Ειδήσεις:

Νέα χαρακτηριστικά στην πύλη Access2Markets

Η νέα αρχική σελίδα Access2Markets εγκαινιάστηκε σήμερα. Οι πληροφορίες είναι πλέον οργανωμένες με σαφέστερο και πιο διαισθητικό τρόπο. Επιπλέον, προστέθηκαν νέα χαρακτηριστικά!

 • Είναι πλέον διαθέσιμος ένας επαγγελματικός βοηθός για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται οι εταιρείες της ΕΕ προκειμένου να εξάγουν τις υπηρεσίες τους εκτός της ΕΕ. Επί του παρόντος διατίθενται πληροφορίες σχετικά με την παροχή υπηρεσιών στους τομείς των νομικών και θαλάσσιων μεταφορών στον Καναδά και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα προστεθούν σταδιακά περισσότεροι τομείς και χώρες.
 • Ο επαγγελματικός βοηθός για τις δημόσιες συμβάσεις είναι πλέον πιο ορατός. Ο εμπορικός βοηθός μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες της ΕΕ να ανακαλύψουν πώς να συμμετάσχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς εκτός της ΕΕ. Επί του παρόντος διατίθενται πληροφορίες για τον Καναδά και την Ιαπωνία.
 • Τέλος, το ενιαίο σημείο εισόδου εμφανίζεται πλέον και στην αρχική σελίδα. Εκεί μπορείτε να υποβάλετε καταγγελίες σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά και τις δεσμεύσεις βιωσιμότητας.

Εάν επιθυμείτε να μας στείλετε σχόλια σχετικά με αυτά τα νέα χαρακτηριστικά ή να διατυπώσετε γενικές ερωτήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας το έντυπο επικοινωνίας.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις

 1. Όταν η τιμή αναφέρεται στο βάρος, είναι το μεικτό ή το καθαρό βάρος της;
 2. Πώς μπορώ να βρω τον εισαγωγικό δασμό που ισχύει για το προϊόν μου;
 3. Εάν θέλω να πουλάσω το προϊόν μου σε διάφορες χώρες της ΕΕ, υπάρχουν εισαγωγικοί δασμοί για την πληρωμή κάθε φορά που το προϊόν μου εισέρχεται σε άλλη χώρα;
 4. Μπορώ να λάβω κατάλογο προϊόντων που χρεώνονται με συντελεστή κατά την εισαγωγή 0%
 5. Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης εφαρμόζονται σε επίπεδο ΕΕ ή σε εθνικό επίπεδο;
 6. Πώς επιβαρύνεται ο ΦΠΑ στην ΕΕ;
 7. Πώς μπορώ να λάβω έγκριση για την εξαγωγή ιχθύων στην ΕΕ;
 8. Τα τρόφιμα που εξάγονται στην ΕΕ πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένη από την ΕΕ εγκατάσταση;
 9. Πρέπει να πληρώσω για να χρησιμοποιήσω τον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;
 10. Σε ποιες γλώσσες διατίθεται ο εμπορικός βοηθός μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;