Wymogi dotyczące produktu

Jakie wymogi muszą spełnić kraje, aby mój produkt spełniał normy bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska?

Wymagania dotyczące produktów odnoszą się do zasadniczych warunków, które produkty muszą spełniać, aby wejść na jeden rynek.

Przepisy techniczne określają szczególne cechy, jakie powinien posiadać produkt, na przykład związane z:

  • projektowania
  • etykietowanie
  • oznakowanie
  • opakowań
  • funkcjonalność lub wydajność

Istnieją szczegółowe przepisy gwarantujące, że produkty są zaprojektowane z myślą o ochronie zdrowia ludzkiego, bezpieczeństwa lub środowiska.

Wymogi dotyczące produktu mogą obejmować

  • sam produkt – na przykład palność, właściwości elektryczne lub higiena
  • procesu wytwarzania produktu
  • właściwości użytkowe produktu – na przykład jego efektywność energetyczna

W większości przypadków rozporządzenia określają pożądane cele do osiągnięcia lub zagrożenia, którym należy zaradzić, ale nie określają rozwiązań technicznych.

Wymogi dotyczące produktów różnią się znacznie w zależności od kraju i od bloku handlowego do bloku handlowego. Spełnienie różnych wymogów na różnych rynkach może być kosztowne dla przedsiębiorców.

W ramach umów handlowych UE przepisy i regulacje techniczne są często harmonizowane, a także nawiązywana jest współpraca między jednostkami ustalającymi normy, testującymi, certyfikującymi i akredytującymi po obu stronach. Umożliwia to przedsiębiorstwom sprzedaż tego samego produktu lub tego samego produktu z mniejszą ilością modyfikacji na obu rynkach. Umożliwia również małym przedsiębiorstwom, w szczególności mikroprzedsiębiorstwom, konkurowanie z większymi przedsiębiorstwami oraz udział w międzynarodowych łańcuchach dostaw i handlu elektronicznym.

 

Na rynku UE oznakowanie CE wskazuje, że produkt spełnia wszystkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska, które mają być sprzedawane na całym Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

W związku z tym należy sprawdzić wymogi dotyczące produktów dla każdego regionu, do którego eksportujesz.

Przejdź do Moje asystenta handlowego i wyszukaj produkt, aby znaleźć szczegółowe informacje na temat konkretnego produktu.

Przegląd wymogów dotyczących produktów UE można również znaleźć w sekcji poświęconej rynkowi UE na tej stronie internetowej.

Udostępnij tę stronę: