Kansainvälinen julkisten hankintojen väline

Protektionismi julkisissa hankinnoissa lisääntyy maailmanlaajuisesti. Viime vuosikymmenen aikana tutkimukset ovat osoittaneet, että julkisten hankintojen esteiden määrä on moninkertaistunut viidellä. Nämä julkisten hankintojen esteet voivat olla moninaisia. Ne voivat olla säännöksiä, joilla rajoitetaan oikeudellisesti ulkomaisten tarjoajien pääsyä markkinoille, tai ne voivat olla käytäntöjä, jotka tosiasiallisesti vähentävät ulkomaisten tarjoajien menestymismahdollisuuksia julkisissa hankintamenettelyissä.

Kolmansissa maissa yleisesti noudatettuja rajoittavia järjestelmiä tai toimenpiteitä ovat muun muassa seuraavat:

  • Paikallista sisältöä koskevat vaatimukset
  • Hintaetuusjärjestelmät, joilla suositaan kotimaisia tarjoajia julkisissa hankintamenettelyissä
  • Ulkomaisia tarjoajia koskeva oikeudellinen rajoitus/kielto osallistua julkisiin hankintamenettelyihin

Saadakseen lisätietoa julkisten hankintojen esteistä OECD on kehittänyt luokitusjärjestelmän julkisia hankintoja koskevista toimenpiteistä, joilla rajoitetaan pääsyä EU:n julkisten hankintojen markkinoille.

Oletko kohdannut esteen kolmannessa maassa?

Kansainvälisestä julkisten hankintojen välineestä (IPI) voi tehdä valituksen suoraan keskitetyn yhteyspisteen kautta IPI-valituslomakkeella.

Voit ottaa meihin suoraan yhteyttä osoitteeseen Trade-eu-international-Procurement-instrument@ec.europa.eu, jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset tukea valituksen tekemiseen.

Arvioimme IPI-valitusnne yhdessä asiantuntijoidenne kanssa. Kun arviointi on saatu päätökseen, ilmoitamme Teille arvioinnin tuloksesta.

Jaa tämä sivu: