Ursprungsregler för Access2Markets

Ursprungsregler för Access2Markets

Ursprungsregler – varför ska du ta hand om?

Att följa ursprungsreglerna är att din biljett omfattas av nedsatta tullsatser för import eller export.

Det är därför viktigt att känna till och förstå dessa regler.
Vi hjälper dig att knäcka koden!

Känner redan till grunderna?

  • verktyget för självbedömning av ursprungsregler vägleder dig genom de särskilda reglerna och ursprungsförfarandena för din produkt och hjälper dig att bedöma om produkten uppfyller kraven. Gå till Min handelsassistent för att få detaljerad hjälp – i interaktiva steg – om de särskilda regler som gäller. Ange din produktkod, land från och land till.
  • Läs mer om de allmänna reglerna och ursprungsförfarandena i varje handelsavtal i avsnittet om marknader. Välj det land du vill exportera till eller importera från och hitta de praktiska uppgifter du behöver.

Är du ny i ursprungsreglerna?

  • Vill du se hur det fungerar? Läs snabbguiden om hur du arbetar med ursprungsregler för att hjälpa dig att komma igång.
  • Måste man förstå den grundläggande terminologin och de grundläggande begreppen? Vår ordlista innehåller definitioner av de nyckeltermer som du behöver veta för att förstå reglerna, t.ex. Wholly, Cumulation, Tolerance.....
  • Läs om de allmänna principerna och de viktigaste typerna av bestämmelser i handelsavtal. I avsnittet om varor beskrivs de viktigaste begreppen mer i detalj.
Dela sidan:

Genvägar