Bariery w handlu

Bariery handlowe mogą przybierać różne formy. Mogą one odnosić się do:

 • taryfy
 • procedury celne
 • obciążenie administracyjne
 • pozwolenia na przywóz
 • normy
 • wymogi dotycząceetykietowania lub pakowania
 • Nieuzasadnione środki ochrony handlu wprowadzone przez państwa trzecie
 • niewystarczająca ochrona praw własności intelektualnej
 • dyskryminujące traktowanie w stosunku do traktowania narodowego

Na trzecim rynku handlowym napotkali Państwo problem? Uważasz, że może to stanowić barierę handlową?

1. Proszę zapoznać się z naszymi zarejestrowanymi barierami handlowymi w państwach trzecich. Jeżeli kwestia ta została już zarejestrowana, pracujemy już nad jej rozwiązaniem. Prosimy jednak zawsze o podanie informacji na temat istniejących problemów w formularzu kontaktowym.

Jeżeli Państwa sprawa nie została jeszcze zarejestrowana w naszej bazie danych:

2. Możesz złożyć skargę bezpośrednio w pojedynczym punkcie kontaktowym za pośrednictwem formularza skargi. Prosimy o kontakt bezpośrednio na adres trade-single-entry-point@ec.europa.eu w razie jakichkolwiek pytań lub pomocy przy składaniu skargi.

3. Ocenimy Państwa skargę wraz z naszymi ekspertami. Po zakończeniu oceny poinformujemy Pana/Panią o wynikach oceny. Jeżeli stwierdzimy, że Pana sprawa stanowi barierę handlową, zarejestrujemy ją na stronie Access2Markets pod kątem barier w handlu i będziemy pracować nad jej rozwiązaniem.

UE dysponuje dwoma głównymi instrumentami służącymi zwalczaniu barier w handlu:

 • działania dyplomatyczne
 • rozstrzyganie sporów

Aby skuteczniej usuwać i usuwać wszystkie bariery, Komisja współpracuje z państwami członkowskimi i stowarzyszeniami przedsiębiorców, w tym w państwach trzecich na całym świecie, w ramach struktury nazywanej partnerstwem na rzecz dostępu do rynku.

Państwa członkowskie, izby handlowo-przemysłowe, a także Państwa krajowe lub europejskie stowarzyszenie mogą Ci również pomóc. Niektóre odnośniki znajdują się na użytecznych stronach internetowych.

Skontaktuj się z nami

Udostępnij tę stronę: