Zkušenosti podniků:

Čaj opouští Evropu na nové trhy

Čaj opouští Evropu na nové trhy

Yianna Mattheouová a Aphroditi Florou založily v roce 2013 společnost Anassa Organics. Obě řecké ženy byly odhodlány přivést kvalitní řecké produkty na světový trh, přičemž těžištěm jejich obchodního plánu byl vývoz. Společnost sídlí pouze mimo Athény a zaměřuje se na výrobu kvalitního ekologického bylinného čaje. V průběhu let si Anassa Organicsová udělovala cenu za chuť, balení a podnikání. Anassa Organics získává všechny složky svých produktů i obal v Řecku.

Anassa Organics dnes vyváží polovinu svých výrobků, zejména do Kanady, Jižní Koreje, Japonska a Singapuru, přičemž obchodní dohody EU mají skutečný a pozitivní dopad na prodej.

Zvýšit konkurenceschopnost

Spoluzakladatelka Yianny Mattheouová vysvětluje, že obchodní dohoda je „určitou pobídkou a usnadňuje život“. Dvěmi hlavními přínosy jsou podle Mattheou ceny a administrativa. Vývoz do vzdálených zemí vždy přidává k výrobním nákladům vysoké přepravní poplatky. Pokud byste poté zvýšili sazby, byl bylinný čaj Anassa pro konečného spotřebitele velmi drahý, přičemž dovozní cla a dovozní cla by zvýšily maloobchodní ceny jejich výrobků o 10 % až 25 %, což by snížilo jejich konkurenceschopnost na místním trhu. Bezcelní obchod, umožněný obchodními dohodami EU, znamená, že mohou prodávat své výrobky za atraktivní cenu.

Obchodní dohody EU s Kanadou a Japonskem již měly významný dopad na naše podnikání a jsme přesvědčeni, že budou i nadále pozitivně ovlivňovat náš prodej, vytvářet více pracovních míst na místní úrovni a zviditelnit řecké výrobky po celém světě.
Aphroditi
Florou spoluzakladatel Anassa Organics

Minimalizace administrativních úkonů

Japonsko je se svou obřadovou čajovou kulturou klíčovým trhem pro bylinné čaje Anassa Organics. Obchodní dohoda mezi EU a Japonskem znamená, že vývoz do Japonska je snadný a levný. Anassa Organics úzce spolupracuje s japonským partnerem, který je odpovědný za uvádění na trh a prodej svých výrobků v Japonsku. Anassa byla příjemně překvapena zjištěním, že jediným dodatečným dokladem potřebným k prodeji do Japonska bylo osvědčení o původu a jednoduchý konosament - přepravní smlouva mezi odesílatelem a dopravcem, která rovněž prokazuje vlastnictví zboží. Díky obchodní dohodě mezi EU a Kanadou je tomu tak i v případě, kdy Anassa Organics vyváží do Kanady. Pro vývoz do Singapuru obchodní dohoda mezi EU a Singapurem znamená, že potřebují pouze konosament.

Proplouvat celními orgány

Anassa Organics má rovněž zkušenosti s prodejem svých produktů v zemích, které nemají obchodní dohody s EU. Kontrast je příznačný. Pokud například neexistuje žádná obchodní dohoda, musí dovozce nejprve zaregistrovat produkty Anassa Organics u příslušné organizace dané země; samotný tento proces může trvat dva až pět měsíců. Výrobek pak může vyžadovat zkoušení, dodatečné certifikáty a prohlášení výrobce. Tento náročný proces zahrnuje dodatečný čas, poplatky a celní postupy jak od dodavatele, tak od dovozce. Jakmile však bude uzavřena obchodní dohoda, tento proces zanikne. Žádné další registrace, žádné testování, žádná osvědčení, prohlášení - pouze podnikání.

Anassa Organics nyní zaměstnává 12 osob přímo a podporuje 10 výrobců bylin z celého Řecka, jakož i další dodavatele. Pro dynamické evropské malé podniky, jako je Anassa Organics, poskytují obchodní dohody EU jasnou cestu ke globálním trhům.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy