SADC:n talouskumppanuussopimus – eteläisen Afrikan kehitysyhteisö

EU:n ja SADC:n talouskumppanuussopimuksen ansiosta molempien alueiden ihmisten ja yritysten on helpompi investoida keskenään ja käydä kauppaa keskenään sekä vauhdittaa kehitystä eteläisen Afrikan alueella. Lue, miten EU:n ja viiden SADC:n valtion välinen talouskumppanuussopimus voi hyödyttää kauppaasi.

Sopimus lyhyesti

EU:n ja eteläisen Afrikan kehitysyhteisön (SADC) talouskumppanuussopimuksen valtiot, joihin kuuluvat Botswana, Lesotho, Mosambik, Namibia, Etelä-Afrikka ja Eswatini (aiemmin Swazimaa), allekirjoittivat SADC:n talouskumppanuussopimussopimuksen 10. kesäkuuta 2016. Talouskumppanuussopimus tuli väliaikaisesti voimaan 10. lokakuuta 2016, ja Mosambik on soveltanut sitä väliaikaisesti 4. helmikuuta 2018 alkaen.

SADC:n talouskumppanuussopimus on kehitykseen keskittyvä kauppasopimus, joka antaa SADC:n talouskumppanuussopimusryhmän kumppaneille epäsymmetrisen pääsyn. Ne voivat suojata herkkiä tuotteita täydelliseltä vapauttamiselta ja ottaa käyttöön suojatoimenpiteitä, kun tuonti kasvaa liian nopeasti. Yhteistyötä koskevassa luvussa yksilöidään kauppaan liittyvät alat, jotka voivat saada rahoitusta. Sopimukseen sisältyy myös kestävää kehitystä koskeva luku, joka kattaa sosiaali- ja ympäristöasiat.

Tavarakaupan osalta uusi markkinoille pääsy sisältää paremmat kauppaehdot pääasiassa maataloudessa ja kalastuksessa, mukaan lukien viini, sokeri, kalastustuotteet, kukat ja hedelmäsäilykkeet. EU puolestaan saa merkityksellisen uuden markkinoillepääsyn Eteläisen Afrikan tulliliittoon (tuotteita ovat vehnä, ohra, juusto, lihatuotteet ja voi).

Edunsaajamaat

 • Botswana
 • Lesotho
 • Mosambik
 • Namibia
 • Etelä-Afrikka
 • Eswatini (Swazimaa)

Muut kuusi eteläisen Afrikan kehitysyhteisön alueen jäsentä – Kongon demokraattinen tasavalta, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Sambia ja Zimbabwe – ovat osa talouskumppanuussopimuksia tai neuvottelevat niistä EU:n kanssa osana muita alueellisia ryhmiä, kuten Keski-Afrikkaa sekä itäistä ja eteläistä Afrikkaa.

SADC-maita suosivat epäsymmetriset säännökset

Talouskumppanuussopimuksessa on epäsymmetrisiä määräyksiä SADC:n talouskumppanuussopimusmaiden hyväksi, kuten arkojen tuotteiden jättäminen vapauttamisen ulkopuolelle, joustavat alkuperäsäännöt sekä maataloutta, elintarvikkeita ja kehittymässä olevaa teollisuutta koskevat erityiset suojatoimet ja toimenpiteet.

 • SADC:n talouskumppanuussopimusmaat voivat ottaa käyttöön viisi kahdenvälistä suojatoimenpidettä ja korottaa tuontitulleja, jos tuonti kasvaa niin paljon tai niin nopeasti, että se uhkaa häiritä kotimaista tuotantoa.
 • jos EU soveltaa WTO:n sääntöjen mukaista suojatoimenpidettä, EU myöntää SADC:n talouskumppanuussopimuskumppaneille viiden vuoden pituisen poikkeuksen sen soveltamisesta, jotta SADC:n talouskumppanuussopimusmaat voivat jatkaa vientiään.

Tariffit

 • EU myöntää kokonaan tullittoman ja kiintiöttömän pääsyn Botswanasta, Lesothosta, Mosambikista, Namibiasta ja Swazimaasta tulevalle tuonnille. Kaikilla tuotteilla on pysyvä, täysimääräinen ja maksuton pääsy EU:n markkinoille. EU poistaa tullit 98,7 prosentilta Etelä-Afrikasta peräisin olevasta tuonnista määrällisten kiintiöiden puitteissa.
 • Eteläisen Afrikan tulliliittoon kuuluvat maat (Botswana, Lesotho, Namibia, Etelä-Afrikka ja Eswatini) poistavat tullit noin 86 prosentilta EU:n tuonnista. Mosambik poistaa tullit 74 prosentilta EU:n tuonnista
 • kaikki tullit ovat EU:n ja SADC:n talouskumppanuussopimuksen liitteissä I, II ja III.

 

Voit hakea täsmällistä tietoa tietyn tuotteen tulleista ja tariffeista ottaen huomioon tuotteen alkuperämaan ja määränpään. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä maanne tulliviranomaisiin.

Alkuperäsäännöt

Etuuskohtelunsaamiseksi tuotteen on täytettävä sopimuksen alkuperäsäännöt. Tarkistaalkuperäsääntöjen itsearviointiväline (ROSA) -työkalusta ( Oma Trade Assistant), jossa arvioidaan, täyttääkö tuote alkuperäsäännöt, ja selvitä, miten oikeat asiakirjat laaditaan.

Yleistä tietoa alkuperäsäännöistä ja alkuperämenettelyistä on tässä jaksossa.

Alkuperä on kaupan kohteena olevien tavaroiden ”taloudellinen kansalaisuus”. Jos olet uusi aihe, löydät johdannon tavaraosiossa oleviin keskeisiin käsitteisiin.

Alkuperäsäännöt

 

Etuuskohtelunsaamiseksi tuotteen on täytettävä sopimuksen alkuperäsäännöt. Tutustu vuorovaikutteiseen alkuperäsääntöjenitsearviointityökaluun (ROSA) ( Oma Trade Assistant)sen arvioimiseksi, täyttääkö tuote alkuperäsäännöt, ja selvitä, miten oikeat asiakirjat laaditaan.

Jäljempänä on yleistä tietoa alkuperäsäännöistä.

Mistä löydän alkuperäsäännöt?

Alkuperäsäännöt vahvistetaan EU:n ja SADC:n talouskumppanuussopimuksen pöytäkirjassa I, joka koskee käsitteen ”alkuperätuotteet” määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä (EUVL L 250, 16.9.2016, s. 1924). Ks. myös SADC:n ja EU:n talouskumppanuussopimuksen pöytäkirjan 1 soveltamista koskeva opas.

Onko tuotteeni peräisin tai SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiosta?

Jotta tuotteesi olisi EU:n ja SADC:n talouskumppanuussopimuksen mukaisen alhaisemman tai nollatullin mukaisia, tuotteen on oltava peräisin tai SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiosta.

Tuotetta pidetään EU:n tai SADC:n talouskumppanuussopimusvaltion alkuperätuotteena, jos se on

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut tässä luvussa täsmennetyt sovellettavat vaatimukset (esimerkiksi riittämätön valmistus tai käsittely, muuttumattomuussääntö). Lisäksi on joitakin joustomahdollisuuksia, jotka auttavat noudattamaan tuotekohtaisia sääntöjä (esim. toleranssi tai kumulaatio).

 

Esimerkkejä EU:n kauppasopimusten tuotekohtaisista säännöistä

 • Arvonlisäyssääntö – kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei saa ylittää tiettyä prosenttiosuutta tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
 • Tariffiluokituksen muutos – tuotantoprosessi johtaa tariffiluokituksen muuttumiseen ei-alkuperäainesten ja lopputuotteen välillä, esimerkiksi paperin (harmonoidun järjestelmän 48 ryhmä) ei-alkuperämassasta (harmonoitu järjestelmä 47 ryhmä)
 • Erityistoimet – tarvitaan erityinen tuotantoprosessi, esimerkiksi kuitujen kehruu lankoja varten, tällaisia sääntöjä käytetään pääasiassa tekstiili- ja vaatetusalalla sekä kemianteollisuudessa.
 • Näiden eri sääntöjen yhdistelmä on mahdollinen, jos eri sääntöjä noudatetaan vaihtoehtoisesti tai yhdessä.

Vinkkejä tuotekohtaisten sääntöjen noudattamiseen

Sopimus tarjoaa lisäjoustoa, joka auttaa sinua noudattamaan tuotekohtaisia sääntöjä, kuten sietokykyä tai kumulaatiota.

Toleranssi (sallittu poikkeama
 • EU:n ja SADC:n talouskumppanuussopimuksessa sallittu poikkeamasääntö antaa tuottajalle mahdollisuuden käyttää ei-alkuperäaineksia, jotka on tavallisesti kielletty tuotekohtaisessa säännössä, enintään 15 prosenttiin asti tuotteen noudettuna-hinnasta
 • tätä poikkeamaa ei voida käyttää minkään tuotekohtaisissa säännöissä luetellun ei-alkuperäainesten enimmäisarvon kynnysarvon ylittymiseen.
 • harmonoidun järjestelmän 50–63 ryhmään luokiteltuihin tekstiileihin ja vaatteisiin sovelletaan erityisiä poikkeamia, jotka sisältyvät liitteen 1 ”Alkuhuomautukset” 5–6huomautukseen.
Kumulaatio

EU:n ja SADC:n talouskumppanuussopimuksessa määrätään

 • kahdenvälinen kumulaatio, jonka perusteella SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden alkuperäaineksia voidaan pitää EU:n alkuperäaineksina ( ja päinvastoin), kun niitä käytetään tuotteen valmistuksessa.
 • täysi kumulaatio, jonka avulla ei-alkuperäaineksiin tehty valmistus tai käsittely voidaan ottaa huomioon SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiossa (ja päinvastoin) arvioitaessa, noudatetaanko tuotekohtaista sääntöä.
 • diagonaalinen kumulaatio, jonka perusteella i) minkä tahansa SADC:n talouskumppanuussopimusvaltion, muun Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren talouskumppanuussopimusvaltion tai EU:n merentakaisen maan tai alueen alkuperäaineksia voidaan pitää alkuperäaineksina tai käsittelyinä, jotka on suoritettu kyseisissä maissa, kun niitä käytetään tuotteen valmistuksessa, edellyttäen, että tietyt edellytykset täyttyvät, mukaan lukien hallinnollista yhteistyötä koskevat sopimukset, niiden kahden maan välillä, joista alkuperä on kumuloitu. Tätä kumulaatiota ei sovelleta i) HS-nimikkeiden 1604–1605 Tyynenmeren alkuperäaineksiin ja ii) Etelä-Afrikan alkuperäaineksiin, joita ei voida tuoda tullitta ja kiintiöittä.   
 • kumulaatiosellaisten ainesten osalta, joihin sovelletaan suosituimmuuskohtelua, mikä antaa SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiossa toimiville viejille mahdollisuuden laskea ei-alkuperäainekset, jotka tuotaessa hyötyisivät tullittomasta ja kiintiövapaasta kohtelusta EU:nsuosituimmuustullienmukaisesti, ikään kuin ne olisivat peräisin kyseisestä SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiosta, kun ne sisältyvät siellä tuotettuun tuotteeseen, edellyttäen, että tätä ainesta vastaan ei ole käytössä polkumyynti- tai kiertämistulleja alkuperämaasta.
 • kumulaatio, joka koskee sellaisten muiden maiden alkuperäaineksia , joilla on tulliton ja kiintiötön pääsy EU:n alueelle, jonka perusteella kyseisten ainesten voidaan katsoa olevan SADC:n talouskumppanuussopimusvaltion alkuperäaineksia, jos niitä käytetään tuotteen valmistuksessa, edellyttäen että tietyt edellytykset täyttyvät. Tätä kumulaatiota ei tällä hetkellä sovelleta.
Poikkeukset

SADC:n talouskumppanuussopimusvaltion pyynnöstä voitaisiin tietyin edellytyksin myöntää erityinen poikkeus, jotta tietyistä maista peräisin oleviin tiettyihin tuotteisiin voitaisiin soveltaa joustavampia alkuperäsääntöjä. Tällä hetkellä erityisiä poikkeuksia ei sovelleta.

Muut vaatimukset

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut pöytäkirjassa täsmennetyt sovellettavat vaatimukset, kuten riittämätön valmistus tai käsittely tai suoraa kuljetusta koskeva sääntö:

Kuljetus kolmannen maan kautta: suoraa kuljetusta koskeva sääntö

EU:n ja SADC:n talouskumppanuussopimuksessa alkuperätuotteet on kuljetettava SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioon (ja päinvastoin) ilman, että niitä jalostetaan edelleen kolmannessa maassa.

Joitakin toimintoja voidaan suorittaa kolmannessa maassa, jos tuotteet pysyvät tullivalvonnassa, kuten

 • merkkien, etikettien, sinettien tai muiden asiakirjojen lisääminen tai kiinnittäminen tuojamaan erityisten kansallisten vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi
 • tuotteiden säilyttäminen hyvässä kunnossa
 • varastointi
 • lähetysten jakaminen osiin

Epäselvissä tapauksissa tulliviranomaiset voivat pyytää tavaranhaltijaa toimittamaan vaatimustenmukaisuustodisteita, jotka voidaan antaa millä tahansa tavalla, mukaan lukien sopimusperusteiset kuljetusasiakirjat, kuten konossementit, tai pakkausten merkintöihin tai numeroihin perustuvat tosiseikat tai konkreettiset todisteet tai muut tavaroihin liittyvät todisteet.

Tullinpalautus

Etuuskohteluun oikeuttavan tuotteen valmistuksessa käytetyistä ei-alkuperäaineksista aiemmin maksettujen tullien palauttaminen sallitaan EU:n ja SADC:n talouskumppanuussopimuksen mukaisesti.

Alkuperää koskevat menettelyt

Tullietuuskohtelun hakemiseen ja tulliviranomaisten suorittamaan tarkastukseen liittyvät alkuperämenettelyt vahvistetaan alkuperäselvityksiä koskevassa IV osastossa ja hallinnollisen yhteistyön järjestelyjä koskevassa V osastossa.

Miten haetaan tullietuuskohtelua?

Etuuskohtelun saamiseksi sinun on esitettävä alkuperäselvitys

 • tarvitset joko
 • alkuperäselvitys on voimassa 10 kuukautta sen antamispäivästä.
 • alkuperäselvitystä ei vaadita, jos
  • tuotteiden yhteisarvo on enintään 500 euroa pienten pakkausten osalta, tai
  • 1 200 euroa matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvien tuotteiden osalta
EUR.1-tavaratodistus
 • liitteessä III on EUR.1-tavaratodistuksen malli, jossa annetaan ohjeet todistuksen täyttämistä varten.
 • Viejämaan tulliviranomaisetantavat EUR.1-tavaratodistuksen
 • todistusta hakevan viejän olisi oltava valmis esittämään asiakirjat, joilla todistetaan kyseisten tuotteiden alkuperäasema.
Alkuperäilmoitus (viejän oma ilmoitus)

Viejät voivat itse ilmoittaa, että niiden tuote on peräisin tai SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiosta, toimittamalla alkuperäilmoituksen. Se voidaan tehdä seuraavasti:

 • valtuutettu viejä, tai
 • kuka tahansa viejä, jos lähetyksen kokonaisarvo on enintään 6 000 euroa

 

Valtuutetut viejät

Viejämaan tulliviranomaiset voivat antaa sellaiselle viejälle, joka harjoittaa tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden usein tapahtuvaa vientiä, luvan laatia alkuperäilmoituksia tuotteiden arvosta riippumatta.

Tällaista lupaa hakevan viejän on annettava tulliviranomaisille kaikki tarvittavat takeet tuotteiden alkuperäaseman ja tämän pöytäkirjan muiden vaatimusten täyttymisen tarkastamiseksi.

Tulliviranomaiset voivat peruuttaa valtuutetun viejän aseman väärinkäyttötapauksissa.

 

Mitä alkuperäilmoituksessa olisi oltava?

 • alkuperäilmoituksen laatimiseksi viejän olisi kirjoitettava kauppalaskuun, lähetysluetteloon tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan (asianomaisella kielellä) seuraava ilmoitus, leimattava tai tulostettava se: ”Tässä asiakirjassa tarkoitettujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro...) ) ilmoittaa, että jollei selvästi toisin ilmoiteta, nämä tuotteet ovat... etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää.”
 • alkuperäilmoituksen teksti voidaan laatia millä tahansa EU:n virallisella kielellä, ja se on liitteessä IV. Tarkista tulliviranomaisiltanne mahdolliset lisävaatimukset.
 • alkuperäilmoitus on allekirjoitettava käsin. Jos olet valtuutettu viejä, teidät vapautetaan tästä vaatimuksesta sillä edellytyksellä, että annatte tulliviranomaisillenne kirjallisen sitoumuksen siitä, että otatte täyden vastuun kaikista ilmoituksista, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa.

Toimittaminen

 • viejä voi tehdä alkuperäilmoituksen siinä tarkoitettuja tuotteita vietäessä tai viennin jälkeen, jos se esitetään tuojamaassa viimeistään kahden vuoden kuluttua siinä tarkoitettujen tuotteiden tuonnista.
 • alkuperäilmoitusta täytettäessä on oltava valmis toimittamaan asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema.

Alkuperän tarkastaminen

Tulliviranomaiset voivat tarkistaa, onko tuotu tuote todella alkuperätuote tai täyttääkö se muut alkuperävaatimukset. EU:n ja SADC:n talouskumppanuussopimus perustuu seuraaviin periaatteisiin:

 • tarkastus perustuu tuoja- ja viejäosapuolen tulliviranomaisten väliseen hallinnolliseen yhteistyöhön
 • paikalliset tulliviranomaiset tarkastavat tuotteiden alkuperän – tuojaosapuolen vierailut viejään eivät ole sallittuja

Viejäosapuolen viranomaiset määrittävät alkuperän ja ilmoittavat tuloksista tuojaosapuolen viranomaisille.

Tuotteita koskevat vaatimukset

Tekniset säännöt ja vaatimukset

 • tietoa teknisistä vaatimuksista, säännöistä ja menettelyistä, jotka tavaroiden on täytettävä, jotta ne voidaan tuoda Euroopan unioniin
 • hae tuotteeseenne ja sen alkuperämaaseen sovellettavia sääntöjä ja määräyksiä kauppa-assistenttien tietokannasta

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset – terveys- ja kasvinsuojelutoimet

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

Kuvaus siitä, miten tuotteiden alkuperä todistetaan tullietuuskohtelun hakemiseksi, sekä säännöt, jotka liittyvät tulliviranomaisten suorittamaan alkuperän tarkastukseen, on edellä kohdassa ” Alkuperäsäännöt ”.

Lisätietoa muista tulliselvitysasiakirjoista ja -menettelyistä, joita tarvitaan tuonnissa Euroopan unioniin.

Tietoa tuonnin ja viennin tullimenettelyistä yleensä on verotuksen ja tulliliiton pääosaston verkkosivustolla.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

Talouskumppanuussopimukseen sisältyy EU:n ja Etelä-Afrikan kahdenvälinen pöytäkirja maantieteellisten merkintöjen suojasta sekä viinien ja väkevien alkoholijuomien kaupasta.

 • EU suojelee yli sataa eteläafrikkalaista nimeä, kuten Rooibos-nimitystä, Etelä-Afrikasta peräisin olevaa kuuluisaa infuusiota ja lukuisia viinien nimiä, kuten Stellenbosch ja Paarl
 • Etelä-Afrikka suojaa yli 250 EU:n nimeä, jotka on jaettu elintarvike-, viini- ja alkoholijuomaluokkiin

Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että muussa maassa kuin Etelä-Afrikassa toimiva tuottaja ei voi markkinoida omalla alueellaan sijaitsevasta laitoksesta jalostettua teetä symbolisesti tärkeällä nimellä Rooibos. Sama koskee EU:n perinteisiä tuotenimiä.

Palvelukauppa

 • tietoa EU:n palvelumarkkinoista
 • yleistä tietoa palvelukauppaa koskevista säännöistä, määräyksistä ja järjestelyistä

Julkiset hankinnat

Investoinnit

Muut alueet

Kilpailu

 • EU on lopettanut kaikkien SADC:n talouskumppanuussopimusmaihin vietävien tuotteiden vientituet
 • EU on minimoinut toimenpiteet tuotantoa ja kauppaa vääristävin vaikutuksin
 • jos paikallinen teollisuus on uhattuna Euroopan tuonnin lisääntymisen vuoksi, talouskumppanuussopimukset mahdollistavat toimenpiteiden käynnistämisen teollisuuden alojen ja kehittymässä olevan teollisuuden suojelemiseksi.

Riitojen ratkaiseminen

SADC:n talouskumppanuussopimuksen nojalla riidat ratkaistaan neuvottelemalla tai sovittelulla ja viime kädessä välimiesmenettelyllä. Välimiesmenettelyn jälkeen valituksen kohteena olevan osapuolen on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet tuomion noudattamiseksi. Jos vaatimuksia ei noudateta, toisella osapuolella on oikeus korvaukseen tai se voi toteuttaa kaikki aiheelliset toimenpiteet, kuten tullien korotuksen.

Kestävä kehitys

SADC:n talouskumppanuussopimus perustuu nimenomaisesti Cotonoun sopimukseen sisältyviin ”olennaisiin ja perustavanlaatuisiin” osiin eli ihmisoikeuksiin, demokratian periaatteisiin, oikeusvaltioperiaatteeseen ja hyvään hallintotapaan. Sopimus sisältää näin ollen vahvimpia EU:n sopimuksiin sisältyviä oikeuksia ja kestävää kehitystä koskevia ilmaisuja.

 • ”täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskeva lauseke” tarkoittaa, että (Cotonoun sopimuksen) ”aiheellisiin toimenpiteisiin” voidaan ryhtyä, jos jokin osapuoli ei täytä velvoitteitaan olennaisten osien osalta. Tähän voi sisältyä kauppaetuuksien keskeyttäminen.
 • talouskumppanuussopimusten yhteisten elinten tehtävänä on seurata ja arvioida talouskumppanuussopimusten täytäntöönpanon vaikutuksia osapuolten kestävään kehitykseen. Cotonoun sopimuksen mukaisesti kansalaisyhteiskunnalla ja parlamentin jäsenillä on selkeä rooli.

Alueellinen yhdentyminen

SADC:n talouskumppanuussopimuksessa on kyse sekä SADC:n talouskumppanuussopimusmaiden välisestä kaupasta että EU:n kanssa käytävästä kaupasta.

 • SADC:n talouskumppanuussopimuksen alkuperäsäännöillä tuetaan uusien arvoketjujen kehittämistä alueella. Kumuloitumista koskevat säännökset mahdollistavat alennustariffien soveltamisen EU:n rajoilla hedelmiin, jotka on korjattu yhdessä alueen maassa ja jotka on sen jälkeen säilytetty ja säilytetty toisessa maassa. Tämäntyyppiset joustavat alkuperäsäännöt hyödyttävät maatalouselintarvike-, kalastus- ja teollisuusyrityksiä.
 • SADC:n talouskumppanuussopimuksella yhdenmukaistetaan peräisin olevalle tuonnille käyttöön otetut Eteläisen Afrikan tulliliiton tullit ja parannetaan näin tulliliiton toimintaa. Tällä tavoin SADC:n talouskumppanuussopimus vahvistaa alueellista yhdentymistä.
 • kukin SADC:n talouskumppanuussopimusvaltio on sopinut, että sen myöntämä etu ulotetaan koskemaan myös muita SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioita.

Toimintaedellytysten kehittäminen ja tekninen apu

EU antaa kauppaa tukevaa teknistä apua. Tämä auttaa maita mukauttamaan tullimenettelyjään ja vähentämään paperityötä. Tämä tarkoittaa, että tulliasioissa on vähemmän pulaa.

Hyödyllisiä linkkejä ja asiakirjoja

Jaa tämä sivu: