Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)

Obchodní dohody EU v rámci programu Access2Markets

Obchodní dohody EU v rámci programu Access2Markets

Profitujte z nižších celních sazeb a dalších výhod, které vám nabízejí preferenční obchodní dohody EU!

EU má více než sedmdesát obchodních dohod se zeměmi po celém světě

Kontrolovat:

Tyto dohody pokrývají téměř dvě pětiny veškerého obchodu EU s jinými zeměmi. V jejich rámci se společnosti z EU a partnerských zemí těší výhodnějším podmínkám, než jsou podmínky nabízené v rámci WTO.

K přínosům těchto dohod patří:

 • nižší nebo nulové sazby
 • jednodušší a rychlejší celní řízení
 • uznávání osvědčení o produktech
 • mobilita zaměstnanců
 • přístup k veřejným zakázkám
 • lepší ochrana vašich práv duševního vlastnictví

Co byste měli vědět o přínosech

 • vaše výsady se v jednotlivých dohodách liší a závisí na produktu/odvětví.
 • ne všechny výhody jsou automatické - například v odvětví zboží musíte
  • prokázat, kde se váš výrobek vyrábí
  • vyplnit celní tiskopisy
  • zaregistrovat se v systému REX EU nebo jako schválený vývozce
  • být držitelem licence k poskytování služeb
  • máte osvědčení o bezpečnosti pro váš výrobek
  • zažádejte o ochranu duševního vlastnictví
 • Můžete se setkat s překážkami - ale obchodní dohoda EU může usnadnit jejich odstranění — řekněte nám, zda se domníváte, že při vývozu z EU čelíte obchodní bariérě.
 • Společnosti nebo jednotlivci nemohou obchodní dohodu vymáhat u soudu. EU a partnerské země jsou však právně vázány k jejich provádění.Pokud tomu tak není, může druhá strana ve většině případů aktivovat mechanismus řešení sporů.

Co nabízí přístup2Markets?

Share this page:

Rychlé odkazy