05 grudnia 2019

Komisja nakłada sankcje na chińskich eksporterów zastaw stołowych, którzy uchylają się od unijnych ceł antydumpingowych

Decyzja ta jest następstwem szczegółowego dochodzenia wszczętego przez Komisję z własnej inicjatywy (z urzędu) w marcu bieżącego roku, ze względu na gwałtowny wzrost wywozu niektórych chińskich przedsiębiorstw w ciągu ostatnich pięciu lat (2014-2018).

Dochodzenie potwierdziło, że chińskie przedsiębiorstwa unikają ceł antydumpingowych w wysokości około 36 % poprzez kierowanie wywozu ceramicznego za pośrednictwem innych przedsiębiorstw, które podlegały niższym cłom antydumpingowym o około 18 %.

Chińskie przedsiębiorstwa - łącznie ponad 30 - co do których stwierdzono, że pomogły w obchodzeniu ceł, również będą objęte wyższą stawką celną wynoszącą około 36 %.

Nowe cła będą obowiązywać od dnia 21 marca 2019 r., przy czym cła zostaną pobrane z mocą wsteczną w wysokości około 15 mln EUR.

Jest to największe dotychczas prowadzone przez Komisję dochodzenie w sprawie obejścia środków. Wiązało się ono z bardzo dużymi zasobami, przy czym 20 śledczych Komisji przeprowadzało weryfikacje na miejscu w 50 chińskich przedsiębiorstwach.

Kontekst

UE od maja 2013 r. stosuje środki antydumpingowe w odniesieniu do przywozu ceramicznych zastaw stołowych i naczyń kuchennych z Chin. W lipcu 2019 r. Komisja podjęła decyzję o przedłużeniu obowiązywania środków na kolejny okres pięciu lat, biorąc pod uwagę, że praktyki dumpingowe były kontynuowane.

Przemysł zastaw stołowych i naczyń kuchennych w Unii Europejskiej jest bardzo rozdrobniony, a około połowa z nich składa się z dużej liczby MŚP. W sektorze tym pracuje bezpośrednio około 27 tys. pracowników, którzy obsługują europejskich klientów, oferując produkty wysokiej jakości. Udział w rynku producentów europejskich wynosi około 30 %, podczas gdy producenci chińscy mają ponad 55 % udziału w rynku w Unii Europejskiej. Dzisiejsze środki pomogą przywrócić uczciwą konkurencję.

Więcej informacji na temat

rozporządzenia nakładającego cła przeciwdziałające obchodzeniu ceł
UE w ramach polityki ochrony handlu

Udostępnij tę stronę: