Obvezujuće informacije o podrijetlu

Ako niste sigurni podrijetlo robe ili jednostavno želite pravnu sigurnost, možete podnijeti zahtjev za obvezujuće informacije o podrijetlu.

Obvezujuća informacija o podrijetlu odnosi se na pisanu odluku kojom se potvrđuje podrijetlo vaše robe i obvezujuća je u Europskoj uniji.

Odluke o OIP-u obvezujuće su za nositelja i za carinska tijela EU-a. Obično vrijede tri godine od datuma izdavanja.

Kako i gdje podnijeti zahtjev za odluku o OIP-u?

Zahtjevi se podnose u pisanom obliku nadležnim tijelima u državi članici EU-a u kojoj trgovačko društvo ima poslovni nastan ili u kojoj namjerava upotrebljavati OIP. Morate se pobrinuti da je opis robe u obvezujućim informacijama o podrijetlu istovjetan robi koju izvozite ili uvozi.

Nadležna tijela moraju donijeti odluku u roku od 120 dana od datuma kada su registrirala vaš zahtjev.

Imajte na umu da vas postojanje obvezujućih informacija o podrijetlu ne oslobađa obveze dostavljanja dokaza o podrijetlu.

Više informacija

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice