EL-Maroko assotsiatsioonileping

ELi ja Maroko vaheline Euroopa - Vahemere piirkonna assotsieerimisleping jõustus 2000. aastal ning sellega loodi ELi ja Maroko vaheline vabakaubanduspiirkond.

 

Maroko puhul on päritolureeglid sätestatud 4. protokollis, mida on muudetud otsusega nr 1/2011.

Läbirääkimisi põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna loomiseks ELi ja Maroko vahel alustati 1. märtsil 2013.

 

Lugege ELi-Maroko kaubandusstaatuse kohta.

Maroko on PEMi soodustatud riik - lugege selle kohta.

Jagage seda lehte:

Kiirlingid