Kansainvälinen julkisten hankintojen väline

Protektionismi julkisissa hankinnoissa lisääntyy maailmanlaajuisesti. Viime vuosikymmenen aikana tutkimukset ovat osoittaneet, että julkisten hankintojen esteiden määrä on kaksinkertaistunut viidellä. Nämä julkisten hankintojen esteet voivat olla moninaisia. Ne voivat olla säännöksiä, joilla rajoitetaan oikeudellisesti ulkomaisten tarjoajien pääsyä markkinoille, tai ne voivat käytännössä heikentää ulkomaisten tarjoajien mahdollisuuksia menestyä julkisissa hankintamenettelyissä.

Kolmansissa maissa yleisesti havaittuja rajoittavia järjestelmiä tai toimenpiteitä ovat muun muassa seuraavat:

  • Paikallista sisältöä koskevat vaatimukset
  • Kotimaisia tarjoajia suosivat hintaetuusjärjestelmät julkisissa hankintamenettelyissä
  • Ulkomaisten tarjoajien lakisääteinen rajoittaminen/kielto osallistua julkisiin hankintamenettelyihin

Lisätietojen saamiseksi julkisten hankintojen esteistä OECD on kehittänyt luokitusjärjestelmän julkisia hankintoja koskeville toimenpiteille, joilla rajoitetaan pääsyä EU:n julkisten hankintojen markkinoille.

Oletko kohdannut esteen kolmannessa maassa?

Voit tehdä kansainvälisen julkisten hankintojen välineen (IPI) valituksen suoraan keskitettyyn yhteyspisteeseen IPI-valituslomakkeella.

Voit ottaa meihin suoraan yhteyttä osoitteeseen trade-eu-international-procurement-instrument@ec.europa.eu, jos sinulla on kysyttävää asiasta tai tarvitset tukea valituksen tekemisessä.

Arvioimme IPI-valitustanne yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Kun arviointi on saatu päätökseen, ilmoitamme Teille arvioinnin tuloksesta.

Oletko asianomainen osapuoli ja haluatko toimittaa tietoja IPI-tutkimuksen yhteydessä?

Ks. asianomaisten osapuolten toimittamat tiedot.

Jaa tämä sivu: