Εμπορικά εμπόδια

Σ’ αυτό το τμήμα μπορείτε να δείτε όλους τους εμπορικούς φραγμούς, οι οποίοι, όπως αναφέρθηκε στη ΓΔ TRADE, επηρεάζουν τις εξαγωγές της ΕΕ σε χώρες εκτός ΕΕ. Οι φραγμοί κατατάσσονται ανάλογα με το είδος του μέτρου και τους τομείς που επηρεάζουν. Όπου είναι δυνατόν, οι φραγμοί καταγράφονται μαζί με τους σχετικούς κωδικούς προϊόντων του ΕΣ.

Λεπτομέρειες εμποδίου

Τίτλος {{data.title}}
Δηλωθείσα ημερομηνία {{data.reportedDate}}
Τελευταία επικαιροποίηση / Τελευταίος έλεγχος {{data.lastUpdateDate}}
Ταυτότητα εμποδίου {{data.barrierId}}
Τομέας
Μέτρο
Χώρα {{data.country}}
Περιγραφή
Κωδικοί ΕΣ κανένα
Καθεστώς εμποδίου Διευθετηθέν εμπόδιο
Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις