Συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-ΗΒ

Η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο κατέληξαν σε κατ’ αρχήν συμφωνία σχετικά με τη συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-ΗΒ, η οποία εφαρμόζεται προσωρινά από την Ιανουαρίου 2021. Η συμφωνία δημιουργεί μια φιλόδοξη ζώνη ελεύθερων συναλλαγών με:

  • δεν υπάρχουν δασμοί ή ποσοστώσεις για τα εμπορεύματα που αποτελούν αντικείμενο εμπορίου, με την επιφύλαξη της υποβολής κατάλληλου πιστοποιητικού προτιμησιακής καταγωγής
  • πλήρης πρόσβαση στην αγορά για τις υπηρεσίες και τις δημόσιες συμβάσεις
  • στέρεες διατάξεις για ισότιμους όρους ανταγωνισμού

Για τις εμπορευματικές συναλλαγές μεταξύ της ΕΕ και της Βόρειας Ιρλανδίας, εφαρμόζεται το πρωτόκολλο για την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία που περιλαμβάνεται στη συμφωνία αποχώρησης.

 

Μέσω του βοηθού μου για το εμπόριο μπορείτε να ανακτήσετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις τελωνειακές διαδικασίες, τους κανόνες καταγωγής και τις απαιτήσεις για τα προϊόντα που ισχύουν για τα προϊόντα σας στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ.

 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις