Изисквания към продуктите

Внасяните в Европа продукти и продуктите, които се разпространяват на пазара на ЕС, трябва да отговарят на изискванията на ЕС за защита на здравето на хората и животните, околната среда и правата на потребителите. Понякога, когато се търгува, даден продукт може да бъде обект на различни мерки за контрол, управление на лицензии за внос или друг специфичен търговски режим.

Докато изискванията за 85 % от продуктите са хармонизирани в ЕС, съществуват и правила за продуктите, които се прилагат само на национално равнище.

  • Можете да намерите конкретните хармонизирани правила и изисквания на ЕС за вашия продукт в Моят търговски сътрудник. Започнете с представения по-долу общ преглед
  • За информация относно правилата за продуктите и разпоредбите за стоки, които се прилагат само на национално равнище, всяка държава от ЕС е установила т. нар. „точка за контакт спродукта

 

Имайте предвид, че от вас се изисква да спазвате правилата, приложими в страната от ЕС, в която възнамерявате да пуснете продукта си на пазара.

Използвайте моя търговски сътрудник, за да намеря

  • процедури за внос и специфични формалности и разпоредби, приложими за внасяните от вас продукти
  • митнически процедури и образци на изискваните документи
  • национални компетентни органи за области като здравни и хигиенни мерки за растения и животни

Преглед на изискванията на ЕС за продуктите

Прочетете подробно за изискванията на ЕС по отношение на продуктите

 

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки