Δημόσιες συμβάσεις

Οι δημόσιες συμβάσεις αναφέρονται στη διαδικασία με την οποία δημόσιες αρχές, όπως κρατικές υπηρεσίες, τοπικές αρχές ή κρατικές επιχειρήσεις, αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες από τον ιδιωτικό τομέα.

Οι κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις διασφαλίζουν ότι οι δημόσιοι πόροι χρησιμοποιούνται σωστά όταν οι δημόσιες αρχές πραγματοποιούν αγορές από τον ιδιωτικό τομέα.

Πώς οι κυβερνήσεις αναθέτουν συμβάσεις σε επιχειρήσεις

Για την πρόληψη της απάτης, της σπατάλης, της διαφθοράς ή του τοπικού προστατευτισμού, οι νόμοι των περισσότερων χωρών ρυθμίζουν σε κάποιο βαθμό τις δημόσιες συμβάσεις. Οι νόμοι απαιτούν συνήθως από την αναθέτουσα αρχή να εκδίδει δημόσιες (ανταγωνιστικές) προσφορές εάν η αξία της σύμβασης υπερβαίνει ένα ορισμένο κατώτατο όριο.

 

Ο συνήθης τρόπος ανάθεσης συμβάσεων για αγαθά σε επιχειρήσεις είναι η ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, η οποία επιτρέπει στον μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων να υποβάλουν προσφορές. Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, υπάρχουν διάφορα είδη διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων.

Διαβάστε περισσότερα για τα εξής:

Ελέγξτε τον εμπορικό βοηθό μου για τις δημόσιες συμβάσεις

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις

  1. Όταν η τιμή αναφέρεται στο βάρος, είναι το μεικτό ή το καθαρό βάρος της;
  2. Πώς μπορώ να βρω τον εισαγωγικό δασμό που ισχύει για το προϊόν μου;
  3. Εάν θέλω να πουλάσω το προϊόν μου σε διάφορες χώρες της ΕΕ, υπάρχουν εισαγωγικοί δασμοί για την πληρωμή κάθε φορά που το προϊόν μου εισέρχεται σε άλλη χώρα;
  4. Μπορώ να λάβω κατάλογο προϊόντων που χρεώνονται με συντελεστή κατά την εισαγωγή 0%
  5. Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης εφαρμόζονται σε επίπεδο ΕΕ ή σε εθνικό επίπεδο;
  6. Πώς επιβαρύνεται ο ΦΠΑ στην ΕΕ;
  7. Τα τρόφιμα που εξάγονται στην ΕΕ πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένη από την ΕΕ εγκατάσταση;
  8. Πώς μπορώ να λάβω έγκριση για την εξαγωγή ιχθύων στην ΕΕ;
  9. Για ποιους τομείς υπηρεσιών μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;
  10. Για ποιες χώρες μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;