Celní unie EU-Türkiye

Máte zájem o dovoz výrobků z Türkiye? Tento oddíl vám pomůže pochopit celní unii EU s Türkiye.

Stručný přehled

Celní unie s Türkiye je v platnosti od roku 1995 a je založena na Ankarské dohodě z roku 1963 a jejím dodatkovém protokolu (1970). Předpokládá, že

 • volný pohyb mezi oběma částmi celní unie pro dotčené zboží, které je po dovozu ze třetích zemí zcela vyrobeno nebo propuštěno do volného oběhu buď v Türkiye, nebo v ES
 • uvedení Türkiye do souladu se společným celním sazebníkem Společenství, včetně preferenčních režimů, a harmonizace opatření obchodní politiky
 • sbližování celních předpisů, zejména prostřednictvím rozhodnutí Výboru pro celní spolupráci (např. rozhodnutí č. 1/2001) a vzájemné pomoci v celních záležitostech
 • sbližování jiných právních předpisů (duševní vlastnictví, hospodářská soutěž, daně atd.)
 • preferenční dohoda o zemědělství (pravidla původu)

Obchod zbožím

Celní unie se vztahuje výhradně na

Celní unie senevyskytuje

Tarify

 • nulové clo a nulové kvóty na zboží, na něž se vztahuje celní unie
 • ověřte si cla na váš konkrétní produkt pocházející z EU a vyvážený do Türkiye za pomoci mého obchodního asistenta
 • přečtěte si cla na váš konkrétní produkt pocházející z Türkiye a vyvážený do EU za pomoci mého obchodního asistenta

Pravidla původu zboží, na které se vztahuje celní unie EU-Türkiye

 

Přečtěte si pravidla původu, která se vztahují na váš konkrétní produkt, prostřednictvím mého obchodního asistenta.

Požadavky na výrobek

Technická pravidla a požadavky

 • informace o technických požadavcích, pravidlech a postupech, které musí zboží splňovat, aby mohlo být dovezeno do Evropské unie
 • vyhledejte konkrétní pravidla a předpisy vztahující se na váš výrobek a jeho zemi původu v mém obchodním asistentovi. Abyste mohli najít požadavky vztahující se na váš výrobek, musíte nejdříve zjistit jeho celní kód. Pokud celní kód neznáte, můžete jej vyhledat pomocí názvu vašeho výrobku ve zabudovaném vyhledávači.

Sanitární a fytosanitární požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost

 • informace o zdravotních, bezpečnostních, sanitárních a fytosanitárních normách, které musí zboží splňovat, aby mohlo být dovezeno do Evropské unie
 • vyhledejte zdravotní, bezpečnostní a sanitární a fytosanitární pravidla vztahující se na váš výrobek a jeho zemi původu v mém obchodním asistentovi. Abyste mohli najít požadavky vztahující se na váš výrobek, musíte nejdříve zjistit jeho celní kód. Pokud celní kód neznáte, můžete jej vyhledat pomocí názvu vašeho výrobku ve zabudovaném vyhledávači.

Dokumenty a postupy celního odbavení

Zboží, které je zcela získáno nebo vyrobeno v celní unii nebo které bylo propuštěno do volného oběhu v celní unii, se může pohybovat kdekoli na území celní unie, pokud je doprovázeno důkazem o jeho celním statusu stanoveným průvodním osvědčením A.TR.

 • další dokumenty a postupy celního odbavení potřebné pro dovoz do Evropské unie

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

 • více informací o právních předpisech v oblasti duševního vlastnictví a zeměpisných označení v EU a o politice EU v oblasti práv duševního vlastnictví v obchodu

Obchod službami

 • více informací o pravidlech, předpisech a možnostech obchodu se službami

Veřejné zakázky

 • obecné informace o právních předpisech, pravidlech a přístupu na různé trhy v oblasti zadávání veřejných zakázek
 • konkrétní informace o trhu EU s veřejnými zakázkami

Kolektivního

 • najděte obecné informace, které vám umožní investovat v zahraničí
 • zde najdete konkrétní informace o tom, zda investujete do EU ze zahraničí

Odkazy a dokumenty

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy