Bariery handlowe

Bariery handlowe mogą przybierać różne formy. Mogą one odnosić się do:

 • Cła antydumpingowe, cła ochronne
 • procedury celne
 • obciążenie administracyjne
 • wydawanie pozwoleń na przywóz
 • normy
 • wymogidotyczące etykietowania lub pakowania
 • ochrona handlu
 • dotacje: Cławyrównawcze na subsydiowane towary
 • niewystarczająca ochrona praw własności intelektualnej
 • Dyskryminacyjne traktowanie w stosunku do traktowania narodowego

Wyszukiwanie w naszej bazie danych zarejestrowanych barier w handlu

Dlaczego należy zgłosić barierę handlową?

Komisja Europejska może udzielić Ci pomocy, jeśli napotkasz przeszkody w handlu. Poinformujemy nas i zbadamy możliwości usunięcia tej bariery, tak aby Państwa wywóz do krajów spoza UE mógł wzrosnąć. Pomoc ta jest udzielana wszystkim przedsiębiorstwom, małym i dużym, w Europie na wszystkich etapach wywozu.

Jak zgłosić barierę handlową?

Powiedz nam o swojej firmie:

 • W jakim sektorze pracują Państwo?
 • W jaki sposób możemy dotrzeć do Ciebie?

Powiedz nam o swoim problemie:

 • W jakim kraju napotykasz barierę?
 • Z jakimi problemami spotykają się Państwo dokładnie?

Kontakt

Możesz również zgłosić swoją barierę swojemu państwu członkowskiemu lub swojemu stowarzyszeniu branżowemu.

Jak zareagować?

Kiedy zgłosili Państwo barierę handlową, my:

 • Analiza zgłoszonej bariery

Kiedy tylko zostanie nam zgłoszona bariera, sprawdzamy, czy bariera ta znajduje się już w naszej bazie danych. Jeśli nie, odpowiednie osoby z sektora geograficznego i sektorowego oraz delegatura UE analizują tę barierę. Obejmuje to na przykład sytuację prawną, skutki gospodarcze i zakres geograficzny.

 • Sklasyfikowanie go

Bariera jest klasyfikowana nie tylko według kodu HS, ale również według sektorów (np. statków powietrznych), jak również według środków (np. oznakowania).

 • Pokonać barierę

UE dysponuje trzema głównymi instrumentami służącymi zwalczaniu barier w handlu

 • działania dyplomatyczne
 • rozstrzyganie sporów
 • Umowy o wolnym handlu UE

Aby zdecydować, jaki jest właściwy kierunek działań, UE współpracuje z państwami członkowskimi i stowarzyszeniami branżowymi w Brukseli, a także w państwach trzecich na całym świecie w strukturze nazywanej partnerstwem na rzecz dostępu do rynku.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym partnerstwie w zakresie dostępu do rynku? Przeczytaj więcej.

Wyszukaj barierę handlową

Udostępnij tę stronę:

Linki