Požadavky na výrobky

Jaké požadavky musí země splnit, aby bylo zajištěno, že můj výrobek splňuje bezpečnostní, zdravotní a environmentální normy?

Požadavky na výrobky se týkají základních podmínek, které musí výrobky splňovat, aby mohly vstoupit na jeden trh.

Technická pravidla vymezují konkrétní vlastnosti, které by měl výrobek mít, například pokud jde o

  • design
  • označování
  • značení
  • balení
  • funkčnost nebo výkon

Existují zvláštní pravidla pro zajištění toho, aby výrobky byly určeny k ochraně lidského zdraví, bezpečnosti nebo životního prostředí.

Požadavky na výrobky mohou zahrnovat

  • samotný výrobek – například hořlavost, elektrické vlastnosti nebo hygiena
  • výrobní proces výrobku
  • výkonnost výrobku – například jeho energetická účinnost

Nařízení ve většině případů stanoví požadované cíle, kterých má být dosaženo, nebo rizika, která je třeba řešit, nestanoví však technická řešení.

Požadavky na výrobky se v jednotlivých zemích a obchodním bloku výrazně liší. Pro obchodníky může být nákladné dodržovat různé požadavky na různých trzích.

V rámci obchodních dohod EU jsou často harmonizována technická pravidla a předpisy a je navázána spolupráce mezi subjekty, které vytvářejí normy, zkušební, certifikační a akreditační orgány na obou stranách. To podnikům umožňuje prodávat stejný výrobek nebo stejný výrobek s menším počtem změn na obou trzích. Rovněž umožňuje malým podnikům, zejména mikropodnikům, konkurovat větším společnostem a účastnit se mezinárodních dodavatelských řetězců a elektronického obchodu.

 

Na trhu EU označení CE udává, že výrobek splňuje všechny požadavky na bezpečnost, zdraví a ochranu životního prostředí, které mají být prodávány v celém Evropském hospodářském prostoru (EHP).

Jako takové musíte zkontrolovat požadavky na výrobky pro každý region, který exportujete.

Přejděte na My Trade Assistant a zahájí vyhledávání výrobků s cílem nalézt podrobné údaje o konkrétním produktu.

Přehled požadavků EU na výrobky naleznete rovněž na internetových stránkách věnovaných trhu EU.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy