Relacja z doświadczenia przedsiębiorstwa:

Układ handlowy napędza eksport kominów

Układ handlowy napędza eksport kominów

Parkanex, kierownik ds. eksportu Oliver Bartnik, pamięta o podróży na granicę austriacko-polską i czeka na odprawę celną przedsiębiorstwa przy przywozie. Miało to oczywiście miejsce w okresie poprzedzającym przystąpienie Polski do UE, a wiele się zmieniło w przypadku przedsiębiorstwa od tych pierwszych dni. W 1996 r. ojciec M. Bartnika założył Parkanex, który następnie koncentrował się na przywozie rur spalinowych z Austrii do sprzedaży w Polsce. Obecnie przedsiębiorstwo kupuje i produkuje szereg kominków i akcesoriów wentylacyjnych, a także wolnostojących pieców na rynek krajowy, a w coraz większym stopniu na eksport.

Umowy handlowe mają wpływ na naszą działalność gospodarczą, ponieważ nie jest przypadkiem, że wszystkie nasze rynki eksportowe są krajami, które zawarły umowy handlowe UE.
Oliver Bartnik, Parkanex

Dwa główne rynki przedsiębiorstwa poza UE to Mołdawia i Ukraina. Unijne układy o stowarzyszeniu z obydwoma krajami obowiązują od 2014 r. Bez takich porozumień produkty Parkanex podlegałyby taryfom celnym w wysokości 8–10 %, co miałoby negatywny wpływ na ich przewagę konkurencyjną.

Szybka odprawa celna

Wraz z hurtownikami na Ukrainie Parkanex sprzedaje również sklepom detalicznym w Mołdawii, Izraelu i Macedonii oraz przedsiębiorstwu budowlanemu w Maroku. Obecnie rynek eksportowy Parkanex stanowi 13 % całkowitej sprzedaży, co zwiększa się z roku na rok.

Kiedy Parkanex otrzymuje zamówienie od Ukrainy lub Mołdawii, na przykład klienci w tych krajach organizują transport. Towary są załadowywane na samochód ciężarowy, a ciężarówka trafia do agencji celnej. Odprawa celna trwa 1,5–2 godziny. „Dostarczamy świadectwo EUR.1 stwierdzające pochodzenie produktów” – mówi Pan Bartnik. Przy wywozie własnych produktów wytwarzanych przez Parkanex stworzenie kwoty 1 EUR jest bardzo proste, ponieważ przedsiębiorstwo jest inicjatorem towarów. W przypadku produktów, które odsprzedaje, musi uzyskać deklaracje pochodzenia od swoich dostawców.

Z myślą o przyszłości

Parkanex zaktualizował projekt kominków w celu spełnienia norm środowiskowych i uzyskał odpowiednią certyfikację.

Obecnie Parkanex zatrudnia 50 osób powyżej dwóch miejsc w Polsce, z których wiele wchodziło w skład przedsiębiorstwa od samego początku. Bartnik prowadzi obecnie rozmowy o rozszerzeniu działalności na Jordanię i Kazachstan, a umowy handlowe UE będą nadal odgrywać ważną rolę w przyszłości Parkanex.

 

Udostępnij tę stronę: