Požadavky na výrobek

Jaké požadavky musí země splnit, aby bylo zajištěno, že můj výrobek splňuje bezpečnostní, zdravotní a environmentální normy?

Požadavky na výrobek odkazují na základní podmínky, které musí výrobky splňovat, aby mohly vstoupit na jeden trh.

Technická pravidla definují konkrétní vlastnosti, které by výrobek měl mít, například pokud jde o

  • návrhu
  • označování
  • značení
  • balení,
  • funkčnost nebo výkonnost

Jsou zavedena zvláštní pravidla, která zajišťují, aby výrobky byly navrženy tak, aby chránily lidské zdraví, bezpečnost nebo životní prostředí.

Požadavky na výrobky se mohou vztahovat na

  • samotný výrobek – například hořlavost, elektrické vlastnosti nebo hygiena
  • způsobu výroby
  • výkonnost výrobku – například jeho energetická účinnost

Ve většině případů nařízení definují požadované cíle, jichž má být dosaženo, nebo rizika, která je třeba řešit, ale nespecifikují technická řešení.

Požadavky na výrobky se mezi jednotlivými zeměmi a obchodními bloky značně liší. Splnění různých požadavků na různých trzích může být pro obchodníky nákladné.

V rámci obchodních dohod EU jsou technická pravidla a předpisy často harmonizovány a je navázána spolupráce mezi normalizačními, zkušebními, certifikačními a akreditačními orgány na obou stranách. To podnikům umožňuje prodávat stejný výrobek nebo stejný výrobek s menšími změnami na obou trzích. Umožňuje rovněž malým podnikům, zejména mikropodnikům, soutěžit s většími společnostmi a účastnit se mezinárodních dodavatelských řetězců a elektronického obchodu.

 

Na trhu EU označení CE označuje, že výrobek splňuje všechny požadavky na bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí, které mají být prodávány v celém Evropském hospodářském prostoru (EHP).

Proto musíte zkontrolovat požadavky na výrobky pro každý region, do kterého vyvážíte.

Přejděte na Můj obchodní asistent a spusťte vyhledávání výrobku, kde najdete podrobnosti o konkrétním výrobku.

Přehled požadavků na výrobky v EU naleznete také v části věnované trhu EU na těchto internetových stránkách.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy