Celní unie mezi EU a Tureckem

Máte zájem o dovoz výrobků z Turecka? Tento oddíl Vám pomáhá pochopit celní unii EU s Tureckem.

Ve stručnosti

Celní unie s Tureckem je v platnosti od roku 1995 a je založena na Ankarské dohodě z roku 1963 a jejím dodatkovém protokolu (1970). Předpokládá se

 • volný pohyb mezi oběma částmi celní unie pro dotčené zboží, které je buď zcela vyrobeno, nebo propuštěno do volného oběhu po dovozu ze třetích zemí v Turecku nebo v ES
 • uvedení Turecka do souladu se společným celním sazebníkem Společenství, včetně preferenčních režimů, a harmonizace opatření obchodní politiky
 • sbližování celních předpisů, zejména prostřednictvím rozhodnutí Výboru pro celní spolupráci (např. rozhodnutí č. 1/2001) a vzájemné pomoci v celních záležitostech
 • sblížení dalších právních předpisů (duševní vlastnictví, hospodářská soutěž, zdanění,...)
 • preferenční dohoda o zemědělství (pravidla původu)

Obchod zbožím

Celní unie zahrnuje výhradně

Celní unie nezahrnuje

Tarify

Pravidla původu zboží, na které se vztahuje celní unie mezi EU a Tureckem

 

Zkontrolujte pravidla původu, která se vztahují na váš konkrétní výrobek prostřednictvím mého obchodního asistenta.

Požadavky na výrobky

Technická pravidla a požadavky

 • seznamte se s technickými požadavky, pravidly a postupy, které musí zboží splňovat, aby mohlo být dovezeno do Evropské unie.
 • Hledat konkrétní pravidla a předpisy vztahující se na Váš výrobek a jeho zemi původu v části My Trade Assistant. Pro zobrazení požadavků na váš výrobek musíte nejprve identifikovat svůj celní kód. Pokud celní kód neznáte, můžete jej vyhledat pomocí svého názvu ve zabudovaném vyhledávači.

Sanitární a fytosanitární požadavky

 • informace o zdravotních, bezpečnostních, sanitárních a fytosanitárních normách, které musí zboží splňovat, aby mohlo být dovezeno do Evropské unie
 • Vyhledávání pravidel týkajících se zdraví, bezpečnosti a sanitárních a fytosanitárních opatření, která se vztahují na Váš výrobek a jeho země původu v části My Trade Assistant. Pro zobrazení požadavků na váš výrobek musíte nejprve identifikovat svůj celní kód. Pokud celní kód neznáte, můžete jej vyhledat pomocí svého názvu v vestavném vyhledávači.

Dokumenty a postupy celního odbavení

Zboží, které je zcela získáno nebo vyrobeno v celní unii nebo bylo propuštěno do volného oběhu v celní unii, se může pohybovat kdekoli na území celní unie, pokud je spojeno s dokladem o jejich celním statusu, který byl vydán průvodním osvědčením A.TR.

 • informace o dalších dokumentech a postupech pro dovoz do Evropské unie

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

 • další informace o právních předpisech EU v oblasti duševního vlastnictví a o právu duševního vlastnictví, jakož i o politice EU v oblasti práv duševního vlastnictví v oblasti obchodu

Obchod službami

 • další informace o pravidlech, předpisech a možnostech obchodu se službami

Veřejné zakázky

 • informace o právních předpisech upravujících zadávání veřejných zakázek, pravidlech a přístupu na různé trhy
 • přehled konkrétních informací o trhu veřejných zakázek v EU

Investice

 • seznamte se s obecnými informacemi, které vám umožní investovat do zahraničí.
 • pokud investujete do EU ze zahraničí, najít konkrétní informace

Odkazy a dokumenty

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy