Termin ze słowniczka:

Diagonalna kumulacja

Przepis na podstawie porozumień między więcej niż dwoma państwami, który umożliwia członkom korzystanie z produktów pochodzących z innych państw bez statusu pochodzenia produktu końcowego.

Towary wyprodukowane z materiałów pochodzących z jednego państwa objętego umową o wolnym handlu, a następnie przetwarzane w innym państwie, mogą następnie zostać wywiezione z powrotem do któregokolwiek z państw członkowskich objętych preferencyjnym traktowaniem. Bez kumulacji można zaliczyć wyłącznie dane pochodzące z kraju wywozu na poczet statusu pochodzenia.

Powiązane treści:

Reguły pochodzenia

Udostępnij tę stronę: