Zahtjevi u pogledu proizvoda

Koje zahtjeve zemlje moraju ispuniti kako bi se osiguralo da moj proizvod zadovoljava sigurnosne, zdravstvene i ekološke standarde?

Zahtjevi za proizvod odnose se na bitne uvjete koje proizvodi moraju ispuniti kako bi mogli ući na jedno tržište.

Tehničkim pravilima utvrđuju se posebne značajke koje bi proizvod trebao imati, na primjer u vezi s

  • projektiranje
  • označivanje
  • označivanje
  • pakiranje
  • funkcionalnost ili radni učinak

Uspostavljena su posebna pravila kojima se osigurava da su proizvodi namijenjeni zaštiti ljudskog zdravlja, sigurnosti ili okoliša.

Zahtjevi u pogledu proizvoda mogu obuhvaćati

  • sam proizvod – na primjer zapaljivost, električna svojstva ili higijena
  • postupak proizvodnje proizvoda
  • učinkovitost proizvoda – na primjer njegova energetska učinkovitost

U većini slučajeva propisima se definiraju željeni ciljevi koje treba postići ili opasnosti koje treba riješiti, ali se ne navode tehnička rješenja.

Zahtjevi za proizvode znatno se razlikuju od zemlje do zemlje i od trgovinskog bloka do bloka trgovanja. Ispunjavanje različitih zahtjeva na različitim tržištima može biti skupo za trgovce.

U okviru trgovinskih sporazuma EU-a tehnička pravila i propisi često su usklađeni te se uspostavlja suradnja između tijela za utvrđivanje normi, ispitivanja, ovjeravanja i akreditacije s obje strane. Time se poduzećima omogućuje prodaja istog proizvoda ili istog proizvoda uz manje izmjena na oba tržišta. Njime se također ovlašćuju mala poduzeća, posebno mikropoduzeća, da se natječu s većim poduzećima te da sudjeluju u međunarodnim lancima opskrbe i e-trgovini.

 

Na tržištu EU-a oznaka CE znači da proizvod ispunjava sve zahtjeve u pogledu sigurnosti, zdravlja i zaštite okoliša koji se prodaju u cijelom Europskom gospodarskom prostoru (EGP).

Stoga morate provjeriti zahtjeve u pogledu proizvoda za svaku regiju u koju izvozite.

Idite na My Trade Assistant (My Trade Assistant) i pokrenite pretraživanje proizvoda kako biste pronašli pojedinosti o određenom proizvodu.

Pregled zahtjeva EU-a za proizvode možete pronaći i u odjeljku o tržištu EU-a na ovom web-mjestu.

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice