Handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien

EU och Förenade kungariket har nått en principöverenskommelse om handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Förenade kungariket, som tillämpas provisoriskt från och med den1 januari 2021. Avtalet skapar ett ambitiöst frihandelsområde med

  • inga tullar eller kvoter för handelsvaror, förutsatt att ett lämpligt bevis på förmånsursprung uppvisas.
  • fullständigt marknadstillträde för tjänster och offentlig upphandling
  • solida bestämmelser om lika villkor

För att få förmånsbehandling måste din produkt uppfylla de ursprungsregler som anges i avtalet. Kontrollera det interaktivaverktyget för självbedömning av ursprungsregler (ROSA) i min handelsassistent för att bedöma om din produkt uppfyller ursprungsreglerna och ta reda på hur du utarbetar rätt dokument. Du kan också få detaljerad information om de tullar, tullförfaranden och produktkrav som gäller för dina produkter på den brittiska marknaden och EU-marknaden.

 

För varuhandeln mellan EU och Nordirland gäller protokollet om Irland och Nordirland som ingår i utträdesavtalet.

Dela sidan:

Genvägar