Obvezujuće informacije o podrijetlu

Ako niste sigurni podrijetlo svoje robe ili jednostavno želite pravnu sigurnost, možete podnijeti zahtjev za obvezujuće informacije o podrijetlu.

Obvezujuće informacije o podrijetlu (OIP) odnose se na pisanu odluku kojom se potvrđuje podrijetlo vaše robe i koja je obvezujuća u Europskoj uniji.

Odluke o OIP-u obvezujuće su za korisnika i za carinska tijela EU-a. Obično vrijede tri godine od datuma izdavanja.

Kako i gdje podnijeti zahtjev za odluku o OIP-u?

Zahtjevi se podnose u pisanom obliku nadležnim tijelima u državi članici EU-a u kojoj trgovačko društvo ima poslovni nastan ili u kojoj namjerava upotrebljavati OIP. Morate osigurati da je opis robe u obvezujućim informacijama o podrijetlu istovjetan robi koju izvozite ili uvozite.

Nadležna tijela imaju 120 dana od datuma na koji su registrirala vaš zahtjev za donošenje odluke.

Imajte na umu da vas postojanje obvezujućih informacija o podrijetlu ne oslobađa obveze dostavljanja dokaza o podrijetlu.

Više informacija

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice