Οδηγός για την εξαγωγή υπηρεσιών

Σχεδιάζει η εταιρεία σας να εξάγει υπηρεσίες εκτός της ΕΕ; Η παρούσα ενότητα σας βοηθά να κατανοήσετε αν η εταιρεία σας είναι έτοιμη για εξαγωγή και περιγράφει τα διάφορα στάδια της διαδικασίας εξαγωγής.

4 Βήματα γιατην εξαγωγήυπηρεσίας

 
 

Προτού ξεκινήσετε — Είναι η εταιρεία σας έτοιμη για εμπορική δραστηριότητα;

Σχεδιάζετε να εξαγάγετε μια υπηρεσία για πρώτη φορά;

Πριν προχωρήσετε, ελέγξτε αν η εταιρεία σας είναι έτοιμη:

 • Η υπηρεσία σας είναι ήδη επιτυχής στην εγχώρια αγορά σας ή σε άλλες χώρες της ΕΕ;
 • Η εταιρεία σας έχει την ικανότητα να προσφέρει αυτή την υπηρεσία σε ξένες αγορές εκτός της ΕΕ; Διαθέτει επαρκές προσωπικό, χρόνο, οικονομικούς και νομικούς πόρους;
 • Δεσμεύεται η διοίκηση της εταιρείας σας να επεκταθεί σε εξαγωγικές αγορές εκτός της ΕΕ;
 • Διαθέτει η εταιρεία σας ολοκληρωμένο χρηματοοικονομικό/εμπορικό/επιχειρηματικό σχέδιο με σαφώς καθορισμένους στόχους για τη στήριξη των εξαγωγών σε αγορές εκτός της ΕΕ;
 • Διαθέτει η εταιρεία σας συγκεκριμένη στρατηγική για τον τρόπο εξαγωγής της υπηρεσίας εκτός της ΕΕ; Για παράδειγμα, μπορείτε να εξάγετε την υπηρεσία σας απευθείας στον αγοραστή σας στην εξαγωγική σας αγορά, όπως μια άλλη εταιρεία ή ένας καταναλωτής. Ή θα μπορούσατε να πραγματοποιήσετε εξαγωγές μέσω πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου.
 • Κατά περίπτωση, διαθέτει η εταιρεία σας την απαραίτητη προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας στο εξωτερικό;
 • Διαθέτει η εταιρεία σας την ικανότητα και την εμπειρογνωμοσύνη να προσαρμόζει τις υπηρεσίες της σύμφωνα με τις πολιτιστικές προτιμήσεις ή τα διαφορετικά πρότυπα σε χώρες εκτός της ΕΕ;

Προτού συνεχίσετε, εξετάστε προσεκτικά τις ανωτέρω ερωτήσεις και συζητήστε τα στο πλαίσιο της εταιρείας σας για να αποφασίσετε αν είστε έτοιμοι να εξαγάγετε τις υπηρεσίες σας σε χώρες εκτός ΕΕ, ή ποια μέτρα πρέπει να λάβετε για να προετοιμαστείτε για να το πράξετε.

 

1

Βήμα 1: Κατανόηση του τρόπου εξαγωγής των υπηρεσιών

Υπάρχουν συνήθως τέσσερις διαφορετικοί τρόποι εξαγωγής της υπηρεσίας σας σε μια αγορά εκτός της ΕΕ (που ονομάζεται επίσης «τρόποι παροχής»). Αυτές ορίζονται σε διεθνή συμφωνία, και συγκεκριμένα στη γενική συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.

Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών (τρόπος 1):

 

Εάν η εταιρεία σας έχει την έδρα της σε μία χώρα και παρέχει υπηρεσίες σε πελάτη σε διαφορετική χώρα, η εν λόγω παροχή ονομάζεται διασυνοριακή παροχή.

Μόνο η υπηρεσία διασχίζει τα σύνορα.

Αυτού του είδους οι υπηρεσίες παρέχονται συχνά μέσω διαδικτυακών πυλών, τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Παράδειγμα:

Μια εταιρεία παροχής συμβουλών στη Γερμανία υποβάλλει εκθέσεις οικονομικής ανάλυσης σε εταιρεία πελάτη στην Ινδία.

Άλλα παραδείγματα υπηρεσιών που συχνά εξάγονται μέσω διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών περιλαμβάνουν:

 • έρευνα αγοράς
 • στατιστική ανάλυση
 • παροχή συμβουλών επικοινωνίας, όπως συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την εμπορική προώθηση
 • επαγγελματικές υπηρεσίες (όπως νομικές, αρχιτεκτονικές, λογιστικές υπηρεσίες)
 • σχετικές με τον υπολογιστή υπηρεσίες
 • τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες
 • ταχυδρομικές υπηρεσίες

Κατανάλωση υπηρεσιών στο εξωτερικό (τρόπος 2):

 

Αν η εταιρεία σας παρέχει υπηρεσία στην εγχώρια αγορά σας σε αλλοδαπό πελάτη, αυτό ονομάζεται κατανάλωση υπηρεσιών στο εξωτερικό.

Ο πελάτης διασχίζει τα σύνορα και κάνει χρήση της υπηρεσίας που παρέχετε στην αγορά σας.

Παράδειγμα:

Ένας Ιάπωνας πελάτης ταξιδεύει στην Ιρλανδία και διαμένει σε ξενοδοχείο ή στην Dines σε εστιατόριο, καταναλώνοντας έτσι τις υπηρεσίες στην Ιρλανδία.

Εμπορική παρουσία στο εξωτερικό (τρόπος 3):

 

Εάν η εταιρεία σας αποκτήσει παρουσία σε ξένη αγορά, αυτό μπορεί να αναφέρεται ως εμπορική παρουσία στο εξωτερικό.

Αυτό συνεπάγεται το άνοιγμα θυγατρικής, υποκαταστήματος ή γραφείου αντιπροσωπείας σε άλλη χώρα.

Παράδειγμα:

Μια δανική τράπεζα ανοίγει υποκατάστημα στον Καναδά ή ένας γαλλικός όμιλος τηλεπικοινωνιών αποφασίζει να ανοίξει θυγατρική στην Αυστραλία.

Στους τομείς στους οποίους είναι συνήθης αυτή η μορφή παροχής υπηρεσιών περιλαμβάνονται:

 • χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
 • τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες
 • περιβαλλοντικές υπηρεσίες

Γενικά, η εγκατάσταση ή η απόκτηση αλλοδαπής εταιρείας στο εξωτερικό καλείται άμεση ξένη επένδυση.

Όταν σχεδιάζετε την επένδυσή σας σε ξένη αγορά, η χώρα στην οποία θέλετε να επενδύσετε μπορεί να εφαρμόζει ορισμένους περιορισμούς. Αυτές εξαρτώνται από το νομικό της πλαίσιο και μπορούν να περιλαμβάνουν:

 • περιορισμοί στην ξένη ιδιοκτησία:
  Συνήθως, αυτές λαμβάνουν τη μορφή περιορισμού του μεριδίου του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών που επιτρέπεται να κατέχουν μη κάτοικοι της χώρας.
 • Περιορισμοί σχετικά με το είδος των νομικών οντοτήτων που επιτρέπονται: Σε
  αυτές μπορεί να περιλαμβάνονται ειδικές απαγορεύσεις ορισμένων νομικών οντοτήτων, όπως οι κοινές επιχειρήσεις ή οι ατομικές επιχειρήσεις.
 • διαδικασίες ελέγχου και έγκρισης:
  Αυτές μπορεί να απαιτούν από τους ξένους επενδυτές να παρουσιάζουν οικονομικά οφέλη ή να λαμβάνουν εκ των προτέρων έγκριση για την επένδυση.
 • περιορισμοί στο αλλοδαπό προσωπικό: Κατά
  κανόνα, αυτές λαμβάνουν τη μορφή περιορισμού του αριθμού/ποσοστού αλλοδαπών υπηκόων που διαχειρίζονται ή εργάζονται σε θυγατρικές ξένων εταιρειών και άλλων λειτουργικών ελέγχων σε αυτές τις εταιρείες.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με έναν οργανισμό προώθησης επενδύσεων της χώρας στην οποία θέλετε να επενδύσετε, έναν τοπικό φοροτεχνικό σύμβουλο ή δικηγόρο για τη σύναψη επενδυτικής σύμβασης και να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με άλλες υποχρεώσεις των επενδυτών στον συγκεκριμένο τομέα.

Η βάση δεδομένων για τα εμπόδια στο εμπόριο σάς δίνει τη δυνατότητα να αναζητήσετε «Επενδυτικά εμπόδια». Τα εμπόδια αυτά εμφανίζονται επίσης στα αποτελέσματα αναζήτησης του «My Trade Assistant».

Παρουσία φυσικών προσώπων στο εξωτερικό (τρόπος 4):

 

Εάν ένας υπάλληλος της εταιρείας σας ταξιδεύει στο εξωτερικό για να παράσχει υπηρεσία σε χώρα εκτός της ΕΕ σε προσωρινή βάση, τότε παρέχετε αυτή την υπηρεσία μέσω της παρουσίας φυσικού προσώπου στο εξωτερικό.

Τα διάφορα είδη προσωπικού μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες της εταιρείας σας:

 • ενδοεταιρικώς μετατιθέμενα πρόσωπα:
  Πρόκειται για υπαλλήλους της εταιρείας σας (συχνά διευθυντικά στελέχη, διευθυντικά στελέχη, ειδικούς) που μεταφέρονται στην εμπορική παρουσία της εταιρείας σας σε χώρα εκτός της ΕΕ.
 • επιχειρηματίες επισκέπτες:
  Πρόκειται για σύντομες διαμονές διάρκειας μερικών μηνών (που συχνά περιορίζονται σε 3 μήνες) χωρίς αμοιβή που λαμβάνεται στην αλλοδαπή. Οι επιχειρηματικοί επισκέπτες βρίσκονται συνήθως σε ανώτερη θέση στην επιχείρησή σας και είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία μιας εγκατάστασης στην αγορά-στόχο.
 • πάροχοι υπηρεσιών επί συμβάσει:
  Πρόκειται για υπαλλήλους της εταιρείας σας που παρέχουν υπηρεσίες βάσει σύμβασης που έχετε συνάψει με τελικό καταναλωτή στην αλλοδαπή. Οι πάροχοι υπηρεσιών επί συμβάσει αποστέλλονται στο εξωτερικό, καθώς η εταιρεία σας δεν έχει εμπορική παρουσία στην ξένη χώρα και η προσωρινή διαμονή τους στην ξένη χώρα είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

Εκτός από αυτές τις κατηγορίες προσωπικού εταιρειών, οι ανεξάρτητοι επαγγελματίες που είναι αυτοαπασχολούμενοι εμπίπτουν επίσης στην παρουσία φυσικών προσώπων στο εξωτερικό:

 • ανεξάρτητοι επαγγελματίες:
  Πρόκειται για αυτοαπασχολούμενους που παρέχουν υπηρεσίες βάσει σύμβασης παροχής υπηρεσιών σε ξένη χώρα.

Οι τομείς που συχνά παρέχουν υπηρεσίες μέσω εργαζομένων στο εξωτερικό περιλαμβάνουν υπηρεσίες ΤΠΕ, υπηρεσίες μηχανικού ή επαγγελματικές υπηρεσίες ή άλλες υπηρεσίες που βασίζονται σε υποστήριξη μετά την πώληση.

Παραδείγματα:

 • εταιρείες τεχνολογίας πληροφοριών, οι οποίες αποστέλλουν τους εμπειρογνώμονές τους σε θέματα ΤΠ για να παράσχουν συμβουλές σχετικά με ένα έργο ή να εγκαταστήσουν λογισμικό σε τοπικό επίπεδο
 • μηχανολογικές εταιρείες, οι οποίες αποστέλλουν το προσωπικό τους για επιτόπιες εργασίες σε έργα
 • δικηγόροι που ταξιδεύουν για να παράσχουν συμβουλές σε πελάτες που βρίσκονται σε άλλη χώρα
 • βιομηχανικές εταιρείες, οι οποίες αποστέλλουν το προσωπικό τους για υπηρεσίες προγραμματισμού και συντήρησης.

Γενικά, η ίδια υπηρεσία μπορεί να παρέχεται με διαφορετικούς τρόπους:
Για παράδειγμα, νομικές υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται στον πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (τρόπος 1), από εγκατεστημένη συνδεδεμένη εταιρεία στο εξωτερικό (τρόπος 3) ή από την παρουσία δικηγόρου στο εξωτερικό (τρόπος 4).

 

2

Βήμα 2: Βρείτε μια αγορά και έναν αγοραστή

Για την εξαγωγή υπηρεσιών εκτός της ΕΕ, θα πρέπει πρώτα να εντοπίσετε μια αγορά και έναν αγοραστή για την υπηρεσία σας.

 • Τα εμπορικά επιμελητήρια μπορούν να σας δώσουν πληροφορίες σχετικά με διάφορες αγορές και επιχειρηματικούς εταίρους και να σας κατευθύνουν στις σχετικές εκθέσεις.
 • Οι πάροχοι ειδικών ειδήσεων ή τα γραφεία προώθησης του εμπορίου στη χώρα σας ή στην επιλεγμένη εξαγωγική σας αγορά που καλύπτουν την ανάλυση της αγοράς και την αξιολόγηση των επιχειρηματικών ευκαιριών μπορεί να είναι χρήσιμα. Οι φορείς αυτοί συχνά παρέχουν μελέτες για βασικούς εξαγωγικούς τομείς.
 • Οι σύμβουλοι εξαγωγών και οι σχετικές τράπεζες μπορούν επίσης να παρέχουν συμβουλές.

Πώς μπορείτε να επιλέξετε τις αγορές-στόχους σας;

Ελέγξτε τις δυνητικές εξαγωγικές αγορές για να αξιολογήσετε κατά πόσον υπάρχει ζήτηση για το προϊόν σας και να εξετάσετε αν το προϊόν σας θα ήταν ανταγωνιστικό στην εξαγωγική αγορά;

 

Ελέγξτε τις εμπορικές στατιστικές της δυνητικής αγοράς-στόχου σας.

Οι στατιστικές εισαγωγών μπορούν να δείξουν αν η χώρα στην οποία επιθυμείτε να εξαγάγετε ήδη εισάγει την υπηρεσία σας, από την οποία προέρχονται οι εισαγωγές και αν υπάρχει ήδη υψηλή προσφορά του είδους της υπηρεσίας σας στην αγορά.

Πώς μπορούν να βρεθούν πιθανοί αγοραστές;

Μόλις επιλέξετε μία ή περισσότερες αγορές-στόχους, το επόμενο βήμα είναι ο εντοπισμός δυνητικών εμπορικών εταίρων και επιχειρηματικών επαφών.

Μπορείτε να βρείτε εταίρους και επαφές στη διεύθυνση:

 

 • Εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται ειδικά για τους αγοραστές και τους πωλητές. Για παράδειγμα, το Enterprise Europe Network διοργανώνει τακτικές εκδηλώσεις αντιστοίχισης για συγκεκριμένους τομείς, στις οποίες συμμετέχουν και εταιρείες από τρίτες χώρες.
 • Εκδηλώσεις ή βοήθεια που παρέχουν τα Εμπορικά Επιμελητήρια για την ανάπτυξη επαφών μεταξύ δυνητικών επιχειρηματικών εταίρων.

Μπορείτε επίσης να ελέγξετε αν μπορείτε να πραγματοποιήσετε πωλήσεις στην κυβέρνηση στην πιθανή σας εξαγωγική αγορά.

 

 

3

Βήμα 3: Ελέγξτε αν η εταιρεία σας μπορεί να επωφεληθεί από εμπορική συμφωνία της ΕΕ

Η ΕΕ συχνά συνάπτει διμερείς εμπορικές συμφωνίες με χώρες εκτός της ΕΕ.

Ελέγξτε αν η ΕΕ έχει συνάψει εμπορική συμφωνία με τη χώρα στην οποία επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε εξαγωγές στην ενότητα «Αγορές».

Οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ μπορεί να καλύπτουν το εμπόριο υπηρεσιών σε βασικούς τομείς και συχνά μειώνουν ή ακόμη και εξαλείφουν τους φραγμούς για τις εξαγωγές στους εν λόγω τομείς. Παραδείγματα τέτοιων βασικών τομέων είναι:

 • χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
 • τηλεπικοινωνίες
 • θαλάσσιες μεταφορές
 • επαγγελματικές υπηρεσίες
 • ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Ποια είναι τα οφέλη των εμπορικών συμφωνιών για τις άμεσες ξένες επενδύσεις σας

Εάν η ΕΕ έχει συνάψει εμπορική συμφωνία με τη χώρα, τα εμπόδια στις άμεσες ξένες επενδύσεις μπορεί να μειωθούν ή ακόμη και να εξαλειφθούν σε ορισμένους τομείς, και μπορεί να περιλαμβάνει ειδικές επενδυτικές διατάξεις που δεσμεύουν νομικά ένα επίπεδο προστασίας για τις ξένες επενδύσεις.

 

Εμπορικές συμφωνίες τηςΕΕ

 • Παροχή ενός πιο σταθερού και προβλέψιμου συνόλου κανόνων για εσάς όταν συναλλάζεστε με ξένες αγορές
 • Διασφάλιση ότι η νομοθεσία της τρίτης χώρας δεν εισάγει διακρίσεις εις βάρος των υπηρεσιών της ΕΕ
 • Δημιουργία νέων και καλύτερων ευκαιριών εξαγωγής για την εταιρεία σας και διευκόλυνση των επενδύσεων στο εξωτερικό.

Τι συμβαίνει εάν η υπηρεσία μου δεν καλύπτεται από συμφωνία της ΕΕ;

Εάν η ΕΕ δεν έχει ακόμη συνάψει εμπορική συμφωνία με τη χώρα στην οποία επιθυμείτε να εξάγετε ή εάν ο τομέας ενδιαφερόντων σας δεν καλύπτεται από συγκεκριμένη συμφωνία, θα πρέπει:

ελέγξτε τους όρους πρόσβασης στην αγορά που απαριθμούνται στη Γενική Συμφωνία του ΠΟΕ για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών.

Τα μέλη του ΠΟΕ αναφέρουν εκεί τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν στις εξαγωγές υπηρεσιών στον πίνακα υποχρεώσεών τους.

 

4

Βήμα 4: Αξιολογήστε τις απαιτήσεις στην εξαγωγική σας αγορά

 

 • Οι απαιτήσεις θα εξαρτηθούν από τον τρόπο με τον οποίο επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε εξαγωγές (βλ. βήμα 2) και από την αγορά-στόχο σας.

Μπορείτε να διερευνήσετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις ειδικές απαιτήσεις στην αγορά-στόχο που επιλέξατε στην ενότητα «Αγορά».

Ποιες απαιτήσεις πρέπει να ελέγξετε για τη διασυνοριακή παροχή (τρόπος 1);

 • Απαιτήσεις έγκρισης και αδειοδότησης: Η εταιρεία σας ενδέχεται να χρειαστεί να λάβει ορισμένες άδειες για να παράσχει την υπηρεσία στην εξαγωγική αγορά.
 • Απαίτηση αμοιβαίας αναγνώρισης διπλωμάτων και προσόντων: Τα σχετικά διπλώματα των παρόχων υπηρεσιών και άλλα προσόντα θα πρέπει να γίνουν δεκτά από τη χώρα στην οποία επιθυμείτε να εξάγετε, προκειμένου να σας επιτραπεί να παρέχετε τις υπηρεσίες σας στο εξωτερικό. Αυτό ισχύει για ορισμένες εξαγωγές επαγγελματικών υπηρεσιών: Παράδειγμα: ενδέχεται να μην επιτρέπεται σε ελεγκτή της ΕΕ να ελέγχει τον λογαριασμό αλλοδαπής εταιρείας και, ως εκ τούτου, εσείς ως εταιρεία της ΕΕ δεν μπορείτε να εξάγετε την υπηρεσία σας στη συγκεκριμένη χώρα.
 • Ειδικοί περιορισμοίσε ορισμένους τομείς υπηρεσιών: Για παράδειγμα, ενδέχεται να προκύψουν περιορισμοί και περιορισμοί στις ασφαλιστικές υπηρεσίες. Ομοίως, ορισμένες εξαγωγές προϊόντων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ενδέχεται να απαιτούν την αποδοχή μιας «ισοδυναμίας» (που παρέχεται από τους νομοθέτες της χώρας-στόχου) στην ξένη αγορά.

Ποιες απαιτήσεις πρέπει να ελέγξετε για κατανάλωση στο εξωτερικό (τρόπος παροχής 2);

Η κατανάλωση στο εξωτερικό πραγματοποιείται όταν ο πελάτης ταξιδεύει εκτός της χώρας του και καταναλώνει την υπηρεσία που παρέχετε στη χώρα σας.

 • Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι απαιτήσεις με τις οποίες θα πρέπει να συμμορφωθείτε είναι ίδιες με εκείνες που ισχύουν όταν παρέχετε τις υπηρεσίες σας στην εθνική σας αγορά ή στην αγορά της ΕΕ.

Ποιες απαιτήσεις πρέπει να ελέγχετε για την εμπορική παρουσία (τρόπος παροχής 3);

Οι χώρες εκτός της ΕΕ μπορεί να έχουν απαιτήσεις ή περιορισμούς εμπορικής παρουσίας, τους οποίους οι εξαγωγείς της ΕΕ θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όταν επενδύουν σε αυτές τις χώρες.

 • Απαιτείται τοπική παρουσία:
  Ορισμένες υπηρεσίες δεν μπορούν να παρέχονται σε τρίτες χώρες χωρίς τοπική παρουσία στην εν λόγω αγορά. Αυτό μπορεί να ισχύει για ορισμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες, για παράδειγμα. Ως εκ τούτου, η εταιρεία σας ενδέχεται να χρειαστεί να αποκτήσει εμπορική παρουσία στο εξωτερικό, για παράδειγμα ιδρύοντας θυγατρική ή συνάπτοντας συνεργασία με τοπικές εταιρείες στην ξένη αγορά, π.χ. μέσω κοινής επιχείρησης.
 • Ανώτατα όρια ξένων ιδίων κεφαλαίων:
  Ορισμένες χώρες εφαρμόζουν περιορισμούς στο μέγιστο επιτρεπόμενο μερίδιο ξένων κεφαλαίων όταν πρόκειται για επενδύσεις.
 • Περιορισμοί στις επενδύσεις:
  Οι περιορισμοί αυτοί μπορούν να συνδέονται με ειδικές άδειες που απαιτούνται για φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες ή με περιορισμούς όσον αφορά τον αριθμό των εταιρειών που επιτρέπονται.
 • Περιορισμοί ως προς το είδος νομικής οντότητας:
  Ορισμένες ξένες αγορές ενδέχεται να έχουν θεσπίσει νομικές διατάξεις που επιτρέπουν μόνο τις κοινές επιχειρήσεις ή απαγορεύουν ρητά άλλες νομικές μορφές επενδύσεων, όπως οι ατομικές επιχειρήσεις.
 • Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των προμηθευτών:
  Τέτοιοι περιορισμοί μπορεί να έχουν σημασία όταν πρόκειται για ειδικές άδειες τις οποίες πρέπει να διαθέτουν οι προμηθευτές.
 • Απαιτήσεις ιθαγένειας:
  Ορισμένοι τομείς ή τύποι προϊόντων μπορεί να απαιτούν από τους επενδυτές να διαθέτουν άδειες που περιορίζονται σε άτομα που έχουν την ιθαγένεια της χώρας στην οποία θέλετε να εξάγετε, ή ενδέχεται να απαιτούν από τους διαχειριστές της εγκατάστασης να έχουν την εν λόγω ιθαγένεια. Επίσης, μπορεί να περιοριστεί η απόκτηση και χρήση γης και ακινήτων από αλλοδαπούς.
 • Φορολογικές διατάξεις:
  Ειδικές φορολογικές διατάξεις μπορούν να εφαρμόζονται σε ξένες επενδύσεις και συγκεκριμένες χώρες ενδέχεται να διαθέτουν νομικό πλαίσιο που να περιλαμβάνει διακριτική φορολόγηση των ξένων επενδύσεων.
 • Οικονομικοί περιορισμοί:
  Ορισμένοι οικονομικοί περιορισμοί ενδέχεται να ισχύουν για τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Για παράδειγμα, οι περιορισμοί αυτοί μπορεί να περιλαμβάνουν περιορισμούς στα εμβάσματα, τις κεφαλαιακές μεταβιβάσεις και τη μετατροπή νομισμάτων. Οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές μπορεί επίσης να υπόκεινται σε περιορισμούς.

Ποιες απαιτήσεις πρέπει να ελέγχετε για την παρουσία φυσικών προσώπων (τρόπος παροχής 4);

Η εξαγωγή μιας υπηρεσίας απαιτεί πολύ συχνά την προσωρινή διαμονή των υπαλλήλων σας στο εξωτερικό στην αγορά-στόχο για την παροχή της υπηρεσίας.

Για παράδειγμα:

 • ένας μηχανικός της εταιρείας σας ενδέχεται να χρειαστεί να ταξιδέψει για να επικαιροποιήσει μηχάνημα/λογισμικό ή να συντηρεί εξοπλισμό. Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στην κινητικότητα των προσώπων κατά την παροχή υπηρεσιών κατ’ αυτόν τον τρόπο.

Οι απαιτήσεις για τη διεξαγωγή έρευνας περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Απαιτήσεις μόνιμης κατοικίας:
  Οι πάροχοι υπηρεσιών ενδέχεται να πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας-στόχου.
 • Απαιτήσεις ιθαγένειας:
  Οι πάροχοι υπηρεσιών ενδέχεται να πρέπει να είναι υπήκοοι της χώρας στην οποία επιθυμείτε να εξάγετε υπηρεσίες.
 • Απαιτήσεις αδειοδότησης και πιστοποίησης:
  Οι πάροχοι υπηρεσιών ενδέχεται να απαιτούν ειδικές άδειες, κατάρτιση, εκπαιδευτικά ή άλλα πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε αν ορισμένα πιστοποιητικά είναι έγκυρα στην ξένη χώρα. Μπορεί επίσης να συμβεί ότι πρέπει να παρέχονται από οντότητες της χώρας-στόχου για ορισμένα επαγγέλματα/υπηρεσίες.
 • Απαιτήσεις για τις επαγγελματικές θεωρήσεις και άδειες εργασίας:
  Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα σχετικά με την προσωρινή διαμονή και τις απαιτήσεις θεώρησης είναι το κατά πόσον επιτρέπεται στον εργαζόμενο να μεταφέρει τον/την σύζυγο ή τα παιδιά του κατά τη διάρκεια της διαμονής.
 • Εξέταση των οικονομικών αναγκών/εξέταση της αγοράς εργασίας:
  Ορισμένες χώρες μπορεί να απαιτήσουν από εσάς ή τον πελάτη σας να αποδείξετε ότι το τοπικό εργατικό δυναμικό δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της υπηρεσίας.
 • Περιορισμοί εισόδου/ποσοστώσεις:
  Ορισμένοι περιορισμοί ή ποσοστώσεις εισόδου μπορούν να εφαρμόζονται για την παροχή υπηρεσιών από την αλλοδαπή σε συγκεκριμένα επαγγέλματα.
 • Απαιτήσεις σχετικά με τα εκπαιδευτικά και άλλα προσόντα: Είναι
  σημαντικό να γνωρίζουμε αν ορισμένα πιστοποιητικά ισχύουν στην εν λόγω ξένη χώρα.

Τι άλλο πρέπει να μάθετε;

Όταν παρέχετε υπηρεσίες σε χώρες εκτός ΕΕ, πρέπει επίσης να ελέγχετε ποιοι φορολογικοί κανονισμοί ισχύουν. Τούτο περιλαμβάνει:

 • τοπικοί φόροι
 • Πληρωμές ΦΠΑ

Στην εξαγωγική σας αγορά ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικοί φορολογικοί κανονισμοί. Ορισμένες υπηρεσίες μπορεί να υπόκεινται σε εξαιρέσεις ανάλογα με τη χώρα στην οποία επιθυμείτε να εξάγετε, για παράδειγμα εάν η εταιρεία σας έχει μόνιμη παρουσία στη χώρα αυτή.

Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες;

Ο κατάλογος ελέγχου σας: 4 Βήματα για την εξαγωγή υπηρεσίας

Πριν ξεκινήσετε: Αξιολόγηση της εξαγωγικής ετοιμότητας της εταιρείας σας

 • Συμβουλευθείτε τον κατάλογο των ερωτήσεων για την αξιολόγηση της εξαγωγικής ετοιμότητας της εταιρείας σας
 • Συζητήστε και αποφασίστε εάν η εταιρεία σας είναι έτοιμη να συναλλάσσεται με χώρες εκτός ΕΕ, ή ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν για την προετοιμασία μελλοντικών εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός της ΕΕ

Βήμα 1: Κατανόηση του τρόπου εξαγωγής των υπηρεσιών

 • Αποφασίστε πώς θέλετε να εξάγετε την υπηρεσία σας

Βήμα 2: Κατανόηση του τρόπου εξαγωγής των υπηρεσιών

 • Επιλέξτε τη νέα εξαγωγική σας αγορά και αξιολογήστε το επιχειρηματικό δυναμικό και την ανταγωνιστικότητα των υπηρεσιών σας (σημαντικό για να συμπεριλάβετε το σχετικό με τις εξαγωγές κόστος στον υπολογισμό των τιμών)
 • Προσδιορισμός δυνητικών αγοραστών
 • Προσδιορισμός οργανισμού/ιδρύματος/εταίρου για την υποστήριξή σας στην οργάνωση και τις διατυπώσεις της διαδικασίας εξαγωγής (όπως η κατάρτιση συμβάσεων, ο έλεγχος των όρων πληρωμής, η πιστοληπτική ικανότητα του αγοραστή, οι περιορισμοί μεταφοράς κεφαλαίων στη χώρα του αγοραστή)

Στάδιο 3: ελέγξτε αν η εταιρεία σας μπορεί να επωφεληθεί από εμπορική συμφωνία της ΕΕ

 • Επιβεβαιώστε εάν η ΕΕ έχει συνάψει εμπορική συμφωνία με τη χώρα στην οποία επιθυμείτε να εξάγετε
 • Προσδιορισμός πηγών για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σχετική εμπορική συμφωνία
 • Εξετάστε τους όρους πρόσβασης στην αγορά για την υπηρεσία σας στον πίνακα δεσμεύσεων

Βήμα 4: Αξιολογήστε τις απαιτήσεις στην εξαγωγική σας αγορά

 • Αξιολογήστε αν η υπηρεσία σας επιτρέπεται να εισέλθει στην εξαγωγική αγορά για την οποία ενδιαφέρεστε, δηλαδή εάν ισχύουν τυχόν περιορισμοί ήαπαγορεύσεις
 • Εάν επιθυμείτε να παρέχετε τις υπηρεσίες σας διασυνοριακά, ελέγξτε ποιες απαιτήσεις μπορεί να ισχύουν (για παράδειγμα, απαιτήσεις έγκρισης ή αδειοδότησης)
 • Εάν θέλετε να αποκτήσετε παρουσία σε ξένη αγορά, ελέγξτε ποιοι περιορισμοί μπορεί να ισχύουν (για παράδειγμα, όσον αφορά την ξένη ιδιοκτησία, το είδος των νομικών οντοτήτων που επιτρέπονται ή τις διαδικασίες έγκρισης)
 • Εάν θέλετε ένας από τους υπαλλήλους σας να συνοδεύει την υπηρεσία που εξάγετε, ελέγξτε ποιες ειδικές απαιτήσεις μπορεί να ισχύουν (για παράδειγμα, σχετικά με τα προσόντα, τις απαιτήσεις ιθαγένειας των αδειών εργασίας ή τους περιορισμούς εισόδου)
 • Ελέγξτε ποιοι φορολογικοί κανονισμοί ισχύουν όταν παρέχετε υπηρεσίες εκτός ΕΕ
Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις