ΣΟΕΣ ΚΑΜΑ — Κοινότητα για την Ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής

Η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΚΑΜΑ (ΣΟΕΣ) διευκολύνει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις των δύο περιοχών να επενδύουν και να συναλλάσσονται μεταξύ τους και να προωθούν την ανάπτυξη σε ολόκληρη τη Νότια Αφρική. Μάθετε πώς η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης της ΕΕ με πέντε κράτη της ΚΑΜΑ μπορεί να ωφελήσει το εμπόριο σας.

Η συμφωνία με μια ματιά

Η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης(ΣΟΕΣ) ΕΕ-Κοινότητας για την Ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής (ΚΑΜΑ ) που περιλαμβάνει τη Μποτσουάνα, το Λεσόθο, τη Μοζαμβίκη, τη Ναμίμπια, τη Νότια Αφρική και το Εσουατίνι (πρώην Σουαζιλάνδη) υπέγραψε τη συμφωνία ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ στις 10 Ιουνίου 2016. Η ΣΟΕΣ τέθηκε προσωρινά σε ισχύ την 10 Οκτωβρίου 2016, με τη Μοζαμβίκη να την εφαρμόζει προσωρινά από την 4 Φεβρουαρίου 2018.

Η ΣΟΕΣ με την ΚΑΜΑ είναι μια εμπορική συμφωνία επικεντρωμένη στην ανάπτυξη, η οποία παρέχει ασύμμετρη πρόσβαση στους εταίρους της ομάδας ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ. Μπορούν να προστατεύσουν τα ευαίσθητα προϊόντα από την πλήρη ελευθέρωση και να αναπτύξουν διασφαλίσεις όταν οι εισαγωγές από την ΕΕ αυξάνονται υπερβολικά γρήγορα. Ένα κεφάλαιο για τη συνεργασία προσδιορίζει τους τομείς που σχετίζονται με το εμπόριο και μπορούν να επωφεληθούν από τη χρηματοδότηση. Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης ένα κεφάλαιο για την αειφόρο ανάπτυξη, το οποίο καλύπτει κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα.

Όσον αφορά το εμπόριο αγαθών, η νέα πρόσβαση στην αγορά περιλαμβάνει καλύτερους εμπορικούς όρους κυρίως στους τομείς της γεωργίας και της αλιείας, μεταξύ άλλων για τον οίνο, τη ζάχαρη, τα αλιευτικά προϊόντα, τα άνθη και τα κονσερβοποιημένα φρούτα. Από την πλευρά της, η ΕΕ θα αποκτήσει ουσιαστική νέα πρόσβαση στην τελωνειακή ένωση της Μεσημβρινής Αφρικής (προϊόντα όπως σιτάρι, κριθάρι, τυρί, προϊόντα κρέατος και βούτυρο).

Δικαιούχες χώρες

 • Μποτσουάνα
 • Λεσόθο
 • Μοζαμβίκη
 • Ναμίμπια
 • Νότια Αφρική
 • Εσουατίνη (Σουαζιλάνδη)

Τα υπόλοιπα έξι μέλη της περιοχής της Κοινότητας για την Ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής — Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Μαδαγασκάρη, Μαλάουι, Μαυρίκιος, Ζάμπια και Ζιμπάμπουε — συμμετέχουν ή διαπραγματεύονται ΣΟΕΣ με την ΕΕ στο πλαίσιο άλλων περιφερειακών ομάδων, και συγκεκριμένα της Κεντρικής Αφρικής ή της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής.

Ασύμμετρες διατάξεις υπέρ των χωρών της ΚΑΜΑ

Η ΣΟΕΣ προβλέπει ασύμμετρες διατάξεις υπέρ των χωρών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, όπως η εξαίρεση ευαίσθητων προϊόντων από την ελευθέρωση, ευέλικτοι κανόνες καταγωγής, επιπλέον των ειδικών διασφαλίσεων και μέτρων για τη γεωργία, τα τρόφιμα και τις νεοσύστατες βιομηχανίες.

 • Οι χώρες ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ μπορούν να ενεργοποιήσουν πέντε διμερείς διασφαλίσεις και να αυξήσουν τους εισαγωγικούς δασμούς σε περίπτωση που οι εισαγωγές από την ΕΕ αυξηθούν τόσο πολύ ή τόσο γρήγορα που απειλούν να διαταράξουν την εγχώρια παραγωγή
 • σε περίπτωση που η ΕΕ εφαρμόσει μέτρα διασφάλισης βάσει των κανόνων του ΠΟΕ, η ΕΕ προσφέρει στους εταίρους της ΣΟΕΣ με την ΚΑΜΑ μια ανανεώσιμη 5ετή εξαίρεση από την εφαρμογή της, η οποία επιτρέπει στις χώρες ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ να συνεχίσουν τις εξαγωγές τους

Τιμολόγια

 • η ΕΕ παρέχει 100 % αδασμολόγητη και χωρίς ποσοστώσεις πρόσβαση σε όλες τις εισαγωγές που προέρχονται από τη Μποτσουάνα, το Λεσόθο, τη Μοζαμβίκη, τη Ναμίμπια και τη Σουαζιλάνδη. Η πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ είναι μόνιμη, πλήρης και ελεύθερη για όλα τα προϊόντα. Η ΕΕ καταργεί τους τελωνειακούς δασμούς για το 98,7 % των εισαγωγών που προέρχονται από τη Νότια Αφρική, στο πλαίσιο ειδικών ποσοτικών ποσοστώσεων.
 • οι χώρες που συμμετέχουν στην Τελωνειακή Ένωση της Μεσημβρινής Αφρικής (Μποτσουάνα, Λεσόθο, Ναμίμπια, Νότια Αφρική και Εσουατίνι) καταργούν τους τελωνειακούς δασμούς στο 86 % περίπου των εισαγωγών από την ΕΕ. Η Μοζαμβίκη καταργεί τους τελωνειακούς δασμούς στο 74 % των εισαγωγών από την ΕΕ
 • όλοι οι δασμοί παρατίθενται στα παραρτήματα I, II και III της ΣΟΕΣ ΕΕ-ΚΑΜΑ.

 

Χρησιμοποιήστε την επιλογή αναζήτησης του βοηθού μου για να βρείτε τις ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τους δασμούς και τους δασμούς για το συγκεκριμένο προϊόν σας, λαμβάνοντας υπόψη τη χώρα καταγωγής και προορισμού του. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με τις τελωνειακές αρχές της χώρας σας

Κανόνες καταγωγής

Για να δικαιούστε προτιμησιακή μεταχείριση, το προϊόν σας θα πρέπει να πληροί τους κανόνες καταγωγής βάσει της συμφωνίας. Ελέγξτε το «εργαλείο αυτοαξιολόγησης των κανόνων καταγωγής (ROSA)» στο « My Trade Assistant» για να αξιολογήσετε κατά πόσον το προϊόν σας πληροί τους κανόνες καταγωγής και να μάθετε πώς να προετοιμάσετε τα σωστά έγγραφα.

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες καταγωγής και τις διαδικασίες καταγωγής παρέχονται στην παρούσα ενότητα.

Η καταγωγή είναι η «οικονομική εθνικότητα» των εμπορεύσιμων αγαθών. Εάν είστε καινούργιος για το θέμα, μπορείτε να βρείτε μια εισαγωγή στις κύριες έννοιες στην ενότητα «Προϊόντα».

Κανόνες καταγωγής

 

Για να δικαιούστε προτιμησιακή μεταχείριση, το προϊόν σας θα πρέπει να πληροί τους κανόνες καταγωγής βάσει της συμφωνίας. Ελέγξτε το διαδραστικό εργαλείο «Rules of Origin Self Assessment tool (ROSA)» στο « My Trade Assistant» για να αξιολογήσετε κατά πόσον το προϊόν σας πληροί τους κανόνες καταγωγής και να μάθετε πώς να προετοιμάσετε τα σωστά έγγραφα.

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες καταγωγής είναι διαθέσιμες στη συνέχεια.

Πού μπορώ να βρω τους κανόνες καταγωγής;

Οι κανόνες καταγωγής καθορίζονται στο πρωτόκολλο I σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και με τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας (ΕΕ L 250 της 16.9.2016, σ. 1924) της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΚΑΜΑ. Ανατρέξτε επίσης στον οδηγό για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου 1 της ΣΟΕΣ ΚΑΜΑ-ΕΕ.

Το προϊόν μου κατάγεται από την ΕΕ ή από κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ;

Για να μπορεί το προϊόν σας να υπαχθεί στον χαμηλότερο ή μηδενικό προτιμησιακό δασμό στο πλαίσιο της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΚΑΜΑ, ένα προϊόν πρέπει να κατάγεται από την ΕΕ ή από κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ.

Ένα προϊόν θεωρείται καταγωγής ΕΕ ή κράτους ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, εάν είναι

Το προϊόν πρέπει επίσης να πληροί όλες τις άλλες ισχύουσες απαιτήσεις που ορίζονται στο κεφάλαιο (π.χ. ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση, κανόνας μη τροποποίησης). Υπάρχουν επίσης ορισμένες πρόσθετες δυνατότητες ευελιξίας που σας βοηθούν να συμμορφώνεστε με τους ειδικούς κανόνες ανά προϊόν (για παράδειγμα, ανοχή ή σώρευση).

 

Παραδείγματα ειδικών ανά προϊόν κανόνων στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ

 • Ο κανόνας της προστιθέμενης αξίας — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων μη καταγόμενων υλών δεν μπορεί να υπερβαίνει ένα ορισμένο ποσοστό της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος
 • Η αλλαγή της δασμολογικής κατάταξης — η διαδικασία παραγωγής έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή της δασμολογικής κατάταξης μεταξύ των μη καταγόμενων υλών και του τελικού προϊόντος, για παράδειγμα, παραγωγή χαρτιού (κεφάλαιο 48 του Εναρμονισμένου Συστήματος) από μη καταγόμενο χαρτοπολτό (κεφάλαιο 47 του Εναρμονισμένου Συστήματος)
 • Ειδικές εργασίες — απαιτείται ειδική διαδικασία παραγωγής, για παράδειγμα νηματοποίηση ινών για νήματα, οι κανόνες αυτοί χρησιμοποιούνται κυρίως στους τομείς της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης, καθώς και στους χημικούς τομείς
 • Είναι δυνατός ο συνδυασμός αυτών των διαφορετικών κανόνων με τους διαφορετικούς κανόνες που τηρούνται εναλλακτικά ή σε συνδυασμό.

Συμβουλές για τη συμμόρφωσή σας με τους ειδικούς κανόνες ανά προϊόν

Η συμφωνία παρέχει πρόσθετη ευελιξία που σας βοηθά να συμμορφώνεστε με τους ειδικούς κανόνες ανά προϊόν, όπως η ανοχή ή η σώρευση.

Ανοχή
 • στη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΚΑΜΑ, ο κανόνας ανοχής επιτρέπει στον παραγωγό να χρησιμοποιεί μη καταγόμενες ύλες που κανονικά απαγορεύονται από τον ειδικό κανόνα ανά προϊόν έως και 15 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος
 • το όριο αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υπέρβαση οποιουδήποτε ανώτατου ορίου μη καταγόμενων υλών εκφρασμένου σε αξία που αναφέρεται στους κανόνες ανά προϊόν.
 • οι ειδικές ανοχές ισχύουν για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης που κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63 του Εναρμονισμένου Συστήματος, τα οποία περιλαμβάνονται στις σημειώσεις 5 έως 6 του παραρτήματος 1 «Εισαγωγικές σημειώσεις»
Σώρευση

Η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΚΑΜΑ προβλέπει

 • διμερής σώρευση, η οποία επιτρέπει στις ύλες καταγωγής κράτους ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ να προσμετρώνται ως καταγόμενες από την ΕΕ (και αντιστρόφως) όταν χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ενός προϊόντος.
 • πλήρης σώρευση, η οποία επιτρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επεξεργασίες ή μεταποιήσεις που διενεργούνται σε μη καταγόμενες ύλες στην ΕΕ σε κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ (και αντιστρόφως) κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσής σας με τον ειδικό κανόνα ανά προϊόν.
 • διαγώνια σώρευση, η οποία επιτρέπει i) ύλες καταγωγής οποιουδήποτε κράτους ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, άλλου κράτους ΣΟΕΣ της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού ή υπερπόντιας χώρας ή εδάφους της ΕΕ και ii) εργασίες ή μεταποίηση που διενεργούνται στις εν λόγω χώρες, αντίστοιχα, να θεωρούνται καταγόμενες ή ότι έχουν πραγματοποιηθεί σε κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ ή στην ΕΕ, όταν χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ενός προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται ορισμένοι όροι, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών από τις οποίες σωρεύεται η καταγωγή. Η σώρευση αυτή δεν εφαρμόζεται i) στις ύλες ΕΣ 1604 έως 1605 καταγωγής Ειρηνικού και ii) στις ύλες καταγωγής Νότιας Αφρικής που δεν μπορούν να εισαχθούν στην ΕΕ χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις.   
  • Στις 12 Νοεμβρίου 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τον κατάλογο των υλών καταγωγής Νότιας Αφρικής που δεν μπορούν να εισαχθούν στην ΕΕ χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις
  • Από την 1 Οκτωβρίου 2018, οι εξαγωγείς της ΕΕ μπορούν να εφαρμόζουν αυτή τη διαγώνια σώρευση με άλλα κράτη ΣΟΕΣ ΑΚΕ και με τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη της ΕΕ (ΕΕ C 407. 12.11.2018, σ. 8).
  • Τα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ δεν έχουν κοινοποιήσει στην ΕΕ ότι έχουν συνάψει ακόμη συμφωνίες διοικητικής συνεργασίας και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να εφαρμόσουν ακόμη τη σώρευση αυτή.
 • σώρευση όσον αφορά τις ύλες που υπόκεινται σε δασμολογική ατέλειαΜΕΚστην ΕΕ, η οποία επιτρέπει στους εξαγωγείς κράτους ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ να συνυπολογίζουν τις μη καταγόμενες ύλες οι οποίες κατά την εισαγωγή τους στην ΕΕ θα επωφελούνταν από καθεστώς απαλλαγής από δασμούς και ποσοστώσεις στο πλαίσιο των δασμών του μάλλον ευνοούμενου κράτους της ΕΕ, σαν να είναι καταγωγής του εν λόγω κράτους ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, όταν ενσωματώνονται σε προϊόν που παράγεται εκεί, υπό την προϋπόθεση ότι δεν εφαρμόζονται δασμοί αντιντάμπινγκ ή κατά της καταστρατήγησης έναντι των εν λόγω υλών από τη χώρα καταγωγής
 • σώρευση όσον αφορά τις ύλες καταγωγής άλλων χωρών που επωφελούνται από προτιμησιακή αδασμολόγητη και χωρίς ποσοστώσεις πρόσβαση στην ΕΕ, η οποία επιτρέπει στις ύλες καταγωγής χωρών που επωφελούνται από πρόσβαση στην ΕΕ χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις, ώστε οι εν λόγω ύλες να θεωρούνται καταγωγής κράτους ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, εάν χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ενός προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Αυτή η σώρευση δεν εφαρμόζεται επί του παρόντος.
Παρεκκλίσεις

Κατόπιν αιτήματος κράτους ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, θα μπορούσε να χορηγηθεί ειδική παρέκκλιση, υπό ειδικούς όρους, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εφαρμογή πιο χαλαρών κανόνων καταγωγής για συγκεκριμένα προϊόντα καταγωγής συγκεκριμένων χωρών. Επί του παρόντος, δεν ισχύουν ειδικές παρεκκλίσεις.

Άλλες απαιτήσεις

Το προϊόν πρέπει επίσης να πληροί όλες τις άλλες ισχύουσες απαιτήσεις που καθορίζονται στο πρωτόκολλο, όπως η ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση ή ο κανόνας της απευθείας μεταφοράς:

Μεταφορά μέσω τρίτης χώρας: κανόνας απευθείας μεταφοράς

Στη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΚΑΜΑ, τα καταγόμενα προϊόντα πρέπει να μεταφέρονται από την ΕΕ σε κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ (και αντιστρόφως) χωρίς περαιτέρω μεταποίηση σε τρίτη χώρα.

Ορισμένες εργασίες μπορούν να πραγματοποιηθούν σε τρίτη χώρα εάν τα προϊόντα παραμένουν υπό τελωνειακή επιτήρηση, όπως

 • προσθήκη ή επίθεση σημάτων, ετικετών, σφραγίδων ή εγγράφων τεκμηρίωσης για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις ειδικές εγχώριες απαιτήσεις της χώρας εισαγωγής
 • διατήρηση των προϊόντων σε καλή κατάσταση
 • αποθήκευση
 • κατάτμηση παρτίδων

Σε περίπτωση αμφιβολίας, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ζητήσουν από τον διασαφιστή να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία της συμμόρφωσης, τα οποία μπορούν να προσκομιστούν με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένων των συμβατικών εγγράφων μεταφοράς, όπως φορτωτικές ή πραγματικά ή συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία που βασίζονται στη σήμανση ή την αρίθμηση των δεμάτων ή κάθε αποδεικτικό στοιχείο που σχετίζεται με τα ίδια τα εμπορεύματα.

Επιστροφή δασμών

Η επιστροφή δασμών που είχαν προηγουμένως καταβληθεί για μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή προϊόντος που εξάγεται στο πλαίσιο προτιμησιακού δασμού επιτρέπεται βάσει της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΚΑΜΑ.

Διαδικασίες καταγωγής

Οι διαδικασίες καταγωγής που σχετίζονται με την απαίτηση προτιμησιακού δασμολογίου και τον έλεγχο από τις τελωνειακές αρχές καθορίζονται στον τίτλο IV σχετικά με την απόδειξη της καταγωγής και στον τίτλο V σχετικά με τις ρυθμίσεις διοικητικής συνεργασίας.

Πώς να ζητήσετε προτιμησιακό δασμό;

Για να επωφεληθείτε από προτιμησιακή μεταχείριση, πρέπει να προσκομίσετε αποδεικτικό καταγωγής

 • θα χρειαστείτε είτε
 • το πιστοποιητικό καταγωγής εξακολουθεί να ισχύει για 10 μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του.
 • δεν απαιτείται απόδειξη καταγωγής όταν
  • η συνολική αξία των προϊόντων δεν υπερβαίνει τα 500 EUR στην περίπτωση μικρών συσκευασιών, ή
  • 1,200 EUR στην περίπτωση προϊόντων που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών
Πιστοποιητικό κυκλοφορίας των εμπορευμάτων EUR.1
 • υπόδειγμα πιστοποιητικού EUR.1 περιλαμβάνεται στο παράρτημα III και παρέχει οδηγίες για τη συμπλήρωσή του.
 • Τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 εκδίδονται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής
 • ο εξαγωγέας που υποβάλλει αίτηση για το πιστοποιητικό πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλει έγγραφα που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων.
Δήλωση καταγωγής (υπεύθυνη δήλωση του εξαγωγέα)

Οι εξαγωγείς μπορούν να δηλώνουν οι ίδιοι ότι το προϊόν τους κατάγεται από την ΕΕ ή από κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ παρέχοντας δήλωση καταγωγής. Μπορεί να γίνει από

 • εγκεκριμένο εξαγωγέα, ή
 • από οποιονδήποτε εξαγωγέα, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία της αποστολής δεν υπερβαίνει τα 6,000 EUR

 

Εγκεκριμένοι εξαγωγείς

Οι τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής μπορούν να επιτρέπουν σε κάθε εξαγωγέα που πραγματοποιεί συχνές αποστολές προϊόντων βάσει της παρούσας συμφωνίας να συντάσσει δηλώσεις καταγωγής ανεξάρτητα από την αξία των σχετικών προϊόντων.

Ο εξαγωγέας που ζητεί τέτοια άδεια πρέπει να παρέχει στις τελωνειακές αρχές όλες τις αναγκαίες εγγυήσεις για την επαλήθευση του χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων καθώς και της εκπλήρωσης των λοιπών όρων του παρόντος πρωτοκόλλου.

Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ανακαλέσουν το καθεστώς εγκεκριμένου εξαγωγέα σε περίπτωση κατάχρησης.

 

Τι πρέπει να περιέχει η δήλωση καταγωγής;

 • για να συντάξει δήλωση καταγωγής, ο εξαγωγέας θα πρέπει να πληκτρολογήσει, να σφραγίσει ή να εκτυπώσει την ακόλουθη δήλωση (στην κατάλληλη γλώσσα) στο τιμολόγιο, στο δελτίο παράδοσης ή σε άλλο εμπορικό έγγραφο: «Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (τελωνειακή άδεια αριθ.... ) δηλώνει ότι, εκτός εάν αναφέρεται σαφώς διαφορετικά, τα προϊόντα αυτά είναι... προτιμησιακής καταγωγής.»
 • το κείμενο της δήλωσης καταγωγής μπορεί να συνταχθεί σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV. Ενημερωθείτε από τις τελωνειακές αρχές της χώρας σας για τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις που ενδέχεται να έχουν.
 • πρέπει να υπογράψετε ιδιοχείρως τη δήλωση καταγωγής σας. Εάν είστε εγκεκριμένος εξαγωγέας, εξαιρείστε από την απαίτηση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αναλαμβάνετε στις τελωνειακές αρχές σας γραπτή δέσμευση ότι αποδέχεστε πλήρως την ευθύνη για κάθε δήλωση που σας ταυτοποιεί.

Δελτίο

 • η δήλωση καταγωγής μπορεί να συντάσσεται από τον εξαγωγέα κατά την εξαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά ή μετά την εξαγωγή, υπό τον όρο ότι προσκομίζεται στη χώρα εισαγωγής το αργότερο δύο έτη μετά την εισαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά.
 • κατά τη συμπλήρωση δήλωσης καταγωγής, θα πρέπει να είστε έτοιμοι να υποβάλετε έγγραφα που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων σας.

Επαλήθευση καταγωγής

Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επαληθεύουν αν ένα εισαγόμενο προϊόν είναι πράγματι καταγόμενο ή πληροί άλλες απαιτήσεις καταγωγής. Η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΚΑΜΑ βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:

 • ο έλεγχος βασίζεται στη διοικητική συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών αρχών του μέρους εισαγωγής και εξαγωγής
 • οι έλεγχοι της καταγωγής των προϊόντων διενεργούνται από τις τοπικές τελωνειακές αρχές — δεν επιτρέπονται επισκέψεις του συμβαλλόμενου μέρους εισαγωγής στον εξαγωγέα

Οι αρχές του συμβαλλόμενου μέρους εξαγωγής καθορίζουν την καταγωγή και ενημερώνουν σχετικά με τα αποτελέσματα τις αρχές του συμβαλλόμενου μέρους εισαγωγής.

Απαιτήσεις προϊόντων

Τεχνικοί κανόνες και απαιτήσεις

 • μάθετε για τις τεχνικές απαιτήσεις, τους κανόνες και τις διαδικασίες που πρέπει να πληρούν τα εμπορεύματα προκειμένου να εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 • αναζητήστε τους ειδικούς κανόνες και κανονισμούς που ισχύουν για το προϊόν σας και τη χώρα προέλευσής σας στη βάση δεδομένων «Ο εμπορικός βοηθός μου»

Απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας ΥΦΠ

Έγγραφα και διαδικασίες εκτελωνισμού

Για περιγραφή του τρόπου απόδειξης της καταγωγής των προϊόντων σας για την υποβολή αίτησης για προτιμησιακούς δασμούς και των κανόνων σχετικά με την επαλήθευση της καταγωγής από τις τελωνειακές αρχές, ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με τους κανόνες καταγωγής ανωτέρω.

Ενημερωθείτε για άλλα έγγραφα εκτελωνισμού και διαδικασίες που απαιτούνται για την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για πληροφορίες σχετικά με τις τελωνειακές διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής γενικά, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης.

Διανοητική ιδιοκτησία και γεωγραφικές ενδείξεις

Η ΣΟΕΣ περιλαμβάνει διμερές πρωτόκολλο μεταξύ της ΕΕ και της Νότιας Αφρικής για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και για το εμπόριο οίνων και αλκοολούχων ποτών.

 • η ΕΕ προστατεύει περισσότερες από 100 ονομασίες της Νότιας Αφρικής, όπως Rooibos, τη διάσημη έγχυση από τη Νότια Αφρική και πολυάριθμες ονομασίες οίνων όπως Stellenbosch και Paarl
 • Η Νότια Αφρική προστατεύει περισσότερες από 250 ονομασίες της ΕΕ που είναι διάσπαρτες στις κατηγορίες τροφίμων, οίνων και οινοπνευματωδών ποτών

Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι ένας παραγωγός σε άλλη χώρα εκτός της Νότιας Αφρικής δεν μπορεί να διαθέσει στην αγορά τσάι που μεταποιείται από εργοστάσιο από το έδαφός του με την συμβολικά σημαντική ονομασία Rooibos. Το ίδιο ισχύει και για τις παραδοσιακές ονομασίες προϊόντων της ΕΕ.

Εμπόριο υπηρεσιών

Δημόσιες συμβάσεις

Επενδύσεις

Άλλες περιοχές

Ανταγωνισμός

 • η ΕΕ σταμάτησε τις εξαγωγικές επιδοτήσεις για όλα τα προϊόντα που εξάγονται σε χώρες ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ
 • η ΕΕ έχει ελαχιστοποιήσει τα μέτρα με επιπτώσεις που στρεβλώνουν την παραγωγή και το εμπόριο
 • εάν η τοπική βιομηχανία απειλείται λόγω της αύξησης των εισαγωγών από την Ευρώπη, οι ΣΟΕΣ επιτρέπουν την ενεργοποίηση μέτρων για την προστασία των βιομηχανικών τομέων και της νεοσύστατης βιομηχανίας

Επίλυση διαφορών

Στο πλαίσιο της ΣΟΕΣ με την ΚΑΜΑ, οι διαφορές επιλύονται μέσω διαβούλευσης ή διαμεσολάβησης και, τελικά, μέσω διαιτησίας. Μετά από διαδικασία διαιτησίας, το μέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθεί με την απόφαση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, το άλλο μέρος έχει δικαίωμα αποζημίωσης ή του επιτρέπεται να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα, όπως η αύξηση των δασμών.

Βιώσιμη ανάπτυξη

Η ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ βασίζεται ρητά στα «ουσιώδη και θεμελιώδη» στοιχεία που ορίζονται στη συμφωνία του Κοτονού, δηλαδή τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις δημοκρατικές αρχές, το κράτος δικαίου και τη χρηστή διακυβέρνηση. Ως εκ τούτου, η συμφωνία περιέχει μια από τις ισχυρότερες εκφράσεις για τα δικαιώματα και τη βιώσιμη ανάπτυξη που είναι διαθέσιμες στις συμφωνίες της ΕΕ.

 • η «ρήτρα μη εκτέλεσης» σημαίνει ότι «κατάλληλα μέτρα» (όπως ορίζονται στη συμφωνία του Κοτονού) μπορούν να ληφθούν σε περίπτωση που ένα μέρος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά τα ουσιώδη στοιχεία. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την αναστολή των εμπορικών οφελών.
 • τα κοινά θεσμικά όργανα ΣΟΕΣ είναι επιφορτισμένα με το καθήκον της παρακολούθησης και της αξιολόγησης του αντικτύπου της εφαρμογής των ΣΟΕΣ στη βιώσιμη ανάπτυξη των μερών. Σύμφωνα με τη συμφωνία του Κοτονού, υπάρχει σαφής ρόλος για την κοινωνία των πολιτών και τα μέλη του κοινοβουλίου.

Περιφερειακή ένταξη

Η ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ αφορά τόσο το εμπόριο μεταξύ των χωρών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ όσο και το εμπόριο με την ΕΕ.

 • οι κανόνες καταγωγής της ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ στηρίζουν την ανάπτυξη νέων αλυσίδων αξίας στην περιοχή. Οι διατάξεις περί συσσώρευσης επιτρέπουν την εφαρμογή μειωμένων δασμών στα σύνορα της ΕΕ για τους καρπούς που συγκομίζονται σε μια χώρα της περιοχής και στη συνέχεια διατηρούνται και κονσερβοποιούνται σε άλλη χώρα. Αυτό το είδος ευέλικτων κανόνων καταγωγής ωφελεί τις επιχειρήσεις στους τομείς των γεωργικών προϊόντων διατροφής, της αλιείας και της βιομηχανίας.
 • η ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ εναρμονίζει τους δασμούς της τελωνειακής ένωσης της Μεσημβρινής Αφρικής που επιβάλλονται στις εισαγωγές καταγωγής ΕΕ και, κατά συνέπεια, βελτιώνει τη λειτουργία της τελωνειακής ένωσης. Με τον τρόπο αυτό, η ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ ενισχύει την περιφερειακή ολοκλήρωση
 • κάθε κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ έχει συμφωνήσει ότι κάθε πλεονέκτημα που έχει χορηγήσει στην ΕΕ επεκτείνεται και στα άλλα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ.

Ανάπτυξη ικανοτήτων και τεχνική βοήθεια

Η ΕΕ παρέχει βοήθεια για το εμπόριο τεχνικής βοήθειας. Αυτό βοηθά τις χώρες να προσαρμόσουν τις τελωνειακές τους διαδικασίες και να μειώσουν τη γραφειοκρατία. Για εσάς, αυτό σημαίνει μικρότερη ταλαιπωρία στις συναλλαγές με τα τελωνεία.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και έγγραφα

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις