Ursprungsregler i Access2Markets

Ursprungsregler i Access2Markets

Ursprungsregler – varför bör du ta hand om dem?

Att följa ursprungsreglerna är din biljett till nedsatt taxa för import eller export.

Därför är det viktigt att känna till och förstå dessa regler.
Vi hjälper dig att spricka koden!

Känner du redan till grunderna?

  • verktyget för självbedömning av ursprungsregler vägleder dig genom de särskilda reglerna och ursprungsförfarandena för din produkt och hjälper dig att bedöma om produkten uppfyller reglerna. Gå till Min handelsassistent för att få detaljerad hjälp – i interaktiva steg – om de särskilda regler som gäller. Ange din produktkod, ditt land och ditt land.
  • Läs mer om de allmänna reglerna och ursprungsförfarandena i varje handelsavtal i avsnittet om marknader. Välj det land du vill exportera till eller importera från och hitta de praktiska detaljer du behöver.

Är du ny i ursprungsreglerna?

  • Vill du veta hur det fungerar? Läs snabbguiden om hur du arbetar med ursprungsregler för att hjälpa dig att sätta igång.
  • Behov av att förstå den grundläggande terminologin och de grundläggande begreppen? Vår ordlista innehåller definitioner av de nyckelbegrepp som du behöver veta för att förstå reglerna, t.ex. Wholly, Cumulation, Tolerance.....
  • Läs mer om de allmänna principerna och de viktigaste typerna av bestämmelser i handelsavtal. I avsnittet om varor beskrivs huvudbegreppen mer i detalj.
Dela sidan:

Genvägar