Umowy handlowe UE w portalu Access2Markets

Umowy handlowe UE w portalu Access2Markets

Skorzystaj z niższych stawek celnych i innych dobrodziejstw, jakie zapewniają preferencyjne umowy handlowe UE!

UE zawarła ponad siedemdziesiąt umów handlowych z krajami na całym świecie

Sprawdź:

Umowy te obejmują prawie dwie piąte całej wymiany handlowej UE z innymi krajami. W ich ramach przedsiębiorstwa z UE i krajów partnerskich korzystają z korzystniejszych warunków niż te oferowane w ramach WTO.

Korzyści wynikające z tych umów obejmują:

 • niższe lub zerowe stawki celne
 • łatwiejsze i szybsze procedury celne
 • uznawanie świadectw produktu
 • mobilność pracowników
 • dostęp do przetargów publicznych
 • lepsza ochrona praw własności intelektualnej

Co warto wiedzieć o korzyściach

 • Twoje przywileje różnią się w zależności od umowy i zależą od produktu/sektora
 • nie wszystkie korzyści są automatyczne – na przykład w sektorze towarów
  • udokumentuj, gdzie produkt jest wytwarzany
  • wypełnić formularze celne
  • zarejestruj się w unijnym systemie REX lub jako zatwierdzony eksporter
  • uzyskać zezwolenie na świadczenie usług
  • posiadać certyfikaty bezpieczeństwa dla Twojego produktu
  • zgłoś swoją własność intelektualną
 • mogą Państwo nadal napotykać bariery – ale umowa handlowa UE może ułatwić ich usunięcie – mówi nam, jeśli uważasz, że napotykasz barierę handlową przy wywozie z UE
 • Przedsiębiorstwa lub osoby fizyczne nie mogą egzekwować umowy handlowej przed sądem. UE i kraje partnerskie są jednak prawnie zobowiązane do ich wdrożenia. W przeciwnym razie druga strona może w większości przypadków uruchomić mechanizm rozstrzygania sporów.

Rozdziały umów handlowych dotyczące małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

Wszystkie nowe umowy handlowe będą zawierać rozdział dotyczący MŚP, jeżeli kraj partnerski wyrazi na to zgodę. Umożliwiłoby to lepszą wymianę informacji na temat kwestii związanych z dostępem do rynku, a także owocną współpracę między Komisją a krajem partnerskim w odniesieniu do kwestii związanych z MŚP w umowie handlowej.

Ponadto w dniu 26 września 2018 r. Wspólny Komitet kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej UE-Kanada (CETA) uzgodnił w konkretnym zaleceniu dotyczącym MŚP, że każda ze stron udostępnia MŚP drugiej strony informacje online na temat CETA i dostępu do rynku oraz że punkt kontaktowy ds. MŚP po każdej ze stron współpracuje w celu rozwiązania konkretnych problemów MŚP.

Co oferuje Access2Markets?

Udostępnij tę stronę: