersom företaget är upphovsman till varorna. För produkter som återförsäljs måste företaget erhålla ursprungsdeklarationer från sina leverantörer.

Framtidens utmaningar

Parkanex uppdaterade konstruktionen av sina brandposter för att uppfylla miljökraven och var vederbörligen certifierad.

Parkanex har idag 50 anställda på två orter i Polen, varav många har varit en del av företaget ända från början. Michel Bartnik håller för närvarande på att diskutera med Jordanien och Kazakstan, och EU:s handelsavtal kommer att fortsätta att spela en viktig roll i Parkanex framtid.

 

Dela sidan:

Genvägar