Překážky obchodu

Překážky obchodu mohou mít mnoho podob. Mohou se týkat

 • sazby
 • celní režimy
 • administrativní zátěž
 • dovozní licence
 • normy
 • požadavkyna označování nebo balení
 • Neodůvodněná opatření na ochranu obchodu zavedená třetími zeměmi
 • nedostatečná ochrana práv duševního vlastnictví
 • diskriminační zacházení oproti národnímu zacházení

Setkali jste se s problémem na třetím trhu pro váš obchod? Domníváte se, že by se mohlo jednat o překážku obchodu?

1. Zkontrolujte prosím naše registrované překážky obchodu ve třetích zemích. Pokud je tento problém již zaregistrován, pracujeme na jeho vyřešení. Vždy však můžete poskytnout informace o stávajících otázkách prostřednictvím kontaktního formuláře.

Není-li váš problém již zaregistrován v naší databázi:

2. Stížnost můžete podat přímo prostřednictvím jednotného kontaktního místa prostřednictvím formuláře stížnosti. Máte-li jakékoli dotazy nebo potřebujete- li při podání stížnosti podporu, můžete nás kontaktovat přímo na adrese trade-single-entry-point@ec.europa.eu.

3. Vaši stížnost posoudíme společně s našimi odborníky. Po dokončení Vás budeme informovat o výsledku posouzení. Pokud dospějeme k závěru, že Váš problém představuje překážku obchodu, zaregistrujeme jej na stránce Access2Markets s obchodními překážkami a budeme pracovat na jeho řešení.

EU má k řešení překážek obchodu dva hlavní nástroje:

 • diplomatické akce
 • řešení sporů

V zájmu lepšího řešení a řešení všech překážek spolupracuje Komise s členskými státy a podnikatelskými sdruženími, a to i ve třetích zemích po celém světě, v rámci struktury, kterou nazýváme Partnerství pro přístup na trh.

Členské státy, obchodní a průmyslové komory, jakož i vaše národní nebo evropské sdružení vám pomohou. Některé odkazy jsou uvedeny v užitečných odkazech.

Kontaktujte nás

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy