Umowy handlowe UE w obszarze Access2Markets

Umowy handlowe UE w obszarze Access2Markets

Skorzystaj z niższych taryf celnych i innych korzyści, jakie oferują Ci preferencyjne umowy handlowe UE!

UE zawarła ponad siedemdziesiąt umów handlowych z krajami na całym świecie

Sprawdzić:

Umowy te obejmują prawie dwie piąte całej wymiany handlowej UE z innymi krajami. Dzięki nim przedsiębiorstwa z UE i krajów partnerskich korzystają z korzystniejszych warunków niż te oferowane w ramach WTO.

Korzyści wynikające z tych umów obejmują:

 • niższe lub zerowe stawki celne
 • łatwiejsze i szybsze procedury celne
 • uznawanie certyfikatów produktu
 • mobilność pracowników
 • dostęp do przetargów publicznych
 • lepsza ochrona praw własności intelektualnej

Co powinieneś wiedzieć o korzyściach

 • Twoje przywileje różnią się w zależności od porozumienia i od produktu/sektora
 • nie wszystkie korzyści są automatyczne - np. w sektorze towarów
  • potwierdzenie miejsca wytworzenia produktu
  • wypełnij formularze celne
  • zarejestruj się w unijnym systemie REX lub jako zatwierdzony eksporter
  • posiadać licencję na świadczenie usług
  • posiadać certyfikaty bezpieczeństwa dla swojego produktu
  • złóż wniosek o ochronę swojej własności intelektualnej
 • Mogą Państwo nadal napotykać bariery - ale umowa handlowa UE może ułatwić ich usunięcie — powiedz nam, że masz do czynienia z barierą handlową przy wywozie z UE.
 • Przedsiębiorstwa lub osoby fizyczne nie mogą egzekwować umowy handlowej przed sądem. UE i kraje partnerskie są jednak prawnie zobowiązane do ich wdrożenia.W przeciwnym razie druga strona może w większości przypadków uruchomić mechanizm rozstrzygania sporów.

Rozdziały dotyczące małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w umowach handlowych

Wszystkie nowe umowy handlowe będą zawierać rozdział dotyczący MŚP, jeżeli kraj partnerski wyrazi na to zgodę. Umożliwiłoby to lepszą wymianę informacji na temat kwestii związanych z dostępem do rynku, a także owocną współpracę między Komisją a krajem partnerskim w odniesieniu do kwestii związanych z MŚP w umowie handlowej.

Ponadto w dniu 26 września 2018 r. Wspólny Komitet kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej UE-Kanada (CETA) uzgodnił w konkretnym zaleceniu w sprawie MŚP, że każda ze stron przekazuje MŚP drugiej strony informacje on-line na temat CETA i dostępu do rynku oraz że punkty kontaktowe ds. MŚP po obu stronach współpracują w celu rozwiązania problemów dotyczących MŚP.

Co oferuje Access2Markets?

Udostępnij tę stronę:

Linki