Príbeh spoločnosti:

Čaj opúšťa Európu na nové trhy

Čaj opúšťa Európu na nové trhy

Yianna Mattheou a Aphroditi Florou založili v roku 2013 Anassa Organics. Obe grécke ženy boli odhodlané uviesť kvalitné grécke výrobky na svetový trh, pričom ústredným bodom ich podnikateľského plánu bol vývoz. Spoločnosť so sídlom mimo Atén sa zameriava na výrobu kvalitných bylinných čajov. V priebehu rokov Anassa Organics vyhrávala svoje ocenenia za chuť, balenie a podnikanie. Spoločnosť Anassa Organics získava všetky zložky svojich výrobkov, ako aj obaly v Grécku.

Spoločnosť Anassa Organics dnes vyváža polovicu svojich výrobkov, najmä do Kanady, Južnej Kórey, Japonska a Singapuru, pričom obchodné dohody EÚ majú skutočný a pozitívny vplyv na predaj.

Posilnenie konkurencieschopnosti

Spoluzakladateľ Yianna Mattheou vysvetľuje, že obchodná dohoda je „určitým stimulom a uľahčuje náš život“. Podľa Mattheoua sú dve hlavné výhody: cena a administratíva. Vývoz do vzdialených krajín neustále zvyšuje vysoké dopravné poplatky k výrobným nákladom. Ak by ste potom pripočítali clá, rastlinný čaj Anassa by sa stal pre konečného spotrebiteľa veľmi nákladný, pričom dovozné clá a clá by zvýšili maloobchodnú cenu ich výrobkov o 10 % až 25 %, čím by sa znížila ich konkurencieschopnosť na miestnom trhu. Bezcolný obchod, ktorý umožňujú obchodné dohody EÚ, znamená, že môžu predávať svoje výrobky za atraktívne cenové miesto.

Obchodné dohody EÚ s Kanadou a Japonskom už mali významný vplyv na naše podnikanie a sme presvedčení, že budú naďalej pozitívne ovplyvňovať náš predaj, vytvárať viac pracovných miest na miestnej úrovni a zvyšovať povedomie o gréckych výrobkoch na celom svete.
Aphroditi
Florou, spoluzakladateľ Anassa Organics

Minimalizovať administratívnu prácu

Japonsko je s oslávnou čajovou kultúrou kľúčovým trhom pre rastlinné čajové čajy Anassa Organics. Obchodná dohoda medzi EÚ a Japonskom znamená, že vývoz do Japonska je jednoduchý a nenákladný. Anassa Organics úzko spolupracuje s japonským partnerom, ktorý je zodpovedný za uvádzanie svojich výrobkov na trh a ich predaj v Japonsku. Spoločnosť Anassa bola príjemne prekvapená, keď zistila, že jedinou ďalšou dokumentáciou potrebnou na predaj do Japonska bolo osvedčenie o pôvode a jednoduchý nákladný list – zmluva o preprave medzi prepravcom a dopravcom, ktorá tiež preukazuje vlastníctvo tovaru. Vďaka obchodnej dohode medzi EÚ a Kanadou to platí aj v prípade vývozu Anassa Organics do Kanady. Obchodná dohoda medzi EÚ a Singapurom znamená, že na vývoz do Singapuru potrebujú len nákladný list.

Plavba cez colné orgány

Spoločnosť Anassa Organics má skúsenosti aj s predajom svojich výrobkov v krajinách, ktoré nemajú obchodné dohody s EÚ. Kontrast je výrazný. Napríklad, ak neexistuje žiadna obchodná dohoda, dovozca musí najprv zaregistrovať produkty Anassa Organics v príslušnej organizácii krajiny; samotný tento proces môže trvať dva až päť mesiacov. Výrobok potom môže vyžadovať skúšanie, dodatočné osvedčenia a vyhlásenia výrobcov. Tento náročný proces zahŕňa dodatočný čas, poplatky a colné postupy od dodávateľa aj dovozcu. Po uzavretí obchodnej dohody však tento proces zanikne. Žiadne ďalšie registrácie, žiadne testy, žiadne osvedčenia, žiadne vyhlásenia – len podnik.

Anassa Organics v súčasnosti priamo zamestnáva 12 ľudí a podporuje 10 výrobcov bylín z celého Grécka, ako aj iných dodávateľov. Pre dynamické európske malé podniky ako Anassa Organics poskytujú obchodné dohody EÚ jasnú cestu ku globálnym trhom.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy