Trgovinski sporazumi EU-a na tržištima Access2Markets

Trgovinski sporazumi EU-a na tržištima Access2Markets

Imati koristi od nižih carina i drugih prednosti koje vam nude povlašteni trgovinski sporazumi EUa!

EU ima više od sedamdeset trgovinskih sporazuma sa zemljama diljem svijeta

Provjera:

Ti sporazumi obuhvaćaju gotovo dvije petine ukupne trgovine EU-a s drugim zemljama. U okviru njih poduzeća iz EU-a i partnerskih zemalja imaju povoljnije uvjete od onih koji se nude u okviru WTO-a.

Koristi od tih sporazuma uključuju:

 • niže ili nulte tarife
 • jednostavniji i brži carinski postupci
 • priznavanje certifikata o proizvodima
 • mobilnost osoblja
 • pristup javnim natječajima
 • bolja zaštita vaših prava intelektualnog vlasništva

Što biste trebali znati o koristima

 • vaše se povlastice razlikuju od sporazuma do sporazuma i ovise o proizvodu/sektoru
 • nisu sve naknade automatske – na primjer, u sektoru robe
  • dokazivanje gdje se vaš proizvod proizvodi
  • ispunjavanje carinskih obrazaca
  • registrirajte se u sustavu REX EU-a ili kao ovlašteni izvoznik
  • imati dozvolu za pružanje usluga
  • imati potvrde o sigurnosti za svoj proizvod
  • prijavite se za zaštitu intelektualnog vlasništva
 • Još uvijek možete naići na prepreke, ali trgovinski sporazum EU-a može nam olakšati njihovo uklanjanje — recite nam ako mislite da se suočavate s trgovinskom barijerom pri izvozu iz EU-a.
 • Poduzeća ili pojedinci ne mogu provoditi trgovinske sporazume na sudu. Međutim, EU i partnerske zemlje zakonski su obvezni provoditi ih.Ako to nije slučaj, druga stranka u većini slučajeva može aktivirati mehanizam za rješavanje sporova.

Poglavlja o malim i srednjim poduzećima (MSP-ovi) u trgovinskim sporazumima

Svi novi trgovinski sporazumi sadržavat će poglavlje o MSP-ovima ako se partnerska zemlja s time složi. Time bi se omogućila bolja razmjena informacija o pitanjima pristupa tržištu, kao i plodonosna suradnja između Komisije i partnerske zemlje u rješavanju pitanja povezanih s MSP-ovima u okviru trgovinskog sporazuma.

Osim toga, 26. rujna 2018. Zajednički odbor Sveobuhvatnog gospodarskog i trgovinskog sporazuma EU-a i Kanade (CETA) dogovorio se u posebnoj preporuci za MSP-ove da svaka stranka MSP-ovima druge stranke na internetu pruža informacije o CETA-i i pristupu tržištu te da kontaktna točka za MSP-ove na obje strane surađuje u rješavanju specifičnih pitanja MSP-ova.

Što nudi Access2Markets?

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice