Arvonlisävero

Myydäänkö yrityksenne tavaroita tai palveluja? Tämä osio auttaa ymmärtämään joitakin EU:ssa mahdollisesti sovellettavia veroja.

Alv-tuloista tietty prosenttiosuus, joka lasketaan yhtenäisesti, osoitetaan EU:n talousarvion rahoittamiseen. Arvonlisäverona kannetaan kunkin tuotteen tai palvelun tuotantoketjun kussakin vaiheessa loppukulutuksesta kannettava ja porrastettu arvonlisävero.

 • Kaikkeen kaupalliseen toimintaan eli: tavaroiden luovutukset ja palvelujen suoritukset, tuonti ja yhteisön sisäiset liiketoimet (toisesta EU-maasta tuodut tavarat)
 • Tavaran tai palvelun jokaisessa tuotanto— ja jakeluvaiheessa veloittamalla tietty prosenttiosuus kunkin liiketoimen hinnasta. Lopullinen kuluttaja on kuitenkin viime kädessä vastuussa arvonlisäverosta.
 • Järjestelmässä tietyt verovelvolliset (arvonlisäverovelvollisiksi rekisteröidyt verovelvolliset) kantavat arvonlisäveroa myynnistään (myynnistä kannettava vero) ja palauttavat liiketoiminnassaan käyttämiensä tavaroiden tai palvelujen ostoista kannetun arvonlisäveron (ostoihin sisältyvä vero). Myynteihin sisältyvän veron ja tuotantopanoksiin sisältyvän veron välinen erotus on lopulta kannettu arvonlisävero.

Sovellettava lainsäädäntö

Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28. marraskuuta annettu neuvoston direktiivi 2006/112/of on yhteistä arvonlisäverojärjestelmää koskeva yhteisön perussäädös.Verotuksen ja tulliliiton pääosasto vastaa alv-sääntöjen täytäntöönpanosta.

Verolliset liiketoimet

Pääasiallinen arvonlisäverollinen toiminta on

 • Verovelvollisen suorittamattavaroiden luovutukset kaupallisiin tarkoituksiin EU:n jäsenvaltion alueella
 • Palvelujen suoritus: Arvonlisäverosaatava syntyy siinä EU-maassa, johon palvelun vastaanottaja on sijoittautunut
 • Yhteisöliiketoimet: Eri EU-maissa asuvien elinkeinonharjoittajien ostoksia ei pidetä tuontina ja vientinä vaan yhteisön sisäisinä liiketoimina. Arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröityjen elinkeinonharjoittajien väliset yhteisöhankinnat ja tavaroiden luovutukset veloitetaan siinä EU-maassa, johon tavarat lähetetään.
 • Tuonti: Arvonlisävero kannetaan tavaroiden tuonnista, ja se kannetaan yleensä tulliselvitysmenettelyjen yhteydessä, jotta tavarat voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen. Jos tavarat kuitenkin tuodaan yhteen EU-maahan, mutta ne on tarkoitettu käytettäväksi tai kulutettavaksi toisessa EU-maassa, ne voidaan asettaa alv-suspensiomenettelyyn. Tämän järjestelyn mukaan arvonlisävero kannetaan kohdemaassa eikä siinä EU-maassa, johon se saapuu.

Arvonlisäveron maksaminen (tuonti)

Tuonnin alv-maksuja kohdellaan samalla tavalla kuin tulleja.

Verovelvollisen on täytettävä ja toimitettava tullille yhtenäinen hallinnollinen asiakirja, jossa on mainittava tavaroiden arvo, alkuperäpaikka, vastaanottaja, määräpaikka, hinta, paino jne.

Lomakkeen 47 kohtaan on merkittävä arvonlisäveroa, valmisteveroja ja tulleja koskevat tiedot.

Veron peruste

Veron peruste on ostajan, hankkijan tai kolmannen tosiasiallisesti maksama tai maksettavaksi tuleva kokonaissumma. Yleisesti ottaen veron peruste on laskutettu hinta, johon sisältyy:

 • verot, tullit ja maksut, lukuun ottamatta itse arvonlisäveroa
 • sivukustannukset, kuten luovuttajan ostajalta tai vastaanottajalta veloittamat provisio-, pakkaus-, kuljetus-ja vakuutuskustannukset.

Tavaroiden maahantuonnin yhteydessä veron peruste sisältää myös määräpaikkaan asti aiheutuneet sivukustannukset:

”Veron peruste = tullausarvo + tullit ja muut tuonnin johdosta kannettavat verot + lisäkustannukset määräpaikkaan asti.”

Arvonlisäveron vähimmäiskannat

Verollisiin liiketoimiin sovelletaan sen EU-maan hyväksymiä verokantoja ja säännöksiä, johon tavarat luovutetaan tai palvelut suoritetaan.Kukin EU-maa voi vahvistaa verokannan seuraavien rajojen mukaisesti:

 • Yleisen verokannan on oltava vähintään 15 %.EU-maat voivat myös soveltaa joko yhtä tai kahta alennettua verokantaa, joiden on oltava vähintään 5 % ja joita sovelletaan ainoastaan hyvin erityisiin tavaroiden luovutuksiin.
 • Direktiivissä sallitaan alennetun verokannan soveltaminen vähintään 12 %: iin (”pysäköintiverokanta) joidenkin tavaroiden tai palvelujen osalta.
 • Se antaa myös joillekin EU-maille mahdollisuuden pitää alennetut verokannat alle 5 %: n vähimmäisverokannan (liian alhaiset verokannat).

Tavarat, joihin sovelletaan alennettua arvonlisäverokantaa

Alv-direktiivin liitteen III mukaan EU-maat voivat soveltaa alennettuja verokantoja seuraaviin ryhmiin:

 1. ihmisten ja eläinten ravinnoksi tarkoitetut elintarvikkeet (myös juomat mutta ei alkoholi). Tämä koskee eläviä eläimiä, siemeniä, kasveja, tavallisesti elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitettuja ainesosia ja tuotteita, jotka tavallisesti täydentävät tai korvaavat elintarvikkeita.
 2. vedenjakelu
 3. farmaseuttiset tuotteet, jollaisia tavallisesti käytetään terveydenhoitoon, sairauksien ehkäisyyn sekä lääketieteelliseen ja eläinlääketieteelliseen hoitoon, mukaan lukien ehkäisyyn ja terveyden suojeluun tarkoitetut tuotteet
 4. lääketieteelliset laitteet, apuvälineet ja muut laitteet, jotka on tavallisesti tarkoitettu vamman lievittämiseen tai hoitamiseen ja jotka on tarkoitettu yksinomaan vammaisten henkilökohtaiseen käyttöön. Tähän sisältyy tällaisten tavaroiden ja lasten autojen istuinten korjaus.
 5. matkustajien ja heidän mukanaan matkustavien matkatavaroiden kuljetus
 6. kirjojen luovutus (mukaan lukien kirjastojen lainaus). Näitä ovat esitteet, lehtiset, lasten kuvat, piirustus- tai värityskirjat, painettu musiikki tai käsikirjoitus, kartat, hydrografiset kartat, sanomalehdet ja aikakauslehdet. Kokonaan tai merkittävässä määrin mainontaan tarkoitettua aineistoa ei lueta mukaan.
 7. näyttelyiden pääsymatkat, teatterit, sirkukset, messut, huvipuistot, konsertit, museot, eläintarhat, elokuvateatterit, näyttelyt, vastaavat kulttuuritapahtumat ja -välineet sekä lähetyspalvelujen vastaanotto
 8. kirjailijoiden, säveltäjien ja esittävien taiteilijoiden palvelut (myös rojaltit)
 9. sosiaalipolitiikan osana tarjottavien asuntojen toimittaminen, rakentaminen, kunnostaminen ja muuttaminen
 10. tavallisesti maataloustuotannossa käytettäviksi tarkoitettujen tavaroiden luovutukset ja palvelujen suoritukset, lukuun ottamatta tuotantohyödykkeitä, kuten koneita tai rakennuksia
 11. hotellien ja vastaavien laitosten tarjoama majoitus, mukaan lukien lomamajoitus ja leirintäalueiden ja asuntovaunualueiden vuokraus
 12. pääsy urheilutilaisuuksiin
 13. urheilutilojen käyttö
 14. EU-maissa hyväntekeväisyysjärjestöiksi tunnustettujen, hyvinvointi- tai sosiaaliturvatyötä tekevien organisaatioiden suorittamat tavaroiden luovutukset ja palvelujen suoritukset
 15. hautaustoimistojen palvelut ja tuhkauspalvelut sekä niihin liittyvien tavaroiden luovutukset
 16. sairaan- ja hammashoidon sekä lämpöhoidon tarjoaminen
 17. katujen puhdistukseen, jätteiden keruuseen ja jätteiden käsittelyyn liittyvät palvelut

Suspensiomenettelyt ja vapaa-alueet

Tuontitavarat voidaan asettaa johonkin seuraavista tullimenettelyistä:

 • väliaikaisesti varastoidut tavarat
 • sisäisessä jalostusmenettelyssä olevat tavarat (tullisuspensiojärjestelmä)
 • tullivarastointiin tai vapaa-alueille asetetut tavarat
 • väliaikainen maahantuonti
 • passitusmenettelyt
 • Vapaa-alueet, joilla tavarat ovat arvonlisäverottomia, sekä tuontitullit ja -maksut

Arvonlisäverosaatava syntyy kuitenkin vasta, kun tavara tulee markkinoille myytäväksi yleisölle.

Alv-kannat EU-maissa

EU-maiden nykyiset alv-kannat (%) ovat seuraavat:

 

(+) Tietyt EU:n jäsenvaltiot ovat väliaikaisesti alentaneet tiettyjen tavaroiden alv-kantoja COVID-19:n torjunnan tueksi kansallisessa lainsäädännössään vahvistettujen säännösten mukaisesti.

Erityisalueet

Jotkin EU-maiden alueet voidaan jättää alv:n soveltamisalan ulkopuolelle tai niihin voidaan soveltaa erityisiä verokantoja.

Alv:n soveltamisalan ulkopuolelle jätetyt EU-maiden alueet
 • Saksa: Helgolandin saari ja Büsingenin alue
 • Italia: Livigno, Campione d’Italia ja Luganonjärven Italialle kuuluvat vesialueet
 • Ranska: Guadalupe, Guyana, Martinique, Réunion, Mayotte
 • Espanja: Ceuta, Melilla ja Kanariansaaret
 • Kreikka: Athosvuori
 • Itävalta: Jungholz ja Mittelberg
 • Tanska: Grönlanti ja Färsaaret
 • Suomi: Ahvenanmaa
Alueet, joilla sovelletaan erityisverokantoja
 • Portugali: Azorit ja Madeira
 • Kreikka: useat Egeanmeren saaret
 • Ranska: Korsika
EU:n ulkopuoliset alueet, joita kohdellaan EU-maina

Liiketoimia, joiden lähtö- tai määräpaikka on Monacon ruhtinaskunta, kohdellaan kuten liiketoimia, joiden lähtö- tai määräpaikka on Ranska.

Alv:n tiedot maittain

Itävalta

 

Belgia

 

Bulgaria

 

Kroatia

 

Kypros

 

Tšekki

 

Tanska

 

Viro

 

Suomi

 

Ranska

 

Saksa

 

Kreikka

 

Unkari

 

Irlanti

 

Italia

 

Latvia

 

Liettua

 

Luxemburg

 

Malta

 

Alankomaat

 

Puola

 

Portugali

 

Romania

 

Slovakian tasavalta

 

Slovenia

 

Espanja

 

Ruotsi

 
Jaa tämä sivu:

Linkit