Jak používat My Trade Assistant for Services and Investment (Můj obchodní asistent pro služby a investice)

Můj obchodní asistent pro služby a investice poskytuje informace o požadavcích, které by společnosti v EU měly splňovat, pokud jde o vývoz služeb a přístup na trhy mimo EU. Nabízí rovněž informace o zdrojích, které lze konzultovat, a o odpovědných orgánech ve třetích zemích, které lze kontaktovat.

Co pokrývá?

 

V současné době jsou k dispozici informace oprávních službách a službách námořní dopravy v Kanadě a ve Spojeném království. Služby a dotčené země budou postupně rozšiřovány.

 

Informace o mém obchodním asistentovi pro služby a investice nejsou právně závazné.

Jak působí?

Informace, které hledáte, najdete v několika jednoduchých krocích.

Fáze 1: Definovat kritéria vyhledávání

Definovat kritéria vyhledávání ve dvou krocích.

I. Zahájení vyhledávání

 • „Službou“ toto pole lze upravovat a můžete:
  • napište text – jedno nebo více slov – a systém vám pomůže najít vhodné odvětví služeb, které hledáte, nebo
  • ponechte pole prázdné a ve druhém kroku potvrďte kritéria vyhledávání (viz bod ii) níže „potvrdit kritéria kroku“).
 • „Země“: toto pole je povinné a editovatelné a můžete:
  • napište první písmena země, kterou chcete, a vyberte je, nebo
  • klikněte na šipku a přejděte do rozbalovacího seznamu a poté klikněte na název země a vyberte ji.
 • „Jurisdikcí“: toto pole lze upravovat a použije se pouze v případě, že země má více než jednu jurisdikci. Můžete:
  • napište první písmena jurisdikce, kterou chcete, a vyberte je, nebo
  • Klikněte na šipku a přejděte do rozbalovacího seznamu a poté klikněte na jurisdikci, kde ji vyberete, nebo
  • ponechat pole prázdné a zobrazit informace o jurisdikcích všech zemí

Poté klikněte na modré tlačítko „Vyhledat“.

II. Potvrzení vyhledávacích kritérií

Po zahájení vyhledávání se zobrazí seznam odvětví a pododvětví služeb. Procházet seznam služeb. Dokud nenajdete službu, kterou hledáte, klikněte na symbol +. Pokud jste hledali pomocí jednoho nebo více slov, budou zvýrazněny výsledky, které odpovídají hledaným slovům.

Fáze 2: Procházet výsledky

Na základě vašich vyhledávacích kritérií (odvětví, země a jurisdikce) se zobrazí výsledky týkající se dostupných podmínek přístupu na trh a jejich odpovídajících požadavků.

Výsledky jsou uspořádány do tří způsobů zásobování: přeshraniční poskytování služeb; obchodní přítomnost; a pohyb odborníků. Pod nadpisem si můžete přečíst definici každého práva. Mezi nimi můžete procházet kliknutím na záložku, která vás zajímá.

Pro každý způsob dodávky je seznam odpovídajících podmínek přístupu na trh zobrazen v abecedním pořadí na levé straně. Definice každé podmínky přístupu na trh si můžete přečíst v jejím názvu. Podmínka přístupu na trh se objevuje pouze tehdy, pokud má alespoň jeden požadavek.

K prohlížení výsledků můžete:

 • Chcete-li zobrazit všechny informace týkající se jednoho požadavku podmínky přístupu na trh, klikněte na šipku dolů.
 • Chcete-li zobrazit všechny informace týkající se všech požadavků podmínky přístupu na trh, klikněte na „Rozšířit všechny“.

Alternativně můžete zvolit možnost zobrazit „všechny podmínky přístupu na trh“ zvoleného způsobu poskytování (viz možnost na konci seznamu podmínek přístupu na trh na levé straně). K prohlížení výsledků můžete:

 • Zvolte možnost zobrazit výsledky v „seznamu“. Zde vidíte všechny požadavky týkající se všech podmínek přístupu na trh ve formě seznamu. Podmínka, na kterou se požadavek vztahuje, je podtržena modrým štítkem. Chcete-li zobrazit všechny informace týkající se jednoho požadavku podmínky přístupu na trh, klikněte na šipku dolů. Chcete-li zobrazit všechny informace týkající se všech požadavků podmínky přístupu na trh, klikněte na „Rozšířit všechny“.
 • Pro zobrazení výsledků vyberte „Přehled“. Zde najdete všechny požadavky týkající se všech podmínek přístupu na trh, které jsou organizovány podle podmínek přístupu na trh. Počet požadavků, které jsou k dispozici, je uveden v závorkách vedle názvu. Chcete-li zobrazit všechny informace týkající se jednoho požadavku podmínky přístupu na trh, klikněte na šipku dolů. Chcete-li zobrazit všechny informace týkající se všech požadavků podmínky přístupu na trh, klikněte na „Rozšířit všechny“.

Fáze 3: Přečtěte si požadavky a všechny jejich podrobnosti

Informace o každém požadavku jsou specifické pro

 • sektor nebo subsektor služeb
 • země a případně její jurisdikce
 • způsob dodávky
 • podmínka přístupu na trh.

Ve většině případů informace o každém požadavku zahrnují:

 • případně název
 • případně právní základ
 • zdroj informací (odkaz na internetové stránky a/nebo odkaz na právní předpisy) a informace o jejich autorských právech
 • kontaktní údaje příslušného regulačního orgánu.

Jak lze tyto informace použít?

Používání Můj obchodní asistent pro služby a investice je bezplatné. Některé informace jsou však chráněny autorským právem. Informace, které jsou k dispozici o mém obchodním asistentovi pro služby a investice, nesmějí být použity k dalšímu prodeji nebo k poskytování poradenských služeb, přerozdělování, vytváření databází, ukládání nebo k jiným účelům než k referenčnímu použití na podporu vlastních mezinárodních obchodních procesů uživatele. Jakékoli jiné použití je zakázáno, pokud není výslovně písemně schváleno vlastníkem údajů. 

Zkontrolujte politiku v oblasti autorských práv nebo nás kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře.

Které jazyky jsou k dispozici?

Můj obchodní asistent pro služby a investice je v současné době k dispozici v angličtině. Brzy bude doplněn strojový překlad do všech jazyků EU.

Kde lze nalézt více informací?

Přečtěte si časté otázky.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy