05 prosince 2019

Komise uvaluje sankce čínským vývozcům stolního nádobí a náčiní, kteří se vyhýbají antidumpingovým clům EU

Rozhodnutí navazuje na důkladné šetření, které Komise zahájila z vlastního podnětu (z moci úřední) v březnu tohoto roku vzhledem k prudkému nárůstu vývozu některých čínských společností během posledních pěti let (2014-2018).

Šetření potvrdilo, že čínské společnosti se vyhýbají antidumpingovému clu ve výši přibližně 36 % tím, že usměrňují svůj vývoz keramiky prostřednictvím jiných společností, které podléhaly nižším antidumpingovým clům ve výši přibližně 18 %.

Bylo zjištěno, že čínské společnosti - celkem více než 30 - pomohly obcházet cla, v důsledku čehož budou rovněž podléhat vyšší celní sazbě ve výši přibližně 36 %.

Nová cla se použijí od 21. března 2019 a cla budou vybrána se zpětnou platností přibližně 15 milionů EUR.

Jedná se o dosud nejrozsáhlejší šetření Komise zaměřené na obcházení opatření. To zahrnovalo velmi značné zdroje, 20 vyšetřovatelů Komise provádělo ověřování na místě u 50 čínských společností.Souvislosti: EU
uplatňuje antidumpingová opatření na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní z Číny od května 2013. V červenci 2019 se Komise rozhodla prodloužit platnost opatření o další pětileté období vzhledem k tomu, že dumpingové praktiky pokračovaly.

Odvětví stolního a kuchyňského nádobí a náčiní v Evropské unii je velmi roztříštěné, přičemž přibližně polovinu tvoří velký počet malých a středních podniků. V tomto odvětví přímo pracuje přibližně 27 000 zaměstnanců, kteří slouží evropským zákazníkům vysoce kvalitními produkty. Evropští výrobci mají přibližně 30 % podíl na trhu, zatímco čínští výrobci mají v Evropské unii více než 55 % podíl na trhu. Dnešní opatření pomohou obnovit spravedlivou hospodářskou soutěž.

Více informací naleznetev

nařízení, kterým se ukládají cla proti obcházení opatřeníEU
na ochranu obchodu

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy