Termin ze słowniczka:

Niewystarczająca obróbka lub przetwarzanie

Działania uważane za zbyt niskie, aby nadać status pochodzenia materiałom niepochodzącym z produkcji, które są wykorzystywane w produkcji. Wszystkie reguły preferencyjnego pochodzenia zawierają artykuł określający takie działania. Są to np. zwykłe mieszanie, prosty montaż części i prasowanie wyrobów włókienniczych. Z drugiej strony niewystarczające operacje mają znaczenie dla kumulacji, ponieważ określają minimalny poziom przetwarzania, który należy przeprowadzić i wpływ na przypisanie pochodzenia do produktu.

Powiązane treści:

Reguły pochodzenia

Udostępnij tę stronę: