Onlineverktyg och onlinetjänster för mindre företag

Onlineverktyg och onlinetjänster för mindre företag

Tjänster för små och medelstora företag

Information om mässor

  • AUMA handelsmässdatabas Information om handelsmässor i Tyskland och världen som tillhandahålls av AUMA, den tyska branschorganisationen för mässor, med uppgifter om evenemang såsom datum, distributionsdata, statistik och information om hur man kontaktar mässor och evenemangsarrangörer.

Små och medelstora kapitel i handelsavtal

Alla nya handelsavtal kommer att innehålla ett kapitel om små och medelstora företag, om partnerlandet samtycker. Detta skulle möjliggöra ett bättre informationsutbyte om frågor som rör marknadstillträde samt ett givande samarbete mellan kommissionen och partnerlandet när det gäller frågor som rör små och medelstora företag i handelsavtalet.

Den 26 september 2018 enades gemensamma kommittén för det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan EU och Kanada (Ceta) i en särskild rekommendation för små och medelstora företag om att varje part ska tillhandahålla information online till den andra partens små och medelstora företag om Ceta och marknadstillträde, och att en kontaktpunkt för små och medelstora företag på vardera sidan ska samarbeta för att ta itu med frågor som är specifika för små och medelstora företag.

Kontakta oss

Du kan ställa särskilda frågor om små och medelstora företag, marknadstillträde och information på den här webbplatsen via kontaktformuläret.

Dela sidan:

Genvägar