Relacja z doświadczenia przedsiębiorstwa:

Umowy UE zapewniają równe warunki działania na Ukrainie

Umowy UE zapewniają równe warunki działania na Ukrainie

Od czasu zawarcia umowy handlowej UE z Ukrainą w 2016 r. zaobserwowaliśmy zmiany na rzecz lepszego
Dušana Kožušníka, dyrektora generalnego Compelson.

Przestępczość i terroryzm to problemy międzynarodowe, a Compelson z siedzibą w Pradze (Czechy) chce wprowadzić międzynarodowe rozwiązania, aby zapewnić bezpieczeństwo obywateli. Przedsiębiorstwo udostępnia oprogramowanie umożliwiające prowadzenie dochodzeń kryminalistycznych dotyczących telefonów komórkowych, które policja wykorzystuje do celów wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Od czasu zawarcia umowy handlowej z Ukrainą w 2016 r. przedsiębiorstwo Compelson skorzystało z ograniczenia formalności związanych z handlem z tym krajem. Największą zaletą jest jednak większa przejrzystość zamówień publicznych, a w rezultacie lepszy dostęp do zamówień na wysokim szczeblu. Zamówienia te są obecnie publikowane otwarcie, umożliwiając dostawcom na Ukrainie i w UE składanie ofert na równych warunkach. Obejrzyj film, aby zobaczyć, w jaki sposób Twoje przedsiębiorstwo może również odnieść korzyści z umów handlowych UE.

Udostępnij tę stronę: