Obvezujuća informacija o podrijetlu

Ako niste sigurni podrijetlo robe ili samo želite pravnu sigurnost, možete podnijeti zahtjev za obvezujuće informacije o podrijetlu.

Obvezujuća informacija o podrijetlu (BOI) odnosi se na pisanu odluku kojom se potvrđuje podrijetlo vaše robe i obvezujuća je u Europskoj uniji.

Odluke o OIP-u obvezujuće su za korisnika i za carinska tijela EU-a. Obično vrijede tri godine od datuma izdavanja.

Kako i gdje podnijeti zahtjev za odluku o OIP-u?

Zahtjevi se podnose u pisanom obliku nadležnim tijelima u državi članici EU-a u kojoj društvo ima poslovni nastan ili u kojoj namjerava koristiti OIP. Morate se pobrinuti da opis robe u obvezujućim informacijama o podrijetlu bude istovjetan robi koju izvozite ili uvozite.

Nadležna tijela imaju 120 dana od datuma kada su registrirala vaš zahtjev za donošenje odluke.

Imajte na umu da vas postojanje obvezujućih informacija o podrijetlu ne oslobađa obveze dostavljanja dokaza o podrijetlu.

Više informacija

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice