Jak využít můj obchodní asistent pro služby a investice

Můj obchodní asistent pro služby a investice poskytuje informace o požadavcích, které by společnosti z EU měly splňovat, pokud jde o vývoz služeb a přístup na trhy mimo EU. Nabízí rovněž informace o zdrojích, s nimiž lze konzultovat, a o orgánech odpovědných ve třetích zemích, které lze kontaktovat.

Na co se vztahuje?

 

V současné době jsou k dispozici informace oprávních službách a službách námořní dopravy v Kanadě a ve Spojeném království. Služby a země, kterých se to týká, budou postupně rozšiřovány.

 

Informace o mém obchodním asistentovi pro služby a investice nejsou právně závazné.

Jak tento systém funguje?

Informace, které hledáte, najdete v několika jednoduchých krocích.

Krok 1: Definovat kritéria vyhledávání

Definovat kritéria vyhledávání ve dvou krocích.

I. Zahájení vyhledávání

 • „Služba“: toto pole lze upravovat a můžete:
  • napište text – jedno nebo více slov – a systém vám pomůže najít správné odvětví služeb, které hledáte, nebo
  • ponechte pole prázdné a ve druhém kroku potvrďte kritéria vyhledávání (viz bod ii) níže „Potvrzení kritérií kroku“).
 • „Země“: toto pole je povinné a lze jej upravovat a můžete:
  • napište první písmena země, kterou chcete, a vyberte ji, nebo
  • klikněte na šipku a přejděte na rozbalovací seznam a poté klikněte na název země a vyberte ji.
 • „Jurisdikce“: toto pole lze upravovat a použije se pouze v případě, že země má více než jednu jurisdikci. Můžete:
  • napište první písmena jurisdikce, kterou požadujete, a vyberte ji, nebo
  • Klikněte na šipku a přejděte na rozbalovací seznam a poté klikněte na jurisdikci, která ji vybere, nebo
  • ponechat pole prázdné a zobrazit informace o jurisdikcích všech zemí.

Poté klikněte na modré tlačítko „Vyhledávat“.

II. Potvrzení kritérií vyhledávání

Po spuštění vyhledávání se zobrazí seznam odvětví a pododvětví služeb. Procházet „seznam služeb“. Klikněte na symbol +, dokud nenajdete službu, kterou hledáte. Pokud jste vyhledávali pomocí psaní jednoho nebo více slov, budou zvýrazněny všechny výsledky, které odpovídají vašim vyhledávaným slovům.

Krok 2: Procházet výsledky

Na základě vašich vyhledávacích kritérií (odvětví, země a jurisdikce) se zobrazí výsledky týkající se dostupných podmínek přístupu na trh a jejich příslušných požadavků.

Výsledky jsou rozděleny do tří způsobů poskytování: přeshraniční poskytování služeb; obchodní přítomnost; a pohyb odborníků. Pod nadpisem si můžete přečíst definici každého práva. Můžete se mezi nimi procházet kliknutím na záložku, o kterou máte zájem.

Pro každý způsob dodávky je seznam odpovídajících podmínek přístupu na trh zobrazen v abecedním pořadí na levé straně. V názvu si můžete přečíst definici každé podmínky přístupu na trh. Podmínka přístupu na trh se objeví pouze tehdy, pokud má alespoň jeden požadavek.

K prohlížení výsledků můžete:

 • Kliknutím na šipku dolů se zobrazí všechny informace týkající se jednoho požadavku podmínky přístupu na trh.
 • Kliknutím na tlačítko „Rozšířit všechny“ zobrazíte všechny informace týkající se všech požadavků podmínky přístupu na trh.

Alternativně si můžete zvolit „všechny podmínky přístupu na trh“ zvoleného způsobu poskytování (viz možnost na konci seznamu podmínek přístupu na trh na levé straně). K prohlížení výsledků můžete:

 • Vyberte výsledky v části „Seznam“. Zde vidíte všechny požadavky týkající se všech podmínek přístupu na trh ve formě seznamu. Podmínka, na kterou se požadavek vztahuje, je podtržena na modrém štítku. Kliknutím na šipku dolů se zobrazí všechny informace týkající se jednoho požadavku podmínky přístupu na trh. Kliknutím na tlačítko „Rozšířit všechny“ zobrazíte všechny informace týkající se všech požadavků podmínky přístupu na trh.
 • Vyberte pro zobrazení výsledků v „přehledu“. Zde najdete všechny požadavky týkající se všech podmínek přístupu na trh podle podmínek přístupu na trh. Počet požadavků, které jsou k dispozici, je uveden v závorkách vedle názvu. Kliknutím na šipku dolů se zobrazí všechny informace týkající se jednoho požadavku podmínky přístupu na trh. Kliknutím na tlačítko „Rozšířit všechny“ zobrazíte všechny informace týkající se všech požadavků podmínky přístupu na trh.

Krok 3: Přečtěte si požadavky a všechny jejich podrobnosti

Informace o každém požadavku jsou specifické pro

 • odvětví nebo pododvětví služeb
 • země a případně její jurisdikce
 • způsob dodávky
 • podmínka přístupu na trh.

Ve většině případů informace o každém požadavku zahrnují:

 • je-li to relevantní, název
 • případně právní základ
 • zdroj informací (odkaz na internetové stránky a/nebo odkaz na právní předpisy) a informace o autorských právech
 • kontaktní údaje příslušného regulačního orgánu
 • případně druhy zaměstnání, na něž se informace vztahují.

Kdo má přístup k informacím?

Využití mého obchodního asistenta pro služby a investice je bezplatné. Některé informace jsou však chráněny autorským právem. Informace, které jsou k dispozici o mém obchodním asistentovi pro služby a investice, nesmějí být použity k dalšímu prodeji nebo k poskytování poradenských služeb, přerozdělování, budování databází, ukládání ani k jinému účelu, než je referenční použití na podporu vlastních mezinárodních obchodních procesů uživatele. Jakékoli jiné použití je zakázáno, pokud to majitel údajů výslovně písemně neschválí. Pokud jde o otázky autorských práv, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře.

Které jazyky jsou k dispozici?

Můj obchodní asistent pro služby a investice je v současné době k dispozici v angličtině. Brzy bude doplněn strojový překlad do všech jazyků EU.

Kde lze nalézt více informací?

Přečtěte si prosím často kladené otázky.

 

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy