Minimalne operacje

Oprócz przepisów szczególnych dotyczących pochodzenia produktów, które chcą Państwo przywozić lub wywozić, muszą Państwo sprawdzić, czy działania prowadzone w UE lub w kraju partnerskim handlu, z którego Państwo importują, lub w których dokonuje się wywozu w celu przekroczenia minimalnych wymaganych czynności. Te minimalne czynności są wymienione w Protokole reguł pochodzenia w odniesieniu do umowy handlowej, którą Państwo używają jako importer lub eksporter. Minimalne czynności mogą być opakowaniami, prostym cięciem, prostym zbiorem, prostym procesem mieszania itp.

Jeżeli produkcja prowadzona w UE lub w kraju partnerskim jest jednym z wymienionych operacji i nic innego nie zostało dokonane w tym kraju (tj. nie wyprodukowano ani nie zmieniono żadnego materiału), produkt nie może zostać uznany za pochodzący, nawet jeżeli spełnione są reguły pochodzenia odnoszące się do danego produktu.

Udostępnij tę stronę: