Towary

W tej części przedstawiono koncepcje i procesy biznesowe, które należy znać, gdy rozważają Państwo handel towarami. Pojęcia odnoszące się do handlu usługami są opracowywane w oddzielnej sekcji.

 

Niniejsza sekcja uzupełnia informacje zawarte w innych częściach portalu internetowego, w szczególności w

  • Sekcja Rynkowa, która informuje o warunkach handlu w ramach umów handlowych UE i porozumień handlowych z poszczególnymi krajami
  • Mój asystent ds. handlu — który oferuje szczegółowe informacje dotyczące handlu konkretnym produktem (towarami) między poszczególnymi krajami

Oprócz opracowania podstawowych pojęć w sekcji przedstawiono również praktyczne wytyczne dotyczące handlu towarami oraz informacje na temat przepływów handlowych.

  • Rozpoczęcie handlu towarami: ta sekcja pomaga ocenić, czy Państwa firma jest gotowa prowadzić handel za granicą, i pomaga w zrozumieniu podstawowych zasad procesu przywozu/wywozu towarów.
  • Statystyki: w niniejszej sekcji przedstawiono dane historyczne dotyczące wartości i ilości produktów będących przedmiotem obrotu, w przypadku gdy handel odbywał się między jednym lub wieloma państwami UE a państwem spoza UE.
Udostępnij tę stronę: