ΣΟΕΣ ΚΑΜΑ — Κοινότητα για την Ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής

Η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) ΕΕ-ΚΑΜΑ διευκολύνει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις από τις δύο περιφέρειες να επενδύουν και να συναλλάσσονται μεταξύ τους, καθώς και να προωθούν την ανάπτυξη σε ολόκληρη τη Μεσημβρινή Αφρική. Μάθετε πώς η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης της ΕΕ με πέντε κράτη της ΚΑΜΑ μπορεί να ωφελήσει το εμπόριό σας.

Η συμφωνία με μια ματιά

Η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης(ΣΟΕΣ) μεταξύ της Κοινότητας για την Ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής (ΚΑΜΑ ) που περιλαμβάνει τη Μποτσουάνα, το Λεσόθο, τη Μοζαμβίκη, τη Ναμίμπια, τη Νότια Αφρική και το Εσουατίνι (πρώην Σουαζιλάνδη) υπέγραψε τη συμφωνία ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ στις 10 Ιουνίου 2016. Η ΣΟΕΣ τέθηκε προσωρινά σε ισχύ την 10 Οκτωβρίου 2016, με τη Μοζαμβίκη να την εφαρμόζει προσωρινά από την 4 Φεβρουαρίου 2018.

Η ΣΟΕΣ με την ΚΑΜΑ είναι μια εμπορική συμφωνία με επίκεντρο την ανάπτυξη, η οποία παρέχει ασύμμετρη πρόσβαση στους εταίρους της ομάδας ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ. Μπορούν να προστατεύσουν τα ευαίσθητα προϊόντα από την πλήρη ελευθέρωση και να αναπτύξουν διασφαλίσεις όταν οι εισαγωγές από την ΕΕ αυξάνονται υπερβολικά γρήγορα. Ένα κεφάλαιο για τη συνεργασία προσδιορίζει τους τομείς που συνδέονται με το εμπόριο και μπορούν να επωφεληθούν από τη χρηματοδότηση. Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης ένα κεφάλαιο για την αειφόρο ανάπτυξη, το οποίο καλύπτει κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα.

Όσον αφορά το εμπόριο αγαθών, η νέα πρόσβαση στην αγορά περιλαμβάνει καλύτερους όρους εμπορίου κυρίως στους τομείς της γεωργίας και της αλιείας, μεταξύ άλλων για τον οίνο, τη ζάχαρη, τα αλιευτικά προϊόντα, τα άνθη και τα κονσερβοποιημένα φρούτα. Από την πλευρά της, η ΕΕ θα αποκτήσει ουσιαστική νέα πρόσβαση στην αγορά της Τελωνειακής Ένωσης της Μεσημβρινής Αφρικής (τα προϊόντα περιλαμβάνουν το σιτάρι, το κριθάρι, το τυρί, τα προϊόντα με βάση το κρέας και το βούτυρο).

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΧΩΡΕΣ

 • Μποτσουάνα
 • Λεσότο
 • Μοζαμβίκη
 • ΝΑΜΙΜΠΙΑ
 • Νότια Αφρική
 • Εσουατίνι (Σουαζιλάνδη)

Τα άλλα έξι μέλη της Κοινότητας για την Ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής — η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Μαδαγασκάρη, το Μαλάουι, ο Μαυρίκιος, η Ζάμπια και η Ζιμπάμπουε — συμμετέχουν ή διαπραγματεύονται ΣΟΕΣ με την ΕΕ στο πλαίσιο άλλων περιφερειακών ομάδων, συγκεκριμένα της Κεντρικής Αφρικής ή της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής.

Ασύμμετρες διατάξεις υπέρ των χωρών της ΚΑΜΑ

Η ΣΟΕΣ προβλέπει ασύμμετρες διατάξεις υπέρ των χωρών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, όπως ο αποκλεισμός ευαίσθητων προϊόντων από την ελευθέρωση, ευέλικτων κανόνων καταγωγής, επιπλέον των ειδικών διασφαλίσεων και μέτρων για τη γεωργία, τα τρόφιμα και τις νεοσύστατες βιομηχανίες.

 • Οι χώρες ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ μπορούν να ενεργοποιήσουν πέντε διμερείς διασφαλίσεις και να αυξήσουν τους εισαγωγικούς δασμούς σε περίπτωση που οι εισαγωγές από την ΕΕ αυξηθούν τόσο πολύ ή γρήγορα που απειλούν να διαταράξουν την εγχώρια παραγωγή
 • σε περίπτωση που η ΕΕ εφαρμόσει μια διασφάλιση βάσει των κανόνων του ΠΟΕ, η ΕΕ προσφέρει στους εταίρους της ΣΟΕΣ με την ΚΑΜΑ μια ανανεώσιμη 5ετή εξαίρεση από την εφαρμογή της, επιτρέποντας στις χώρες ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ να συνεχίσουν τις εξαγωγές τους.

Δασμοί

 • η ΕΕ παρέχει 100 % αδασμολόγητη και χωρίς ποσοστώσεις πρόσβαση σε όλες τις εισαγωγές που προέρχονται από τη Μποτσουάνα, το Λεσόθο, τη Μοζαμβίκη, τη Ναμίμπια και τη Σουαζιλάνδη. Η πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ είναι μόνιμη, πλήρης και ελεύθερη για όλα τα προϊόντα. Η ΕΕ καταργεί τους τελωνειακούς δασμούς για το 98,7 % των εισαγωγών που προέρχονται από τη Νότια Αφρική, στο πλαίσιο ειδικών ποσοτικών ποσοστώσεων.
 • οι χώρες που συμμετέχουν στην τελωνειακή ένωση της Μεσημβρινής Αφρικής (Μποτσουάνα, Λεσόθο, Ναμίμπια, Νότια Αφρική και Εσουατίνι) καταργούν τους τελωνειακούς δασμούς για το 86 % περίπου των εισαγωγών από την ΕΕ. Η Μοζαμβίκη καταργεί τους τελωνειακούς δασμούς για το 74 % των εισαγωγών από την ΕΕ
 • Όλοι οι δασμοί περιλαμβάνονται στα παραρτήματα I, II και III της ΣΟΕΣ ΕΕ-ΚΑΜΑ.

 

Χρησιμοποιήστε την επιλογή αναζήτησης του βοηθού μου για να βρείτε ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τους δασμούς και τους δασμούς για το συγκεκριμένο προϊόν σας, λαμβάνοντας υπόψη τη χώρα καταγωγής και προορισμού του. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με τις τελωνειακές αρχές σας

Κανόνες καταγωγής

Το παρόν τμήμα παρουσιάζει τους βασικούς κανόνες καταγωγής και τις διαδικασίες καταγωγής της εμπορικής συμφωνίας.

Η καταγωγή είναι η «οικονομική ιθαγένεια» των εμπορεύσιμων αγαθών. Εάν είστε καινούργιος για το θέμα, μπορείτε να βρείτε μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες στην ενότητα «Εμπορεύματα».

Κανόνες καταγωγής

Για να υπαχθούν στο προτιμησιακό συντελεστή, το προϊόν σας πρέπει να συμμορφώνεται με ορισμένους κανόνες που αποδεικνύουν την καταγωγή του.

Πού μπορώ να βρω τους κανόνες καταγωγής;

Οι κανόνες καταγωγής καθορίζονται στο πρωτόκολλο I σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και με τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας (ΕΕ L 250 της 16.9.2016, σ. 1924) της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ — ΚΑΜΑ. Συμβουλευτείτε επίσης τον οδηγό για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου 1 της ΣΟΕΣ ΚΑΜΑ-ΕΕ.

Το προϊόν μου κατάγεται από την ΕΕ ή από κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ;

Για να μπορεί το προϊόν σας να τύχει χαμηλότερου ή μηδενικού προτιμησιακού δασμού βάσει της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΚΑΜΑ, ένα προϊόν πρέπει να κατάγεται από την ΕΕ ή από κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ.

Ένα προϊόν θεωρείται ότι κατάγεται από την ΕΕ ή από κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, εάν

Το προϊόν πρέπει επίσης να πληροί όλες τις άλλες εφαρμοστέες απαιτήσεις που καθορίζονται στο κεφάλαιο (για παράδειγμα, ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση, κανόνας μη τροποποίησης). Υπάρχουν επίσης ορισμένες πρόσθετες δυνατότητες ευελιξίας που θα σας βοηθήσουν να συμμορφωθείτε με τους ειδικούς κανόνες για κάθε προϊόν (για παράδειγμα ανοχή ή σώρευση).

 

Παραδείγματα ειδικών κανόνων ανά προϊόν στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ

 • Ο κανόνας προστιθέμενης αξίας — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων μη καταγόμενων υλών δεν μπορεί να υπερβαίνει ένα ορισμένο ποσοστό της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος
 • Η αλλαγή της δασμολογικής κατάταξης — η διαδικασία παραγωγής συνεπάγεται αλλαγή της δασμολογικής κατάταξης μεταξύ των μη καταγόμενων υλών και του τελικού προϊόντος, για παράδειγμα, παραγωγή χαρτιού (Εναρμονισμένο Σύστημα Κεφάλαιο 48) από μη καταγόμενο χαρτοπολτό (Εναρμονισμένο Σύστημα Κεφάλαιο 47)
 • Ειδικές εργασίες — απαιτείται ειδική διαδικασία παραγωγής, για παράδειγμα νηματοποίηση ινών για νήματα· οι κανόνες αυτοί χρησιμοποιούνται κυρίως στους τομείς της κλωστοϋφαντουργίας και των ειδών ένδυσης και των χημικών προϊόντων.
 • Ο συνδυασμός αυτών των διαφορετικών κανόνων είναι δυνατός και οι διαφορετικοί κανόνες τηρούνται εναλλακτικά ή σε συνδυασμό

 

Μπορείτε να βρείτε τους ειδικούς κανόνες για το προϊόν σας στον βοηθό μου για το εμπόριο.

Συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να συμμορφωθείτε με τους ειδικούς κανόνες για κάθε προϊόν

Η συμφωνία παρέχει πρόσθετη ευελιξία που θα σας βοηθήσει να συμμορφωθείτε με τους ειδικούς κανόνες για κάθε προϊόν, όπως η ανοχή ή η σώρευση.

Ανοχή
 • στη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΚΑΜΑ, ο κανόνας ανοχής επιτρέπει στον παραγωγό να χρησιμοποιεί μη καταγόμενες ύλες που κανονικά απαγορεύονται από τον ειδικό κανόνα προϊόντος έως το 15 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος.
 • το εν λόγω όριο ανοχής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υπέρβαση οποιουδήποτε ορίου μέγιστων μη καταγόμενων υλών εκφρασμένων σε αξία που περιλαμβάνεται στους ειδικούς κανόνες για κάθε προϊόν.
 • Ειδικές ανοχές ισχύουν για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης που κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63 του Εναρμονισμένου Συστήματος, τα οποία περιλαμβάνονται στις σημειώσεις 5 έως 6 του παραρτήματος 1 «Εισαγωγικές σημειώσεις»
Σώρευση

Η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΚΑΜΑ προβλέπει

 • Διμερής σώρευση, η οποία επιτρέπει να θεωρούνται ύλες καταγωγής κράτουςΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ ως καταγωγής ΕΕ (και αντιστρόφως) όταν χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ενός προϊόντος.
 • Πλήρης σώρευση, η οποία επιτρέπει να λαμβάνεται υπόψη η επεξεργασία ή η μεταποίηση που πραγματοποιείται σε μη καταγόμενες ύλες στην ΕΕ, σε κράτοςΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ (και αντιστρόφως) κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσής σας με τον κανόνα για το συγκεκριμένο προϊόν.
 • Διαγώνια σώρευση, η οποία επιτρέπει i) ύλες καταγωγής οποιουδήποτε κράτουςΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, άλλου κράτους ΣΟΕΣ της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού ή υπερπόντιας χώρας ή εδάφους της ΕΕ και ii) εργασίες ή μεταποιήσεις που πραγματοποιούνται στις εν λόγω χώρες, να θεωρούνται αντίστοιχα καταγόμενες ή ότι έχουν πραγματοποιηθεί σε κράτοςΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ ή στην ΕΕ, όταν χρησιμοποιούνται για την κατασκευή προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων συμφωνιών διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών από τις οποίες είναι σωρευμένη η καταγωγή. Η σώρευση αυτή δεν ισχύει για i) ύλες ΕΣ 1604 έως 1605 καταγωγής Ειρηνικού και ii) ύλες καταγωγής Νότιας Αφρικής που δεν μπορούν να εισαχθούν στην ΕΕ χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις.
 • Σώρευση όσον αφορά τις ύλες που υπόκεινται σε δασμολογική ατέλειαΜΕΚστην ΕΕ, η οποία επιτρέπει στους εξαγωγείς σε κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ να προσμετρούν μη καταγόμενες ύλες οι οποίες κατά την εισαγωγή τους στην ΕΕ θα επωφελούνταν από δασμολογική ατέλεια και άνευ ποσοστώσεων βάσει των δασμών του μάλλον ευνοούμενου κράτους της ΕΕ, σαν να κατάγονται από το εν λόγω κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, όταν ενσωματώνονται σε προϊόν που παράγεται εκεί, υπό την προϋπόθεση ότι δεν εφαρμόζονται δασμοί αντιντάμπινγκ ή κατά της καταστρατήγησης έναντι αυτών των υλών από τη χώρα καταγωγής
 • Σώρευση όσον αφορά ύλες καταγωγής άλλων χωρών που επωφελούνται από προτιμησιακή πρόσβαση χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις στην ΕΕ, η οποία επιτρέπει στις ύλες καταγωγής χωρών που επωφελούνται από την αδασμολόγητη και χωρίς ποσοστώσεις πρόσβαση στην ΕΕ για τις εν λόγω ύλες να θεωρούνται καταγωγής κράτουςΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, εάν χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ενός προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Η σώρευση αυτή δεν εφαρμόζεται επί του παρόντος.
Παρεκκλίσεις

Κατόπιν αιτήματος κράτουςΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, θα μπορούσε να χορηγηθεί ειδική παρέκκλιση, υπό ειδικούς όρους, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εφαρμογή ελαστικότερων κανόνων καταγωγής για συγκεκριμένα προϊόντα καταγωγής συγκεκριμένων χωρών. Επί του παρόντος, δεν ισχύουν ειδικές παρεκκλίσεις.

Άλλες απαιτήσεις

Το προϊόν πρέπει επίσης να πληροί όλες τις άλλες εφαρμοστέες απαιτήσεις που καθορίζονται στο πρωτόκολλο, όπως η ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση ή ο κανόνας της απευθείας μεταφοράς:

Μεταφορά μέσω τρίτης χώρας: κανόνας απευθείας μεταφοράς

Στη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΚΑΜΑ, τα προϊόντα καταγωγής πρέπει να μεταφέρονται από την ΕΕ σε κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ (και αντιστρόφως) χωρίς περαιτέρω επεξεργασία σε τρίτη χώρα.

Ορισμένες πράξεις μπορούν να πραγματοποιηθούν σε τρίτη χώρα εάν τα προϊόντα παραμένουν υπό τελωνειακή επιτήρηση, όπως

 • προσθήκη ή τοποθέτηση σημάτων, ετικετών, σφραγίδων ή εγγράφων για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις ειδικές εγχώριες απαιτήσεις της χώρας εισαγωγής
 • διατήρηση των προϊόντων σε καλή κατάσταση
 • αποθήκευση
 • ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ των ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Σε περίπτωση αμφιβολίας, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ζητήσουν από τον διασαφιστή να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία συμμόρφωσης, τα οποία μπορεί να παρέχονται με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένων των συμβατικών εγγράφων μεταφοράς, όπως φορτωτικές ή πραγματικά ή συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία που βασίζονται στη σήμανση ή την αρίθμηση δεμάτων ή οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο σχετίζεται με τα ίδια τα εμπορεύματα.

Επιστροφή δασμών

Η επιστροφή δασμών που έχουν καταβληθεί προηγουμένως για μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή προϊόντος εξαγόμενου στο πλαίσιο προτιμησιακού δασμού επιτρέπεται βάσει της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΚΑΜΑ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Οι διαδικασίες καταγωγής που αφορούν τη διεκδίκηση προτιμησιακού δασμολογίου και τον έλεγχο από τις τελωνειακές αρχές καθορίζονται στον τίτλο IV σχετικά με την απόδειξη της καταγωγής και στον τίτλο V σχετικά με τις ρυθμίσεις διοικητικής συνεργασίας.

Πώς μπορεί να ζητηθεί προτιμησιακό τιμολόγιο;

Για να τύχετε προτιμησιακής μεταχείρισης, πρέπει να προσκομίσετε απόδειξη καταγωγής

Πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1
 • υπόδειγμα πιστοποιητικού EUR.1 περιλαμβάνεται στο παράρτημα III και παρέχει οδηγίες για τη συμπλήρωσή του.
 • Τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 εκδίδονται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής
 • ο εξαγωγέας που υποβάλλει αίτηση για πιστοποιητικό πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσει έγγραφα που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων.
Δήλωση τόπου καταγωγής (υπεύθυνη δήλωση του εξαγωγέα)

Οι εξαγωγείς μπορούν να δηλώσουν ότι το προϊόν τους κατάγεται από την ΕΕ ή από κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ με την υποβολή δήλωσης καταγωγής. Μπορεί να γίνει από

 • εγκεκριμένο εξαγωγέα, ή
 • από οποιονδήποτε εξαγωγέα, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία της αποστολής δεν υπερβαίνει τα 6,000 EUR

 

Εγκεκριμένοι εξαγωγείς

Οι τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής μπορούν να επιτρέπουν σε κάθε εξαγωγέα που πραγματοποιεί συχνές αποστολές προϊόντων βάσει της παρούσας συμφωνίας να συντάσσει δηλώσεις καταγωγής ανεξάρτητα από την αξία των σχετικών προϊόντων.

Ο εξαγωγέας που ζητεί την εν λόγω άδεια πρέπει να παρέχει στις τελωνειακές αρχές όλες τις αναγκαίες εγγυήσεις για την επαλήθευση του χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων, καθώς και της εκπλήρωσης των λοιπών απαιτήσεων του παρόντος πρωτοκόλλου.

Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ανακαλέσουν το καθεστώς εγκεκριμένου εξαγωγέα σε περίπτωση κατάχρησης.

 

Τι πρέπει να περιέχει η δήλωση καταγωγής;

 • για να συντάξει δήλωση καταγωγής, ο εξαγωγέας πρέπει να επιθέτει το είδος, τη σφραγίδα ή την εκτύπωση της ακόλουθης δήλωσης (στην κατάλληλη γλώσσα) στο τιμολόγιο, στο δελτίο παράδοσης ή σε άλλο εμπορικό έγγραφο:«Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου αριθ.... ) δηλώνει ότι, εκτός εάν αναφέρεται σαφώς διαφορετικά, τα προϊόντα αυτά είναι... προτιμησιακής καταγωγής.»
 • Το κείμενο της δήλωσης καταγωγής μπορεί να συνταχθεί σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και παρατίθεται στο παράρτημα IV. Ενημερωθείτε από τις τελωνειακές αρχές της χώρας σας για τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις.
 • πρέπει να υπογράψετε ιδιοχείρως τη δήλωση καταγωγής σας. Εάν είστε εγκεκριμένος εξαγωγέας, απαλλάσσεστε από την απαίτηση αυτή, υπό τον όρο ότι αναλαμβάνετε γραπτή δέσμευση στις τελωνειακές αρχές της χώρας σας ότι αποδέχεστε πλήρως την ευθύνη για κάθε δήλωση στην οποία εντοπίζεστε.

Υποβολή

 • δήλωση καταγωγής μπορεί να υποβληθεί από τον εξαγωγέα κατά την εξαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά ή μετά την εξαγωγή, υπό τον όρο ότι προσκομίζεται στη χώρα εισαγωγής το αργότερο δύο έτη μετά την εισαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά.
 • κατά τη συμπλήρωση της δήλωσης καταγωγής, θα πρέπει να είστε έτοιμοι να υποβάλετε έγγραφα που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων σας

Επαλήθευση της καταγωγής

Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επαληθεύουν αν ένα εισαγόμενο προϊόν είναι πράγματι καταγόμενο ή πληροί άλλες απαιτήσεις καταγωγής. Η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΚΑΜΑ βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:

 • η επαλήθευση βασίζεται στη διοικητική συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών αρχών του εισάγοντος και του εξάγοντος μέρους
 • οι έλεγχοι της καταγωγής των προϊόντων διενεργούνται από τα τοπικά τελωνεία — δεν επιτρέπονται επισκέψεις του εισάγοντος μέρους στον εξαγωγέα

Οι αρχές του μέρους εξαγωγής προσδιορίζουν την καταγωγή και ενημερώνουν σχετικά με τα αποτελέσματα τις αρχές του μέρους εισαγωγής.

Απαιτήσεις προϊόντων

Τεχνικοί κανόνες και απαιτήσεις

 • ενημέρωση σχετικά με τις τεχνικές απαιτήσεις, τους κανόνες και τις διαδικασίες που πρέπει να πληρούν τα εμπορεύματα για να εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Αναζήτηση των ειδικών κανόνων και κανονισμών που ισχύουν για το προϊόν σας και τη χώρα προέλευσής του στη βάση δεδομένων My Trade Assistant

Υγειονομικές και υγειονομικές απαιτήσεις

Έγγραφα και διαδικασίες εκτελωνισμού

Για περιγραφή του τρόπου με τον οποίο μπορείτε να αποδείξετε την καταγωγή των προϊόντων σας για να ζητήσετε προτιμησιακούς δασμούς και κανόνες σχετικά με τον έλεγχο της καταγωγής από τις τελωνειακές αρχές, ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με τους κανόνες καταγωγής ανωτέρω.

Ενημερωθείτε για άλλα έγγραφα εκτελωνισμού και διαδικασίες που απαιτούνται για την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για πληροφορίες σχετικά με τις τελωνειακές διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής εν γένει, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης.

Διανοητική ιδιοκτησία και γεωγραφικές ενδείξεις

Η ΣΟΕΣ περιλαμβάνει διμερές πρωτόκολλο μεταξύ της ΕΕ και της Νότιας Αφρικής σχετικά με την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και το εμπόριο οίνων και αλκοολούχων ποτών.

 • η ΕΕ προστατεύει περισσότερες από 100 νοτιοαφρικανικές ονομασίες, όπως το Rooibos, η διάσημη έγχυση από τη Νότια Αφρική και πολυάριθμες ονομασίες οίνων όπως Stellenbosch και Paarl
 • Νότια Αφρική, προστατεύει περισσότερες από 250 ονομασίες της ΕΕ που είναι διάσπαρτες στις κατηγορίες τροφίμων, οίνων και οινοπνευματωδών ποτών

Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι ένας παραγωγός σε χώρα άλλη από τη Νότια Αφρική δεν μπορεί να διαθέσει στην αγορά τσάι επεξεργασμένο από μονάδα της επικράτειάς του με τη συμβολικά σημαντική ονομασία Rooibos. Το ίδιο ισχύει και για τις παραδοσιακές ονομασίες προϊόντων της ΕΕ.

Εμπόριο υπηρεσιών

Δημόσιες συμβάσεις

Επένδυση

Άλλοι τομείς

Ανταγωνισμός

 • η ΕΕ σταμάτησε τις εξαγωγικές επιδοτήσεις για όλα τα προϊόντα που εξάγονται στις χώρες ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ
 • η ΕΕ έχει ελαχιστοποιήσει τα μέτρα που έχουν επιπτώσεις στην παραγωγή και τις στρεβλώσεις του εμπορίου
 • εάν απειληθεί η τοπική βιομηχανία λόγω της αύξησης των εισαγωγών από την Ευρώπη, οι ΣΟΕΣ επιτρέπουν την ενεργοποίηση μέτρων για την προστασία των βιομηχανικών κλάδων και της νεοσύστατης βιομηχανίας.

Διευθέτηση διαφορών

Στο πλαίσιο της ΣΟΕΣ με την ΚΑΜΑ, οι διαφορές επιλύονται μέσω διαβούλευσης ή διαμεσολάβησης και, σε τελική ανάλυση, μέσω διαιτησίας. Μετά τη διαδικασία διαιτησίας, το μέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθεί με την απόφαση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, το άλλο μέρος έχει δικαίωμα αποζημίωσης ή του επιτρέπεται να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα, όπως η αύξηση των δασμών.

Βιώσιμη ανάπτυξη

Η ΣΟΕΣ με την ΚΑΜΑ βασίζεται ρητά στα «ουσιώδη και θεμελιώδη» στοιχεία που ορίζονται στη συμφωνία του Κοτονού, δηλαδή τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις δημοκρατικές αρχές, το κράτος δικαίου και τη χρηστή διακυβέρνηση. Ως εκ τούτου, η συμφωνία περιέχει μια από τις ισχυρότερες εκφράσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τη βιώσιμη ανάπτυξη που είναι διαθέσιμες στις συμφωνίες της ΕΕ.

 • η «ρήτρα μη εκτέλεσης» σημαίνει ότι «κατάλληλα μέτρα» (όπως ορίζονται στη συμφωνία του Κοτονού) μπορούν να ληφθούν εάν κάποιο μέρος αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά τα ουσιώδη στοιχεία. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την αναστολή των εμπορικών οφελών.
 • τα κοινά όργανα ΣΟΕΣ είναι επιφορτισμένα με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του αντικτύπου της εφαρμογής των ΣΟΕΣ στη βιώσιμη ανάπτυξη των συμβαλλόμενων μερών. Σύμφωνα με τη συμφωνία του Κοτονού, ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών και των μελών του κοινοβουλίου είναι σαφής.

Περιφερειακή ένταξη

Η ΣΟΕΣ με την ΚΑΜΑ αφορά τόσο το εμπόριο μεταξύ των χωρών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ όσο και το εμπόριο με την ΕΕ.

 • οι κανόνες καταγωγής της ΣΟΕΣ με την ΚΑΜΑ στηρίζουν την ανάπτυξη νέων αλυσίδων αξίας στην περιοχή. Οι διατάξεις περί σωρεύσεως επιτρέπουν την εφαρμογή εκπτώσεων στα σύνορα της ΕΕ για τους καρπούς που συγκομίζονται σε μια χώρα της περιοχής και στη συνέχεια διατηρούνται και κονσερβοποιούνται σε άλλη χώρα. Αυτού του είδους οι ευέλικτοι κανόνες καταγωγής ωφελούν τις εταιρείες στους τομείς των γεωργικών προϊόντων διατροφής, της αλιείας και της βιομηχανίας.
 • η ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ εναρμονίζει τους δασμούς της Τελωνειακής Ένωσης της Μεσημβρινής Αφρικής που επιβάλλονται στις εισαγωγές καταγωγής ΕΕ και, κατά συνέπεια, βελτιώνει τη λειτουργία της τελωνειακής ένωσης. Με τον τρόπο αυτό, η ΣΟΕΣ με την ΚΑΜΑ ενισχύει την περιφερειακή ολοκλήρωση
 • κάθε κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ έχει συμφωνήσει ότι κάθε πλεονέκτημα που έχει χορηγήσει στην ΕΕ επεκτείνεται και στα άλλα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ.

Ανάπτυξη ικανοτήτων και τεχνική βοήθεια

Η ΕΕ παρέχει τεχνική βοήθεια για το εμπόριο. Αυτό βοηθά τις χώρες να προσαρμόσουν τις τελωνειακές διαδικασίες τους και να μειώσουν τη γραφειοκρατία. Για εσάς, αυτό σημαίνει λιγότερη ταλαιπωρία όταν συναλλάσσεται με τα τελωνεία.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και έγγραφα

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις