Zwrot ceł

Niektóre zestawy unijnych reguł pochodzenia zawierają przepis ograniczający stosowanie systemów zwrotu ceł zapłaconych za składniki procesu produkcji w odniesieniu do materiałów importowanych przez Twojego partnera handlowego do produkcji produktu importowanego.

Zwrot należności celnych jest refundacją w płatnościach, które zostały pierwotnie pobrane przy przywozie towarów wytworzonych za granicą; płatności te mogły dotyczyć ceł, podatków od sprzedaży lub innych opłat.

Należy sprawdzić szczegółowe warunki dotyczące tej kwestii oraz dokumenty niezbędne do wykazania spełnienia tej zasady zgodnie z odpowiednim zestawem reguł pochodzenia.

Udostępnij tę stronę: