Version: 1.6.1.43 (2021-05-06 14:34)
Termin ze słowniczka:

Ryczałtowa wartość przywozu

Jeżeli stosowanie stawki celnej wspólnej taryfy celnej zależy od ceny wejścia przesyłki będącej przedmiotem przywozu, wiarygodność ceny sprawdza się przy zastosowaniu zryczałtowanej wartości w przywozie obliczonej przez Komisję, według produktu i pochodzenia, na podstawie średniej ważonej cen produktu na reprezentatywnych rynkach przywozu państw członkowskich lub na innych rynkach, w stosownych przypadkach.

Udostępnij tę stronę:

Linki