Unia celna UE-Türkiye

Czy są Państwo zainteresowani przywozem produktów z Türkiye? Ta sekcja pomaga zrozumieć unię celną UE z Türkiye.

W skrócie

Unia celna z Türkiye obowiązuje od 1995 r. i opiera się na układzie z Ankary z 1963 r. i protokole dodatkowym do niego (1970 r.). Przewiduje się w nim:

 • swobodny przepływ między dwoma częściami unii celnej towarów, które zostały w całości wyprodukowane lub dopuszczone do swobodnego obrotu po ich przywozie z państw trzecich w Türkiye lub WE
 • dostosowanie Türkiye do wspólnej taryfy celnej Wspólnoty, w tym uzgodnień preferencyjnych, oraz harmonizacja środków polityki handlowej
 • zbliżenie przepisów prawa celnego, w szczególności poprzez decyzje Komitetu Współpracy Celnej (np. decyzja nr 1/2001) oraz wzajemna pomoc w sprawach celnych
 • zbliżenie innych przepisów (własność intelektualna, konkurencja, podatki itp.)
 • umowa preferencyjna w sprawie rolnictwa (reguły pochodzenia)

Handel usługami

Unia celna obejmuje wyłącznie

Unia celna niezapomina

Taryfy

 • zerowe stawki celne i zerowe kontyngenty na towary objęte unią celną
 • sprawdź taryfy celne na dany produkt pochodzący z UE i wywożony do Türkiye za pośrednictwem mojego asystenta handlowego
 • sprawdź taryfy celne na dany produkt pochodzący z Türkiye i wywożony do UE za pośrednictwem mojego asystenta handlowego

Reguły pochodzenia dotyczące towarów objętych unią celną UE-Türkiye

 

Sprawdź reguły pochodzenia, które mają zastosowanie do danego produktu, za pośrednictwem mojego asystenta handlowego.

Wymogi dotyczące produktu

Przepisy i wymogi techniczne

 • dowiedz się, jakie wymogi techniczne, przepisy i procedury muszą spełniać towary, aby mogły zostać przywiezione do Unii Europejskiej
 • Szukaj szczegółowych zasad i przepisów mających zastosowanie do Twojego produktu i kraju jego pochodzenia w zakładce Mój asystent handlowy. Aby zobaczyć wymogi dotyczące danego produktu, trzeba podać jego kod celny. Jeżeli nie znasz kodu celnego, możesz wyszukać go według nazwy swojego produktu w wbudowanej wyszukiwarce.

Wymogi w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa – środki sanitarne i fitosanitarne

 • dowiedz się, jakie normy zdrowotne, bezpieczeństwa, sanitarne i fitosanitarne muszą spełniać towary, aby mogły zostać przywiezione do Unii Europejskiej
 • Wyszukaj przepisy dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środków sanitarnych i fitosanitarnych mające zastosowanie do Twojego produktu i jego kraju pochodzenia w zakładce My Trade Asystent. Aby zobaczyć wymogi dotyczące danego produktu, trzeba podać jego kod celny. Jeżeli nie znasz kodu celnego, możesz wyszukać go według nazwy swojego produktu w wbudowanej wyszukiwarce.

Dokumenty i procedury odprawy celnej

Towary całkowicie uzyskane lub wyprodukowane w unii celnej lub wprowadzone do swobodnego obrotu w unii celnej mogą być przedmiotem obrotu w dowolnym miejscu na terytorium unii celnej, o ile towarzyszy im potwierdzenie ich statusu celnego, ustanowione świadectwem przewozowym A.TR.

 • dowiedz się więcej o innych dokumentach i procedurach odprawy celnej potrzebnych do przywozu do Unii Europejskiej

Własność intelektualna i oznaczenia geograficzne

 • więcej informacji na temat unijnych przepisów dotyczących własności intelektualnej i oznaczeń geograficznych oraz polityki UE w zakresie praw własności intelektualnej w handlu

Handel usługami

 • więcej informacji na temat zasad, przepisów i ułatwień w handlu usługami

Zamówienia publiczne

 • ogólne informacje na temat przepisów dotyczących zamówień publicznych, przepisów i dostępu do różnych rynków
 • szczegółowe informacje na temat unijnego rynku zamówień publicznych

Inwestycji

 • Znajdź ogólne informacje umożliwiające Twoją inwestycję za granicą
 • więcej informacji na temat inwestycji zagranicznych w UE

Linki i dokumenty

Udostępnij tę stronę: