Wymagania dotyczące produktów

Jakie wymogi muszą spełniać kraje, aby zapewnić, że mój produkt spełnia normy bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska?

Wymogi dotyczące produktów odnoszą się do podstawowych warunków, które produkty muszą spełniać, aby wejść na jeden rynek.

Przepisy techniczne określają szczególne cechy produktu, na przykład związane z:

  • projektowanie
  • etykietowanie
  • oznakowanie
  • opakowanie
  • funkcjonalność lub wydajność

Istnieją szczegółowe przepisy mające na celu zapewnienie, aby produkty były zaprojektowane w taki sposób, aby chronić zdrowie ludzi, bezpieczeństwo lub środowisko.

Wymogi dotyczące produktów mogą obejmować:

  • sam produkt – na przykład: zapalność, właściwości elektryczne lub higiena
  • proces wytwarzania produktu
  • na przykład efektywność energetyczna produktu

W większości przypadków rozporządzenia określają pożądane cele do osiągnięcia lub zagrożenia, którymi należy się zająć, ale nie zawierają rozwiązań technicznych.

Wymogi dotyczące produktów różnią się znacznie w zależności od kraju i bloku handlowego po blok handlowy. Podmioty gospodarcze mogą być kosztowne w celu spełnienia różnych wymogów na różnych rynkach.

W ramach unijnych umów handlowych często harmonizuje się przepisy techniczne i przepisy oraz ustanawia się współpracę między organami normalizacyjnymi, badawczymi, certyfikacyjnymi i akredytacyjnymi po obu stronach. Umożliwia to przedsiębiorstwom sprzedaż na obu rynkach tego samego produktu lub produktu o mniejszych modyfikacjach. Umożliwia ona również małym przedsiębiorstwom, w szczególności mikroprzedsiębiorstwom, konkurowanie z większymi przedsiębiorstwami oraz uczestniczenie w międzynarodowych łańcuchach dostaw i handlu elektronicznym.

 

Na rynku UE oznakowanie CE wskazuje, że produkt spełnia wszystkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska, które mają być sprzedawane na całym terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

W związku z tym należy sprawdzić wymogi dotyczące produktu w każdym z regionów, z którymi dokonuje się wywozu.

Przejdź do asystenta ds. handlu i przeprowadzi wyszukiwanie produktów w celu znalezienia szczegółowych informacji na temat konkretnego produktu.

W części poświęconej rynkowi UE można znaleźć również przegląd wymogów dotyczących produktów w UE.

Udostępnij tę stronę: