Zkušenosti podniků:

Odstraňování překážek: Španělská koželužna znovu získává přístup na indický trh s usní

Odstraňování překážek: Španělská koželužna znovu získává přístup na indický trh s usní

Správce:Pablo Rios Navarro, generální ředitel DERCOSA

Podnik

DERCOSA je španělským výrobcem kůže pro obuv, ocelářský a kožedělný průmysl. Společnost založená v roce 1972 byla založena s úmyslem vytvářet hodnotu s vedlejšími produkty masného a koženého průmyslu. DERCOSA se nyní stal zavedeným a významným žalovaným odborníkem na bovinní štěpení s uznávanou mezinárodní klientele a širokou škálou výrobků.

Otázka přístupu na trh v Indii: Povinná veterinární osvědčení pro dovoz usní

V létě 2018 zavedla Indie nový požadavek, podle něhož se na veškerý dovoz koženého zboží vztahuje hygienické osvědčení, včetně děleného hovězího masa.To je v tomto odvětví velmi neobvyklé, protože EU a různí další partneři obvykle žádají o hygienické osvědčení pouze pro surové kůže a kožky. U dalšího zpracovaného koženého zboží se veterinární osvědčení obvykle nevyžaduje, protože tyto produkty prošly nevratným procesem přeměny surových kůží a kožek na vyčiněné produkty. Indický požadavek na podání žádosti o veterinární osvědčení pro takové kožené zboží byl proto neopodstatněný, neboť žádné veterinární osvědčení by takové osvědčení nevydalo.

Toto opatření nepochybně představovalo velký problém pro celou naši společnost, vezmeme-li v úvahu, že Indie je jednou z našich nejdůležitějších vývozních destinací. Potřebovali jsme rychlé řešení.

Partnerství EU pro přístup na trh získalo vyloučení

Spolehli jsme se na posílené partnerství EU pro přístup na trh, neváhali jsme tuto překážku oznámit, jakmile se objeví, což EU umožní okamžitě zahájit svou strategii odstraňování překážek. Delegace EU a španělské velvyslanectví v Novém Dillí nevynakládaly žádné úsilí, aby při všech relevantních příležitostech sdělily naše obavy indickým orgánům, a trvaly na tom, že by tato překážka měla být neprodleně odstraněna. Tato rozhodná opatření nakonec přispěla k rozhodnutí Indie vyloučit z tohoto zatěžujícího požadavku certifikace nejméně třináct kategorií výrobků z usně.To naše společnosti vyplatilo okamžité dividendy, neboť naše zboží, které bylo předtím zablokováno na hranicích, bylo nakonec uvolněno. To znamená, že bychom mohli i nadále vyvážet naše výrobky do Indie a zvyšovat svou přítomnost na trhu. Jedná se o úspěšný první krok, který již partnerství EU pro přístup na trh přineslo, zatímco Evropská komise nadále trvala na tom, aby podobné řešení bylo zavedeno i pro všechny zbývající kožené výrobky.

 

Stanovisko výrobního odvětví

Podle COTANCE, evropské konfederace kuchyňského průmyslu, se toto odvětví skládá převážně z mikropodniků a malých a středních podniků, které se soustřeďují ve venkovských oblastech, kde taninování často představuje jedinou hospodářskou činnost. Toto důležité odvětví zaměstnává 50 000 lidí ve více než 3 000 společnostech v celé EU s obratem ve výši téměř 8 miliard EUR. Sdružení předložilo k tomuto příběhu následující poznámku:

„Když nás náš člen sdružení DERCOSA informoval o této překážky přístupu na trh, okamžitě jsme se obrátili na partnerství pro přístup na trh, abychom tuto otázku upozornili na Komisi a španělské orgány. Díky své pevné podpoře je DERCOSA nyní jednou z mnoha společností v našem odvětví, které mají prospěch z odstranění této překážky, což umožňuje obnovit vývoz řady kožedělných výrobků z EU. V návaznosti na pokračující nárůst protekcionismu budeme i nadále plně využívat partnerství EU pro přístup na trh, pokud se objeví jakékoli další překážky pro náš průmysl.“

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy