Cła wyrównawcze na subsydiowane towary

Jeżeli Państwa przedsiębiorstwo rozważa wywóz, w tej sekcji można dowiedzieć się, jakie należności celne przywozowe i inne koszty mogą zostać poniesione. Nie podaje on informacji dotyczących poszczególnych produktów. W tym celu należy skorzystać z funkcji wyszukiwania produktu.

Poza cłami antydumpingowymi, środki antysubsydyjne mogą mieć zastosowanie do Państwa produktu. Środki te zwane są również środkami wyrównawczymi. Równoważą one skutki nieuczciwej dotacji udzielonej przez partnera handlowego.

Środki wyrównawcze mogą składać się z różnych narzędzi, ale zazwyczaj obejmują zwiększone cła. Środek wyrównawczy może składać się z dodatkowego cła ad valorem lub cła specyficznego. Może ona być stosowana w formie minimalnej ceny importowej lub może obejmować „zobowiązanie cenowe”, w przypadku gdy eksporter zobowiązuje się do sprzedaży produktu powyżej ceny minimalnej.

Informacje na temat unijnych przepisów i środków antysubsydyjnych

Informacje na temat wszystkich zakończonych i trwających dochodzeń antysubsydyjnych w UE

Udostępnij tę stronę: