Företagsberättelse:

Te lämnar Europa för nya marknader

Te lämnar Europa för nya marknader

År 2013 grundade Yianna Mattheou och Aphroditi Florou Anassa Organics. De två grekiska kvinnorna var fast beslutna att föra ut grekiska kvalitetsprodukter till världsmarknaden, med exporten i centrum för sin affärsplan. Företaget är baserat precis utanför Aten och fokuserar på att producera ekologiska växtbaserade teer av hög kvalitet. Anassa Organics har under årens lopp vunnit sina utmärkelser för smak, förpackning och entreprenörskap. Anassa Organics köper alla ingredienser i sina produkter, liksom förpackningarna, i Grekland.

I dag exporterar Anassa Organics hälften av sina produkter, främst till Kanada, Sydkorea, Japan och Singapore, och EU:s handelsavtal har en reell och positiv inverkan på försäljningen.

Stärka konkurrenskraften

Medgrundare Yianna Mattheou förklarar att ett handelsavtal är ett tydligt incitament och underlättar vårt liv. De två största fördelarna, enligt Mattheou, är prisarbete och pappersarbete. Export till länder som ligger långt borta leder alltid till höga transportavgifter till produktionskostnaderna. Om ni då skulle lägga till tullar skulle Anassas örtteer bli mycket dyra för slutkonsumenten, med importtullar och tullar som höjer detaljhandelspriset på deras produkter med 10 % till 25 %, vilket gör dem mindre konkurrenskraftiga på den lokala marknaden. Tullfri handel, som möjliggörs genom EU:s handelsavtal, innebär att de kan sälja sina produkter till ett attraktivt pris.

EU:s handelsavtal med Kanada och Japan har redan haft en betydande inverkan på vår verksamhet, och vi är övertygade om att de kommer att fortsätta att påverka vår försäljning positivt, skapa fler arbetstillfällen lokalt och göra grekiska produkter mer kända i hela världen.
Aphroditi Florou,
medgrundare av Anassa Organics

Minimera pappersarbetet

Japan, med sin ceremoniella tekultur, är en viktig marknad för örtteer från Anassa Organics. Handelsavtalet mellan EU och Japan innebär att det är enkelt och billigt att exportera till Japan. Anassa Organics har ett nära samarbete med en japansk partner som ansvarar för att marknadsföra och sälja sina produkter i Japan. Anassa var bestört över att konstatera att den enda extra dokumentation som behövdes för att sälja till Japan var ett ursprungsintyg och ett enkelt konossement – transportavtalet mellan befraktaren och fraktföraren, vilket också visar att varorna ägs. Tack vare handelsavtalet mellan EU och Kanada är detta också fallet när Anassa Organics exporterar till Kanada. För export till Singapore innebär handelsavtalet mellan EU och Singapore att de endast behöver ett konossement.

Segling genom tullen

Anassa Organics har också erfarenhet av att sälja sina produkter i länder som inte har handelsavtal med EU. Kontrasten är stark. Om det till exempel inte finns något handelsavtal måste importören först registrera Anassa Organics produkter hos landets behöriga organisation. enbart denna process kan ta mellan två och fem månader. Därefter kan produkten kräva provning, kompletterande intyg och tillverkardeklarationer. Denna krävande process innebär extra tid, avgifter och tullförfaranden från både leverantören och importören. Men när ett handelsavtal väl har ingåtts försvinner denna process. Inga ytterligare registreringar, inga tester, inga intyg, inga deklarationer – bara affärer.

Anassa Organics sysselsätter nu 12 personer direkt och stöder 10 örtproducenter från hela Grekland samt andra leverantörer. För dynamiska europeiska småföretag som Anassa Organics ger EU:s handelsavtal en tydlig väg till globala marknader.

Dela sidan:

Genvägar