Príbeh spoločnosti:

Obchodná dohoda podporuje vývoz krbov

Obchodná dohoda podporuje vývoz krbov

Parkanex Export Manager Oliver Bartnik si pripomína, že cestuje na rakúsko-poľskú hranicu a čaká na colné odbavenie dovozu spoločnosti. Bolo to samozrejme v dňoch pred pristúpením Poľska k EÚ a od týchto prvých dní sa v prípade spoločnosti veľa zmenilo. V roku 1996 otec pána Bartnika založil Parkanex, ktorý sa potom zameral na dovoz dymových rúr z Rakúska na predaj v Poľsku. Spoločnosť dnes nakupuje a vyrába celý rad krbov a ventilačných doplnkov, ako aj voľne stojacich sporákov pre domáci trh a čoraz viac na vývoz.

Obchodné dohody mali vplyv na naše podnikanie, pretože nie je náhoda, že všetky naše vývozné trhy sú krajinami s obchodnými dohodami EÚ.
Oliver Bartnik, Parkanex

Dva z hlavných trhov spoločnosti mimo EÚ sú Moldavsko a Ukrajina. Dohody o pridružení medzi EÚ a oboma krajinami sú v platnosti od roku 2014. Bez takýchto dohôd by sa na výrobky Parkanexu vzťahovali colné sadzby vo výške 8 – 10 %, čo by nepriaznivo ovplyvnilo ich konkurenčnú výhodu.

Rýchle colné konanie

Parkanex spolu s veľkoobchodníkmi na Ukrajine predáva aj maloobchodným predajniam v Moldavsku, Izraeli a Macedónsku a stavebnej spoločnosti v Maroku. V súčasnosti predstavuje vývozný trh Parkanexu 13 % celkového predaja, čo sa medziročne zvyšuje.

Keď Parkanex dostane objednávku od Ukrajiny alebo Moldavska, dopravu organizujú napríklad zákazníci v týchto krajinách. Tovar sa nakladá na nákladné vozidlo a kamión smeruje k colnej agentúre. Colné konanie trvá 1,5 – 2 hodiny. „Predkladáme osvedčenie EUR.1, v ktorom sa uvádza pôvod výrobkov,“ hovorí pán Bartnik. Pri vývoze vlastných výrobkov spoločnosti Parkanex je vytvorenie EUR.1 veľmi jednoduché, keďže spoločnosť je pôvodcom tovaru. V prípade výrobkov, ktoré ďalej predáva, musí získať vyhlásenia o pôvode od svojich dodávateľov.

Vidieť viac do budúcnosti!

Parkanex aktualizoval návrh krbov tak, aby spĺňal environmentálne normy, a bol riadne certifikovaný.

V súčasnosti Parkanex zamestnáva 50 osôb na dvoch miestach v Poľsku, z ktorých mnohí sú od samého začiatku súčasťou spoločnosti. Pán Bartnik v súčasnosti vedie rozhovory o rozšírení do Jordánska a Kazachstanu a obchodné dohody EÚ budú aj naďalej zohrávať dôležitú úlohu v budúcnosti Parkanexu.

 

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy