Kumulering

För att veta om en produkt har genomgått en tillräcklig bearbetning i partnerlandet är det viktigt att veta när material och insatsvaror som använts kan anses ha ursprung i EU eller i det berörda partnerlandet. EU:s preferentiella ursprungsregler omfattar begreppet kumulation, som under vissa omständigheter tillåter att du som importör eller exportör tar hänsyn till icke-ursprungsmaterial som importeras från tredjeländer eller som behandlas i ett land som inte är partnerland, med ursprung i EU eller ett handelspartnerland. Det finns tre typer av kumulation som används i EU:s förmånsordningar. De tre typerna skiljer sig åt när det gäller antalet länder som deltar i insatsen och vilka typer av material som kan slås samman eller inte.

A) Bilateral kumulation

Bilateral kumulation ska tillämpas på två parter: EU och dess partnerland. Det gör det möjligt att använda material med ursprung i EU som material med ursprung i ditt partnerland och vice versa? Denna kumulation är tillämplig på alla EU:s förmånsordningar.

Bilateral kumulation ska tillämpas på de tre huvudregler som beskrivs i den tillräckligt bearbetade varuavdelningen enligt följande:

  • om mervärdesprincipen tillämpas tillåter bilateral kumulation att värdet av material med ursprung i EU inte inkluderas i det högsta procentuella tröskelvärdet för icke-ursprungsmaterial
  • om ändringen av klassificeringsreglerna tillämpas behöver du inte kontrollera om det skett en ändring av tullklassificeringen av de material med ursprung i EU som använts av tillverkaren i ditt partnerland.
  • om tillverkningen från vissa produkter tillämpas behöver du inte kontrollera om materialet med ursprung i EU hänför sig till ett senare tillverkningsland.

Diagonal kumulation

Diagonal kumulation är som bilateral kumulation men används i avtal med fler än två länder. Det gör det möjligt för dig att använda material som har sitt ursprung i ett visst land (vilket nämns i den relevanta bestämmelsen om kumulation) som skiljer sig från det land från vilket du vill importera som material med ursprung i ditt partnerland. Diagonal kumulation kan endast tillämpas på produkter med ursprung i det angivna landet, dvs. andra länder som ingår i avtalet och som sedan bearbetas ytterligare i Ert partnerland.

Diagonal kumulation tillämpas på de tre huvudregler som beskrivs i den tillräckligt bearbetade varuavdelningen enligt följande:

  • om mervärderegeln används, tillåter diagonal ursprungskumulation att ni inte tar hänsyn till värdet av material med ursprung i det fastställda landet när det gäller det högsta procentuella tröskelvärdet för icke-ursprungsmaterial
  • om ändringen av klassificeringsreglerna tillämpas behöver du inte kontrollera om det skett en ändring av klassificeringen enligt tulltaxan för material med ursprung i det fastställda landet när produkten importeras från ditt partnerland.
  • om tillverkningen från vissa produkter tillämpas behöver du inte kontrollera om materialen med ursprung i det angivna landet hänför sig till ett senare tillverkningsland (dvs. tyg).

C) Fullständig kumulation

Fullständig kumulation omfattar inte bara material med ursprung i EU eller ett visst land (såsom nämns i den relevanta bestämmelsen om kumulation), utan även insatsvaror som inte har ursprungsstatus i EU eller något av de definierade länderna räknas som ursprungsmaterial.

I motsats till bilateral eller diagonal kumulation tillåter full kumulation att ni beaktar material för kumulation som inte har sitt ursprung i EU eller i Ert partnerland. Dessa icke-ursprungsmaterial kan ha importerats av tillverkaren i Ert partnerland och användas i tillverkningsprocessen. Enligt fullständig kumulation kan dessa icke-ursprungsprodukter även användas för kumulationsändamål och anses ha sitt ursprung i Ert partnerland.

Full kumulation tillämpas på de tre huvudregler som beskrivs i den tillräckligt bearbetade varuavdelningen enligt följande:

  • om mervärdesprincipen tillämpas, tillåter fullständig kumulation att Ni inte beaktar värdet av de material som Ert partnerland importerat under den högsta tillåtna procentsatsen
  • om ändringen av klassificeringsregeln för klassificering används, behöver ni inte kontrollera om det fanns förekomst av en eventuell bearbetning av tulltaxeklassificeringen av de material som importerats av Ert partnerland.
  • om tillverkningen från vissa produkter tillämpas behöver du inte kontrollera om de material som du har importerat från ditt partnerland hänför sig till ett senare tillverkningsland (dvs. tyg).

KOM ihåg att om behandlingen i ditt partnerland endast är en av de åtgärder som genomförs i förteckningen över minimiinsatser (länk till avsnitt om minimal verksamhet) kan kumulering inte tillämpas.

Dela sidan:

Genvägar