Ursprungsregler på Access2Markets

Ursprungsregler på Access2Markets

Ursprungsregler – varför bör du se till?

Att följa ursprungsreglerna är din biljett till lägre avgifter för import eller export.

Det är därför viktigt att känna till och förstå dessa regler.
Vi hjälper dig att spricka koden!

Känner du redan till grunderna?

  • verktyget för självbedömning av ursprungsregler vägleder dig genom de särskilda reglerna och ursprungsförfarandena för din produkt och hjälper dig att bedöma om den uppfyller kraven. Gå till Min handelsassistent för att få detaljerad hjälp – i interaktiva steg – med de särskilda regler som gäller. Ange er produktkod, land och land till.
  • Läs mer om de allmänna reglerna och ursprungsförfarandena i varje handelsavtal i avsnittet om marknader. Välj det land du vill exportera till eller importera från och hitta de praktiska uppgifter du behöver.

Är du ny för ursprungsreglerna?

  • Vill du se hur det fungerar? Läs snabbguiden om hur du ska arbeta med ursprungsregler för att hjälpa dig att sätta igång.
  • Behöver man förstå grundläggande terminologi och begrepp? I vår ordlista finns definitioner av de nyckeltermer som du behöver veta för att förstå reglerna, t.ex. Wholly, Cumulation, Tolerance...
  • Läs mer om de allmänna principerna och de viktigaste typerna av bestämmelser i handelsavtal. I avsnittet om varor beskrivs de viktigaste begreppen mer i detalj.
Dela sidan:

Genvägar