Cła wyrównawcze na towary subsydiowane

Jeśli Państwa przedsiębiorstwo rozważa eksport, w tej sekcji można dowiedzieć się, jakie cła przywozowe i inne koszty możesz ponieść. Nie zawiera on informacji dotyczących konkretnego produktu. W tym celu należy skorzystać z funkcji wyszukiwania produktu.

Oprócz ceł antydumpingowych środki antysubsydyjne mogą mieć zastosowanie do Państwa produktu. Są one również nazywane środkami wyrównawczymi. Kompensują one skutki nieuczciwego subsydium ze strony partnera handlowego.

Środki wyrównawcze mogą składać się z różnych narzędzi, ale zazwyczaj obejmują zwiększone cła. Środek wyrównawczy może składać się z dodatkowego cła ad valorem lub cła specyficznego. Może ona być stosowana w formie minimalnej ceny importowej lub może obejmować „zobowiązanie cenowe”, w przypadku gdy eksporter zobowiązuje się do sprzedaży produktu powyżej ceny minimalnej.

Informacje na temat unijnych przepisów i środków antysubsydyjnych

Informacje na temat wszystkich zakończonych i trwających dochodzeń antysubsydyjnych w UE

Udostępnij tę stronę: